quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

ADFIZ: NVB SLAAT PLANK MIS

Adfiz roept de banken om geen energie te steken in 'gratis advies-light'. In plaats daarvan kunnen banken beter anadacht besteden aan het ontwikkelen van top-producten. De brancheorganisatie roept de NVB om samen de toegankelijkheid van advies te waarborgen.


16 januari 2015

Banken pleiten bij de AFM voor een uitzondering op het provisieverbod en de adviesregels in de vorm van een 'gratis advies-light', constateert Adfiz. "De toegankelijkheid van advies is een belangrijk vraagstuk, maar toestemming van de toezichthouder om niet-passend te adviseren is niet de oplossing. Feitelijk betekent het 'gratis advies-light' van de banken dat de klant toch weer via het product betaalt voor de verkoopactiviteiten van de bank en helemaal geen echt advies meer krijgt."

De banken zeggen te worstelen met de dossiervorming van advies. Advies moet aantoonbaar passend zijn. "Dat de banken hier een probleem mee hebben en de eis van passendheid van tafel willen, zegt veel", aldus Adfiz. "Het doet sterk vermoeden dat de banken moeite hebben de klant te overtuigen dat hij apart moet betalen voor hun verkoopgesprek."

 

Toegankelijk advies

Adfiz roept de banken op om hun aandacht te steken in het maken van top-producten. "En om gezamenlijk de toegankelijkheid van advies te waarborgen, in plaats van de toegankelijkheid van verkoop."

reacties

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Wat de NVB ofwel de banken willen is feitelijk het niet uitvoeren van een deel van Bgfo regelgeving. Kun je de NVB dan nog wel serieus nemen? De Wft is wetgeving en daaraan zijn een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur gehangen die men Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft noemt. Als men eigen beleid wil maken wat op het terrein ligt van niet passend adviseren dan is dat eigenlijk openlijk aangeven dat men niet volledig aan de wet en regelgeving wil voldoen. De argumentatie die dat zou dienen te rechtvaardigen wordt niet gegeven.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Het is toch niet verwonderlijk dat een consument zich afvraagt waarom hij moet betalen voor het advies van bank X om een hypotheek van bank X te nemen? Ik kan me wel voorstellen dat dat lastig uitleggen is. Wij van WC-eend etcetera, onze hypotheek, onze huismerkerzekeringen, onze betaal-spaar- en beleggingsrekeningen(met onze huisfondsen), onze consumptieve kredieten. Moet je eens kijken hoeveel beter een consument af is met een adviseur, die onbekommerd zoekt naar de voordeligste producten van tientallen aanbieders op al deze terreinen! Minder betalen voor lenen! Meer spaarrente! Betere hypotheekadviezen!Goedkoper beleggen! Als we niet bestonden zouden ze ons moeten uitvinden!

Zo heb ik wel eens moeite met uitleggen aan een consument dat hij moet betalen voor adviesuren die uiteindelijk niet leiden tot de aanschaf van een hypotheek. Of bijvoorbeeld om uit te leggen dat ik bepaalde banken of geldverstrekkers niet kan leveren omdat die mij toegang tot hun producten weigeren. (ondanks dat ze mij niets hoeven te betalen, en hun product bij mij voor de consument goedkoper verkrijgbaar is dan via henzelf). Laat die geldverstrekkers dat eens oplossen, in plaats van te proberen te komen tot platte productverkoop aan de onmondigste groep klanten, die met de pet in de hand naar de bankmeneer gaan, blij gemaakt worden met lage advieskosten en weer gepakt worden op de rentemarge of de doorlopende kosten. Om met Youp te spreken (hét motto voor 2015) flikker toch op man!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...