quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

AFM KRITISCH OVER WOONLASTENVERZEKERINGEN

Veel woonlastenverzekeringen doen niet in alle gevallen wat de consument er van mag verwachten. Dat blijkt uit onderzoek dat de AFM recent heeft gedaan. De betrokken verzekeraars hebben toegezegd de producten te verbeteren waar dit wenselijk is.

 


8 januari 2015

De AFM houdt consumenten voor: "Wanneer u een dergelijke verzekering afsluit is het belangrijk om te realiseren dat deze polissen erg van elkaar kunnen verschillen in de dekking die ze bieden. Als u zelfstandige bent zijn mogelijk niet alle polissen voor u geschikt, bijvoorbeeld doordat zij lange wachttijden kennen tot het moment van uitkering of ongeschikte arbeidsongeschiktheidscriteria. Arbeidscontracten voor bepaalde tijd vallen bij sommige polissen niet onder de dekking, terwijl deze contracten steeds meer worden aangegaan. Wanneer u pas kort aan het werk bent en daarom bij mogelijke werkloosheid waarschijnlijk ook gedurende korte tijd een WW-uitkering krijgt, kan het zijn dat de dekking vanuit de woonlastenverzekering weinig toegevoegde waarde heeft, omdat deze daaraan gekoppeld is."

De meeste polissen zijn afhankelijk van de regelingen die de overheid heeft voor werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid, zoals de Werkeloosheidswet (WW) en Wet Inkomen en Arbeid (WIA). De AFM vindt dat verzekeraars de polissen en de sociale zekerheidsregelingen goed op elkaar moeten laten aansluiten.

Volgens de AFM kan de consument ook besluiten een ander, goedkoper huis te kopen. "U heeft dan ook een lagere hypotheek en deze maandlasten zullen ook bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid beter te betalen zijn. Optie 3 is dat dat u bepaalde reserves heeft (zoals een spaarrekening) die voor een langere periode als overbrugging kunnen dienen. Het is verstandig om dit geld dan gedurende de looptijd van de hypotheek achter de hand te houden."

reacties

René van Manen / Van Manen & Partners

Het gevoel voor realiteitszin is weer ver te zoeken. Een ander, goedkoper huis zoeken vanuit een situatie van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is in veel gevallen natuurlijk geen optie....

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

Mmmmmm, matig verhaal. Dit soort producten moet je als consument niet zelf willen kopen, want dan kan het fout gaan. En een goede adviseur komt met een goed product, niet met een half product, en dan is er weinig aan de hand. De optie van de AFM om je huis maar te verkopen, lijkt me wat al te kort door de bocht. Iemand die een half jaar werkeloos is, gaat toch niet zijn huis verkopen? Beste AFM: als u zich nou vooral bezig houdt me het toezicht, dan doen wij dat met de advisering.

Paul Schoo / Platter-Schoo

Weet iemand een werkloosheidsdekking voor een tijdelijke baan? Ik heb hem nog niet ontdekt. Terwijl de economie aanstuurt op sneller ontslag en tijdelijke banen om zo flexibel te kunnen zijn. Puntje wat de AFM al jaren over het hoofd ziet. En ja je kunt op de rem gaan staan als mensen duurder willen kopen, maar die stap terug doen is onmogelijk in de huidige economie. Dus een achter de feiten aan lopende opmerking.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

De AFM doet onderzoek naar de woonlastenverzekering? Dat is toch het werk van de adviseur.
Liever dat zij hun duurbetaalde uren aan dringender zaken besteden en de marktwerking zijn werk laten doen, waardoor slechte polissen niet geadviseerd worden en vanzelf verdwijnen.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Moet de toezichthouder dit onderzoek doen? Is dit product approval?
Open deur teksten: dat er bij woonlasten polissen veelal 1 jaar wachttijd is en het product daarmee vaak niet zo geschikt is voor zelfstandigen is gratuite kritiek. Net als mallotigheid als een goedkopere woning kopen, ik hoop dat ze bedoelden te zeggen metéén, en niet als je één keer WW of AO bent. Of sparen voor je werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, ik moet de eerste nog tegenkomen die dat doet. Drie vakanties per jaar hebben meer prioriteit. Maar dat zal de volstrekt overbodige praktijkervaring wel zijn. De gegeven voorbeelden zijn allemaal zo dat de situatie niet past bij het product. Het lijkt me logisch dat er geen WW dekking is -laat staan voor een lange periode- bij iemand die via ene uitzendbureau werkt. Dan adviseer je die dekking ook niet , als je al hett en noodzaak van een WW dekking ziet. Het Probleemoplossend Vermogen van deze dekking is immers beperkt.
3. had dan aangegeven dat dit een complex product is wat beter niet zonder een goede inventarisatie, risicobepaling en goede uitleg via een professionele adviseur kan worden afgesloten. Om teleurstellingen te voorkomen. Had de grote roerganger Ab Flipse niet zo'n formule van product maal adviseur is opbrengst voor de consument? AFM lijkt het zo noodzakelijk advies hier geheel te negeren.

Ken Yorukseven / FIZA Financiële Zaken

Goed dat er onderzoek naar word gedaan, is toch belangrijk voor de consument en de markt, als je producten hebt die aansluiten bij de situatie van de klant heb dan kun je tenminste een oplossing bieden, ik ben heel benieuwd wat voor oplossingen de verzekeraars gaan bieden.
Dit lijkt me juist (ook) een taak van de AFM, kijken of de aangeboden producten wel OK zijn, we willen toch graag goede producten en oplossingen voor onze klanten.
"woonlastenpolissen met 1 jaar wachttijd" voor een zelfstandige? sorry, maar dit heb je toch ook bij de echte AOV ??? > alleen het na-eerstejaars risico verzekeren, dit lijkt me een keuze/risico die de ondernemer kiest/neemt, lijkt me niks mis mee, je zult alleen de voorwaarden goed naast elkaar moeten leggen. Zolang men niet doorschiet in de taakuitvoering lijkt het me een prima initiatief.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...