quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

SLAGINGSPERCENTAGE WFT-MODULE VERMOGEN BLIJFT VER ACHTER

Het slagingspercentage PEplus Vermogen blijft ver achter bij de slagingspercentages van de andere Wft-modules.


28 januari 2015

In een bijlage bij een brief aan de Tweede Kamer toont Financiën de aantallen initiële en PEplus-examens en de slagingspercentages 2014. Per maand en in totaal. Terwijl op andere belangrijke terreinen de slagingspercentages 2014 bij de PEplus-examens variëren van 48,2 procent (Hypothecair Krediet) tot 69,7 procent (Schadeverzekering Zakelijk), blijft PEplus Vermogen met 20,3 procent duidelijk achter. In december was het percentage zelfs niet meer dan 13,9 procent. Overigens is het beeld bij de initiële examens niet anders.

Legt het CDFD in dit geval de lat te hoog? Het mag natuurlijk niet zo zijn dat er straks te weinig adviseurs resten die mensen kunnen helpen bij het plannen van hun vermogen. Helemaal niet nu de overheid zich echt steeds verder terugtrekt.

Er waren tot en met december overigens relatief weinig mensen opgegaan voor het examen Vermogen (2.379 initieel, 1.334 PEplus). Dat komt ook omdat bijvoorbeeld hypotheekadviseurs gaan voor hun specifieke Wft-module, die bij het behalen van het examen vrijstelling geeft voor onder andere het PEplus-examen Vermogen. Maar van de meer dan 3.000 mensen die het wel hebben geprobeerd, komt dus slechts een vijfde door het examen.

Dijsselbloem gaat in zijn brief niet nader op de achterblijvende slagingspercentages Vermogen in. Hij schetst alleen een totaalplaatje: "In 2014 zijn tot en met december in totaal 60.347 examens afgenomen, inclusief herexamens. Dit betrof 22.056 PEplusexamens en 38.291 initiële Wft-examens. Voor alle 60.347 examens die tot en met december 2014 zijn afgenomen, bedraagt het slagingspercentage 55,5 procent. Wat betreft de PEplus-examens is het slagingspercentage 60,8 procent en voor de initiële Wft-examens bedraagt het slagingspercentage 52,4 procent. Ter vergelijking: in de stand van zaken die ik u in november heb toegezonden bedroegen de slagingspercentages (berekend tot en met september 2014) 48,4 procent voor alle examens, 62,0 procent voor de PEplus-examens en 44,5 procent voor de initiële examens."

De minister schat dat afgelopen jaar 25 procent van het totaal aantal (her)examens voor de totale overgangsperiode (tot en met 31 december 2015) is afgenomen.

reacties

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

Als Dijsselbloem blijft volharden is het WFT diploma Vermogen straks niet meer nodig....De meeste mensen zijn dan niet meer vermogend en hoeven zich dus ook niet te laten adviseren en dat komt mooi uit want er zijn straks nog maar een handjevol adviseurs die dat mogen.....Ik ben alleen benieuwd hoe dat dan bij banken gaat werken......Als ik advies vraag m.b.t. mijn spaarrekening......moet ik toch ook geadviseerd worden of niet ???

Peter Veldhuizen / veldhuizen en partners

het is toch eigenlijk van de zotte, dat je voor een uitvaartverzekering de module vermogen moet hebben. Het sluit niet aan, bij assurantie B.
Uitvaartverzekering advies/verkoop, had tegen een doorlopende provisie moeten gebeuren, net als ruim 40 jaar terug, dan was er niets onvolkomen gebeurd. Premiehongerige verzekeraars hebben verkopers gek gemaakt, waardoor er een escalatie heeft plaatsgevonden. Verzekeraars lopen nu omzet mis, want een groot deel van de consumenten willen een fee niet betalen en worden nu door mogelijke (verkeerde) keuze vastgenageld aan een verzekeraar/uitvaartverzorger. Overledenen zijn dan de klantenbinder en de grote verdienmodule. (uitvaartwoekerpolis) De klant staat niet centraal.. Zorgverzekeraars hebben het handig voor die tijd opgelost met een zorgmodule (PE) zodat niet de onnodige ballast in het leertraject meegenomen wordt. Heus het is nog niet te laat, wanneer de uitvaartverzekeraars de koppen bij elkaar steken en bij de minister op de stoep staan, voor een aanpassing. Uurtje factuurtje werkt niet voor de gewone man.

Patrick Betman / TMA Consultancy

Dijsselbloem komt er vanzelf wel achter als ze hem in de politiek hebben uitgekotst en hij ongetwijfeld bij één of andere bank tegen een megasalaris (uitzondering op Balkenende-norm, let maar op) aan het werk gehouden wordt: dan zal hij merken dat er bijna niemand de telefoon meer mag opnemen vanwege zijn examens. Onbegrijpelijk dat iemand zo halsstarrig kan zijn. Maar het zit in de PvdA-familie: Blok is een ook zo'n hopeloos figuur, volledig vreemd van de werkelijkheid.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Eigenlijk spreek je van totaal nieuw opgezette cursus die je moet doorlopen.
Het heeft weinig te maken met actualiteiten die de laatste jaren erbij zijn gekomen, Hoofdzaak van deze operatie is dat je getoetst wordt op vaardigheden en competenties. Voldoe je daar niet aan dan heb je een heel groot probleem, je bent gezakt voor je examen en er wordt je ook niet aangegeven waar je verbeterpunten zouden moeten liggen of waar het dan aan zou schorten. Je wordt gewogen en snel te licht bevonden. Ben je gezakt ? Ervaar het dan maar als een soort straf en ga het circus maar opnieuw doorlopen.
PE Vermogen is uiteindelijk een nieuw opgezette cursus met subjectieve elementen die men heeft gestandaardiseerd om de financieel adviseur de maat nemen.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@Patrick, meneer Blok is ondanks zijn communistische apparatsjik uitstraling toch een 100% liberaal. Indelen bij de VVD aub. Voor zover dat nog liberalen zijn, met hun maniakale regeltjesinvoerdrift.

Patrick Betman / TMA Consultancy

Oeps Albert, je hebt helemaal gelijk. Maar die man gedraagt zich inderdaad al zo lang als een PvdA'er dat ik er helemaal van in de war ben geraakt :-)

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...