quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

AFM LEGT UIT WAAROM KOSTEN TOEZICHT IN 2015 ZIJN GESTEGEN

Uitbreiding van het aantal medewerkers en verdere professionalisering van de eigen organisatie. Dat zijn volgens de AFM de redenen waarom de kosten van het toezicht in 2015 zijn gestegen,


13 januari 2015

De AFM legt dit uit bij de publicatie van de Agenda 2015. De toezichthouder schrijft: "De begrote totale lasten 2015 (87,2 miljoen euro) zijn 3 procent hoger dan in de begroting 2014 (84,3 miljoen euro). De hogere lasten worden grotendeels veroorzaakt door hogere personeelslasten als gevolg van een stijging van de begrote gemiddelde bezetting met 40 naar 610 fte. Er wordt onder meer extra capaciteit ingezet op de thema’s ‘Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend’, ‘De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig’ en ‘De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog’, en er zal extra aandacht besteed gaan worden aan de AFM-brede onderwerpen ‘gedrag en cultuur’, technologische ontwikkelingen en inzicht in consumentengedrag. Daarnaast reserveren wij middelen om te werken aan de verdere professionalisering van de eigen organisatie."

De AFM merkt op dat de totale lasten 1,2 miljoen euro liggen onder het in overleg met het ministerie van Financiën bepaalde externe kostenkader van 88,4 miljoen.

In 2014 daalden de begrote totale lasten juist, met 1 procent ten opzichte van de begroting 2013. De AFM betitelde de daling toen als het netto effect van de uitbreiding voor nieuwe taken (met 7 fte's tot 570), een efficiëntere uitvoering van werkzaamheden en lagere pensioenlasten.

In zijn reactie op de eind vorig jaar verspreide concept-agenda 2015 plaatst het Verbond van Verzekeraars een kritische kanttekening bij de stijging. Directeur Leo de Boer schrijft: "De begrote totale lasten zijn 3 procent hoger dan in de begroting van vorig jaar. Dat wordt grotendeels veroorzaakt doordat de gemiddelde personele bezetting 7 procent stijgt van 570 naar 610 fte. Deze ontwikkeling staat in contrast met de ontwikkelingen in de verzekeringssector. Producten worden vereenvoudigd, de individuele levensverzekeringsmarkt krimpt, de schadeverzekeringsmarkt is verzadigd, er is een sterke focus op kostenbesparing, organisaties worden compacter en steeds meer verzekeraars consolideren. Daar waar de sector rationaliseert verwacht de sector dat de toezichthouders mee ademen. Maatvoering en proportionaliteit in het toezicht zijn naar onze mening van groot belang, zeker in een tijd van rationalisatie. Een kleinere, stabielere en eenvoudigere sector zou aldus tot kleiner extern toezicht moeten leiden en daarmee tot lagere kosten. W dringen er bij u op aan uiterst terughoudend te zijn bij het aannemen van extra personeel."

Er is geen reactie van de adviseursorganisaties bekend.
Behalve de thema's waar zij in 2015 extra aandacht aan besteedt, handhaaft de AFM de negen toezichtthema's uit 2014.

reacties

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Als ik hier het aantal medewerkers uitbreidt om verder te professionaliseren gaat hier het licht uit. Verschil moet er zijn.
De rest (uitbreiding van taken bijvoorbeeld?) laat ik graag aan anderen over.

Martin Schipper / Schipper & Schipper

Minus 1 miljoen euro die wordt geschrapt aan hypotheekkortingen toch, Merel???

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

Eerst hadden we de woekerpolis, toen kwam de AFM en nu hebben we woekertoezicht......Uiteindelijk zal de klant dit moeten gaan betalen....het is ongelooflijk dat de toezichtskosten maar uit mogen blijven groeien het lijkt wel een gezwel en dat terwijl er steeds minder partijen zijn die dit gaan betalen en ook steeds minder partijen waarop toezicht is....het aantal fte's in de verzekeringsmarkt krimpt, het aantal fte's bij de banken krimpt maar bij de AFM......ongelooflijk!

Paul van Brederode / van Brederode Financieel Adviseurs

@Mark van den Broek.

Briljant ! "woekertoezicht" lol

Milco de Frel / De Frel Financieel Planners

Laat ze eerst maar eens gaan snijden in alle mooie extraatjes die deze 'graaiers' zich toe-eigenen. Te gek voor woorden gewoon!
Stoelmassages, korting op financiële producten (hypotheken). Met het toezicht op onze branche ben ik het roerend eens, met de luxueuze uitvoering en die monopolypositie niet!

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

De gemiddelde bezetting stijgt bij de AFM, begrijp ik goed dat ze dan meer gaan doen, Of toch niet en is het nodig voor interne cultuurverbetering waarbij je dan kunt denken om het werken bij de AFM aangenamer te maken,
De branche moet de broekriem aanhalen en de toezichthouder zet hem een haakje verder. Logica en politiek gaat niet met elkaar op, maar logica en toezichthouden moet blijkbaar een aparte afstudeerrichting gaan worden.

Peter Veldhuizen / Veldhuizen en Partners

Een goed spoorboekje doet wonderen, met goed materiaal. De AFM zal eerst eens goed moeten nadenken, wat is mijn taak, die de politiek heeft opgelegd en niet zelf allerlei onnodige zaken aanhalen. Efficiënt werken is eerst nadenken en dan doen (of afblazen). Straks loopt iedere AFM medewerker een andere medewerker voor de voeten en dan ontspoort heel het AFM gebeuren. Voordat het begint te sneeuwen in Nederland, staan de treinen onderhand al stil.... en waarom rijden de treinen in het buitenland dan wel gewoon door???? Nederland is eigenwijs en dat schopt alles in het honderd.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Zozo, het gaat zeker van de grote hoop, uit een andermans knip geroofd!
Laten ze ...................... eerst eens gaan doorwerken, meer werk p.p. verrichten. De blinde houd toezicht!

