quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

DISCUSSIE MARKTTOEGANG BLIJFT BUITEN SWO

In een 'feedback statement' reageren Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars op de inbreng van intermediairs, aanbieders en andere marktpartijen die hebben deelgenomen aan de consultatie voor het Refertemodel SWO. De koepelorganisaties gaan het refertemodel nu uitwerken in een samenwerkingsovereenkomst met generieke afspraken, een format over de te leveren service levels (die kunnen uitmonden in een service level agreement) en een handboek met afspraken over procedures als premie-incasso en schaderegelingsbevoegdheid.


6 februari 2015

Van 4 tot en met 28 november 2014 konden marktpartijen reageren op het Referentemodel SWO. Met de opmerking dat het refertemodel "achterhaald is en wordt ingegeven door de oude wereld van provisies en premie-incasso door de adviseur" zijn Adfiz, OvFD en Verbond het grondig oneens. Volgens hen is de klantbediening mede afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking tussen aanbieder en adviseur. "Ook wanneer geen sprake is van provisie of premie-incasso. Daarom zijn samenwerkingsafspraken ook nu en in de toekomst van belang om goede klantbediening mogelijk te maken." Bij nieuwe bedieningsconcepten is het wel zaak de "afspraken over samenwerken te herijken". Daarom is het refertemodel "flexibel qua opzet en toepasbaar voor verschillende bedieningsconcepten".

 

Klantbelang centraal

Een aantal respondenten meent dat het van belang is dat de wensen en de verwachtingen van de klant centraal staan in de dienstverlening. In het feedback statement stellen de koepelorganisaties dat de klant een eigen directe relatie met de adviseur/bemiddelaar heeft én een directe relatie met de aanbieder. "Het is aan individuele markpartijen om in hun directe relatie met de klant heldere afspraken te maken over hun proposities of condities kenbaar te maken waartegen producten of diensten worden geleverd. (...) De klant blijft alle vrijheid houden om zelf te bepalen welke relatie hij wil aangaan en met wie."

 

Zorgplicht

Naar aanleiding van de vraag of de zorgplicht een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanbieder en adviseur/bemiddelaar moet blijven, merken de koepelorganisaties op dat wettelijk is vastgelegd wat een klant aan minimale zorg mag verwachten. "Rekening houdend met het eigen bedieningsconcept kunnen partijen een keuze maken over de invulling ervan in aansluiting op de wensen en verwachtingen van de klant. Het refertemodel bevat bouwstenen waaruit aanbieder en adviseur/bemiddelaar kunnen kiezen om invulling aan de zorgplicht te geven."

 

Markttoegang

Een andere respondent vindt dat alle advieskantoren altijd toegang moeten hebben tot alle aanbieders. De koepelorganisaties menen echter dat markttoegang niet geregeld kan worden in een refertemodel SWO. "Een SWO is een privaatrechtelijke overeenkomst waarin afspraken tussen twee individuele private partijen worden overeengekomen, en niet tussen alle adviseurs met alle aanbieders. Wij zijn van mening dat de discussie over markttoegang binnen een markt die in transitie is zeker op (korte) termijn kan worden gevoerd. Hoewel de discussie raakt aan afspraken over samenwerking, is het refertemodel niet afhankelijk van de uitkomst van deze discussie."

 

Commercieel gebruik klantgegevens

Over het commercieel gebruik van klantgegevens hebben Adfiz, OvFD en Verbond geen overeenstemming kunnen bereiken. Wel zijn ze het er over eens dat het van belang is dat aanbieders en adviseur/bemiddelaars hieover duidelijk zijn naar elkaar. De koepelorganisaties hebben afgesproken de dialoog voort te zetten en over een jaar de mogelijkheden te bezien om alsnog tot een gezamenlijk standpunt te komen. "Naar aanleiding van de consultatiereacties zullen wij bezien of de dialoog op dit punt eerder kan worden voortgezet."

reacties

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

In mijn ideale wereld bestaan er nog alleen maar verzekeraars volgens het model Direct Writers. Deze sluiten de verzekeringen af voor hun klanten. De klanten laten zich hierbij adviseren door deskundige adviseurs. De adviseurs mogen, als gemachtigde van de verzekerde, de administratie voeren en de contacten onderhouden met verzekeraars. Immers, het zal de verzekeraar worst zijn wie zijn aanspreekpunt is, verzekerde of diens gemachtigde.
In dit model past geen SWO. Verzekeraar heeft immers enkel te maken met de verzekerde of diens gemachtigde?
Laten we eerlijk zijn; het huidige model heeft zijn langste tijd gehad en kraakt aan alle kanten. Verzekeraars proberen krampachtig de macht en controle te houden over de adviseursbranche. De adviseursbranche probeert zich enerzijds te ontworstelen maar anderzijds de provisiestructuur te behouden. Dit kan ook niet. Men bijt niet de hand die voedt. Als je aan de kant van de klant wil staan, moet men dit in alle transparantie houden en de klant betaalt je dus gewoon, net als de advocaat, de accountant en de bakker.
Dat wordt de nieuwe tijd en het is aan partijen hier een weg in te vinden. Maar ga out of the box denken en laat bestaande structuren eerst los om alles helder te krijgen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...