quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

VERGEET BEROEPSEED OF -BELOFTE NIET

Bureau D&O wijst kantoren er nogmaals op dat de verplichting van de beroepseed of -belofte vanaf 1 april aanstaande alle medewerkers met klantcontact geldt.

 


19 januari 2015

D&O: "Voor beleidsbepalers van financieel advieskantoren geldt al de eis dat zij binnen drie maanden na aanvang van hun werkzaamheden, de beroepseed of -belofte dienen af te leggen. Deze verplichting wordt met ingang van 1 april 2015 uitgebreid naar alle medewerkers met klantcontact. De verplichting volgt uit de ‘Regeling eed of belofte financiële sector 2015’ van 12 december 2014."

Nieuwe medewerkers vanaf 1 april dienen de eed of belofte binnen drie maanden af te leggen, voor medewerkers die op 1 april al in dienst zijn geldt een overgangstermijn van een jaar.

Op voorstel van de NVB heeft Financiën overigens de eis geschrapt van een getuige. "De focus is primair gericht op het laten plaatsvinden van een betekenisvolle ceremonie. De aanwezigheid van een getuige is daarbij niet doorslaggevend. Gelet hierop is de verplichting tot de aanwezigheid van een getuige geschrapt in de regeling."

Financiën volgt ook de stellingname van NVB en Verbond van Verzekeraars dat "vastlegging van het feit dat de aflegging van de eed of belofte heeft plaatsgevonden ook kan plaatsvinden door middel van elektronische registratie. De tekst en toelichting is op dit punt aangepast op zo’n wijze dat naar voren komt dat de onderneming moet kunnen aantonen dat eed of belofte is afgelegd én ondertekend. Voorbeelden hiervan zijn elektronische registratie van het afleggen én ondertekenen of het toevoegen van de ondertekende eed of belofte aan het personeelsdossier".

Verder is geregeld dat de eed of belofte na het verbreken van de arbeidsrelatie bij weer indiensttreding binnen een periode van vijf jaar niet nog een keer hoeft te worden afgelegd. 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...