Theo van Geel / Oranjehuysen

AFM breidt taken uit met beleidsadvies, i.c. pensioenstelsel in Nederland. Terwijl de overheid haar bijdrage aan de AFM stopt. Heel bijzonder. Zo kun je de inhuur van extern advies prima terugdringen zeg.
NB: "Er is geen reactie van de adviseursorganisaties bekend". WAAR BLIJVEN WE. WE WORDEN WEER EENS HARD GERAAKT HOOR!

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Je zou eigenlijk de kosten voor toezicht moeten baseren op de winst van bedrijven waarop toezicht wordt gehouden. En dan een progressieve staffel zoals bij loon. Dan blijft alles in balans. Partijen die nog steeds megawinsten maken dragen dan in absolute zin meer bij. Er is denk ik ook een zekere correlatie tussen toezicht en winst. Zou een politicus zich daar sterk voor willen maken?

Rob Bastian / AVA

De missie bestrijding misstanden in de levensverzekeringsmarkt is geslaagd. Nieuwe polissen worden niet meer afgesloten en de aflopende polissen worden actief gecontroleerd.
Met het provisieverbod zijn misstanden op het gebied van hypotheken, AOV, lijfrente en beleggingsfondsen aangepakt. De boeven zijn verdwenen!
Spreek de verwachting uit dat de AFM deze resultaten ook waarneemt en haar organisatie daar op aanpast.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

In 2004 heb ik al gesteld in het AM dat het toezicht wordt dan gedaan vanuit hoge ivoren torens. Het enige wat sinds die tijd ontbreekt is wat de top in zijn totaliteit uit de taart snijdt, of dat passend is met de inspanningen die men doet en of dat naar maatschappelijke opvattingen redelijk dient te worden geacht.

Wat ontbreekt is werkelijk toezicht op de toezichthouder. Ja we weten PvdA minister Dijsselbloem dat zou moeten doen, maar verwachten we daar wat van, nee geen ene biet. Hij maakt namelijk geen beleid dat doen zijn top ambtenaren van MinFin en die zijn slim in het bedenken van regels. Bijvoorbeeld om het intermedair op hun paadjes te laten lopen wordt er dan gewoon een aanvullnde AMvB ofwel een aanpassing op BGFO gemaakt. Bij een toezichthouder, die toezicht moet houden op wat zij eens bedacht en ingevuld hebben bij Wet en AmvB gaat niet werken. Dus de bal wordt dan voor ''de fun'' terug gelegd bij de minister die dan formeel de Kamer van antwoord mag voorzien. Het blijft bij niets aanders dan de bal rond spelen. Vergeet daarbij niet: The show must go on.

Rene van der Borch / Profin Financiele en Assurantieadviseurs

Bij de oprichting van de AFM heb ik als bestuurslid van de NBvA gewaarschuwd voor groei-inspiratie van deze organisatie. En jawel mijn voorspelling komt helemaal uit. De in opspraak geraakte AFM is een organisatie geworden met ministerie inspiraties. Hoe meer Fte's hoe beter. Dat er ook nog een financiële markt is die deze organisatie financiert is men schijnbaar vergeten. AFM ga werken aan uw imago en koester de partijen die keurig in het AFM gareel lopen.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

extra toezicht op zakelijke diensten, effectengedoe en accountants. Met alles heb ik niks van doen. Verzekeraars betalen procentueel de helft van wat het intermediair betaalt (ik begrijp dat er minder verzekeraars zijn dan intermediairs, hoor) Procentueel zijn de kosten van wet- en regelgeving plus opleidingseisen al veel hoger voor de kleine bedrijven. Juist de categorie waar de consument van aangeeft dat die hem het best kan helpen, en die het minst betrokken is bij schandalen (of hebben jullie ook zo lekker gerenteswapt, geliborfraudeerd, bijzonder beheerd, vastgoedgeblunderd woekerkosten in rekening gebracht) moet het meest betalen, en heeft de meeste moeite om het hoofd boven water te houden. Ik wed dat er over gewone lokale bedrijven helemaal niet zoveel klachten zijn. Als er klachten zijn, dan is dat met een eenvoudig onkruidstekertje te verhelpen. Sociale controle en kleinschaligheid zorgen ervoor dat hier helemaal geen excessief toezicht nodig is. Dan is het redelijker de kosten meer bij de risicogroepen neer te leggen, of liever nog, deze uit overheidsmiddelen te betalen, als het zo'n algemeen nut heeft. Nu rekenen we de toezichtskosten door aan de consument, die hierdoor mogelijk eerder kiest om zijn zaken zonder gebruikmaking van advies te gaan regelen. Een averechts effect.

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

@ Albert, wijs gesproken ! Ik vergelijk maar met voetbal....De toezichts kosten ( de politie die elke week op de been komt) wordt betaald door de belastingbetaler......Wij allemaal dus.
Waarom is het bij verzekeren en bankieren dan anders.....?

Ane Duijff / Finplan.nl

Toezichthouder = 610 fte op laten we zeggen 10.000 financiële dienstverleners? Zoveel blauw op straat zag ik nog nooit.

Ane Duijff / Finplan.nl

130.000 per fte. Wat is ook al weer de norm voor TOP bestuurders bij de overheid?

S. Kroeger / Raedskamer B.V.

Opmerkelijk: Agenda blz. 60 Tabel 4.8.

Heeft betrekking op het toezicht BES-eilanden.

Kosten 400.000,00

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de marktbijdrage heel beperkt is en afgerond in miljoenen gelijk is aan nul.

Ach, het is maar 400.000,00 euro, afgerond 0.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...