quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

CONSUMENT WIL WAARBORG DAT VERGELIJKINGSSITE ONAFHANKELIJK IS

Zorgverzekeraars moeten de informatie die vergelijkingssites over hen en hun producten publiceren goed controleren. Aldus de Nederlandse Zorgautoriteit.


11 januari 2015

De NZa in het Onderzoeksrapport Vergelijkingssites, vrijdag door minister Schippers naar de Tweede Kamer gestuurd: "Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat ziektekostenverzekeraars die contracten hebben gesloten met vergelijkingssites doorgaans meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de informatie die op deze vergelijkingssites terecht komt. Een tweede constatering is dat veel vergelijkingssites de informatie die ze over ziektekostenverzekeringen geven kunnen verbeteren. We hebben gezien dat er soms een verkeerde uitleg wordt gegeven van begrippen die wel van belang zijn in het keuzeproces."

Het is van groot belang dat de informatie op vergelijkingssites klopt, omdat consumenten in de door Schippers tevens naar de Kamer gezonden Rapportage switchdrempels zorgmarkt  - gemaakt door MarketResponse in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt - aangeven op zich wel voor vergelijkingssites te voelen. Wel zouden ze graag zien dat vergelijken makkelijker wordt. Ook willen consumenten meer transparantie. Bovendien: "Vier op de vijf consumenten zou graag een keurmerk zien als vergelijkingssites echt onafhankelijk zijn."

 

De minister schrijft in februari te zullen komen met haar reactie op de rapporten van de NZa en ACM en de recente bevindingen van de AFM inzake vergelijkingssites.

reacties

Frank van Wijngaarden / to Concept

Wat een goede actie en zeker aanbevelingswaardig. Echter zogrverzekeraars hebben de eigen productinformatie en contracteerinformatie niet op tijd en niet correct op de website staan. Daarnaast krijgen de vergelijkingssites deze informatie pas nadat de zorgverzekeraars de eigen producten voor het nieuwe kalenderjaar prijsgeven. Ook willen zorgverzekeraars nogwel eens vanwege marktdruk de producten en prijzen aanpassen terwijl ze dat niet tijdig extren communiceren.
De eigen (call center) medewerkers van zorgverzekeraars geven geregeld verkeerde informatie aan consumenten zodat deze niet weten wat juist is. Ook worden klanten geregeld doorverwezen naar eigen labels zodat de klant zeer beperkt wordt geinfomeerd.
Kortom een goede actie echter het probleem ligt ergens anders Minister Schippers. Nog los van de marktmanipulatie van zorgverzekeraars met eigen directe labels die het distributieveld aardig verstoren. Wellicht is het wijs om publiekgeld niet met private marktpartijen te laten concurreren wat een level playing field verstoord.
Voor onafhankelijk advies zijn vergelijkingssites niet de oplossing maar het onafhankelijk intermediair waar de klant maatwerk krijgt. Een beetje onafhankelijk intermediair weet dat het merendeel van de zorgverzekeringen niet in het belang van de klant zijn maar voor de eigen zorgverzekeraar. Het algemeen belang is erbij gebaat als klanten krijgen wat ze nodig hebben en kunnen betalen. Verzekeraars die enkel productverkoop promoten zonder klantbelang te borgen zouden zich daar niet in mogen mengen.
Het enige wat vergelijkingssite interessant maakt zijn de marketingbudgetten van de verzekeraars. Dat is zeker niet in het algemeen belang.

Hans van Rheenen / privatier

Vergelijkingssites werken met algoritmen.......maar het is een bedrijfsgeheim hoe die tot stand zijn gekomen. Met dezelfde gegevens komen de vele verzekeringsvergelijkers niet tot hetzelfde resultaat! De klant kiest dus op voorhand al met een voorgekauwd concept en het resultaat is daarom niet onafhankelijk. Daar vind ik in dit artikel/onderzoek niets over terug.

Democratisch is een methode, waarbij de klant zelf zijn verzekering configureerd/samenstelt, pas daarna kan de vergelijker actief worden en de best passende/matchende verzekering zoeken, bij voorbeeld op prijs.

Vergelijkingssites JA! maar dan de klant en zijn concrete individuelle behoeften, met duideljke uitleg als uitgangspunt nemen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...