quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

CONSUMENT WIL WAARBORG DAT VERGELIJKINGSSITE ONAFHANKELIJK IS

Zorgverzekeraars moeten de informatie die vergelijkingssites over hen en hun producten publiceren goed controleren. Aldus de Nederlandse Zorgautoriteit.


11 januari 2015

De NZa in het Onderzoeksrapport Vergelijkingssites, vrijdag door minister Schippers naar de Tweede Kamer gestuurd: "Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat ziektekostenverzekeraars die contracten hebben gesloten met vergelijkingssites doorgaans meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de informatie die op deze vergelijkingssites terecht komt. Een tweede constatering is dat veel vergelijkingssites de informatie die ze over ziektekostenverzekeringen geven kunnen verbeteren. We hebben gezien dat er soms een verkeerde uitleg wordt gegeven van begrippen die wel van belang zijn in het keuzeproces."

Het is van groot belang dat de informatie op vergelijkingssites klopt, omdat consumenten in de door Schippers tevens naar de Kamer gezonden Rapportage switchdrempels zorgmarkt  - gemaakt door MarketResponse in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt - aangeven op zich wel voor vergelijkingssites te voelen. Wel zouden ze graag zien dat vergelijken makkelijker wordt. Ook willen consumenten meer transparantie. Bovendien: "Vier op de vijf consumenten zou graag een keurmerk zien als vergelijkingssites echt onafhankelijk zijn."

 

De minister schrijft in februari te zullen komen met haar reactie op de rapporten van de NZa en ACM en de recente bevindingen van de AFM inzake vergelijkingssites.

reacties

Frank van Wijngaarden / to Concept

Wat een goede actie en zeker aanbevelingswaardig. Echter zogrverzekeraars hebben de eigen productinformatie en contracteerinformatie niet op tijd en niet correct op de website staan. Daarnaast krijgen de vergelijkingssites deze informatie pas nadat de zorgverzekeraars de eigen producten voor het nieuwe kalenderjaar prijsgeven. Ook willen zorgverzekeraars nogwel eens vanwege marktdruk de producten en prijzen aanpassen terwijl ze dat niet tijdig extren communiceren.
De eigen (call center) medewerkers van zorgverzekeraars geven geregeld verkeerde informatie aan consumenten zodat deze niet weten wat juist is. Ook worden klanten geregeld doorverwezen naar eigen labels zodat de klant zeer beperkt wordt geinfomeerd.
Kortom een goede actie echter het probleem ligt ergens anders Minister Schippers. Nog los van de marktmanipulatie van zorgverzekeraars met eigen directe labels die het distributieveld aardig verstoren. Wellicht is het wijs om publiekgeld niet met private marktpartijen te laten concurreren wat een level playing field verstoord.
Voor onafhankelijk advies zijn vergelijkingssites niet de oplossing maar het onafhankelijk intermediair waar de klant maatwerk krijgt. Een beetje onafhankelijk intermediair weet dat het merendeel van de zorgverzekeringen niet in het belang van de klant zijn maar voor de eigen zorgverzekeraar. Het algemeen belang is erbij gebaat als klanten krijgen wat ze nodig hebben en kunnen betalen. Verzekeraars die enkel productverkoop promoten zonder klantbelang te borgen zouden zich daar niet in mogen mengen.
Het enige wat vergelijkingssite interessant maakt zijn de marketingbudgetten van de verzekeraars. Dat is zeker niet in het algemeen belang.

Hans van Rheenen / privatier

Vergelijkingssites werken met algoritmen.......maar het is een bedrijfsgeheim hoe die tot stand zijn gekomen. Met dezelfde gegevens komen de vele verzekeringsvergelijkers niet tot hetzelfde resultaat! De klant kiest dus op voorhand al met een voorgekauwd concept en het resultaat is daarom niet onafhankelijk. Daar vind ik in dit artikel/onderzoek niets over terug.

Democratisch is een methode, waarbij de klant zelf zijn verzekering configureerd/samenstelt, pas daarna kan de vergelijker actief worden en de best passende/matchende verzekering zoeken, bij voorbeeld op prijs.

Vergelijkingssites JA! maar dan de klant en zijn concrete individuelle behoeften, met duideljke uitleg als uitgangspunt nemen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...