quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

DISCUSSIE MARKTTOEGANG BLIJFT BUITEN SWO

In een 'feedback statement' reageren Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars op de inbreng van intermediairs, aanbieders en andere marktpartijen die hebben deelgenomen aan de consultatie voor het Refertemodel SWO. De koepelorganisaties gaan het refertemodel nu uitwerken in een samenwerkingsovereenkomst met generieke afspraken, een format over de te leveren service levels (die kunnen uitmonden in een service level agreement) en een handboek met afspraken over procedures als premie-incasso en schaderegelingsbevoegdheid.


6 februari 2015

Van 4 tot en met 28 november 2014 konden marktpartijen reageren op het Referentemodel SWO. Met de opmerking dat het refertemodel "achterhaald is en wordt ingegeven door de oude wereld van provisies en premie-incasso door de adviseur" zijn Adfiz, OvFD en Verbond het grondig oneens. Volgens hen is de klantbediening mede afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking tussen aanbieder en adviseur. "Ook wanneer geen sprake is van provisie of premie-incasso. Daarom zijn samenwerkingsafspraken ook nu en in de toekomst van belang om goede klantbediening mogelijk te maken." Bij nieuwe bedieningsconcepten is het wel zaak de "afspraken over samenwerken te herijken". Daarom is het refertemodel "flexibel qua opzet en toepasbaar voor verschillende bedieningsconcepten".

 

Klantbelang centraal

Een aantal respondenten meent dat het van belang is dat de wensen en de verwachtingen van de klant centraal staan in de dienstverlening. In het feedback statement stellen de koepelorganisaties dat de klant een eigen directe relatie met de adviseur/bemiddelaar heeft én een directe relatie met de aanbieder. "Het is aan individuele markpartijen om in hun directe relatie met de klant heldere afspraken te maken over hun proposities of condities kenbaar te maken waartegen producten of diensten worden geleverd. (...) De klant blijft alle vrijheid houden om zelf te bepalen welke relatie hij wil aangaan en met wie."

 

Zorgplicht

Naar aanleiding van de vraag of de zorgplicht een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanbieder en adviseur/bemiddelaar moet blijven, merken de koepelorganisaties op dat wettelijk is vastgelegd wat een klant aan minimale zorg mag verwachten. "Rekening houdend met het eigen bedieningsconcept kunnen partijen een keuze maken over de invulling ervan in aansluiting op de wensen en verwachtingen van de klant. Het refertemodel bevat bouwstenen waaruit aanbieder en adviseur/bemiddelaar kunnen kiezen om invulling aan de zorgplicht te geven."

 

Markttoegang

Een andere respondent vindt dat alle advieskantoren altijd toegang moeten hebben tot alle aanbieders. De koepelorganisaties menen echter dat markttoegang niet geregeld kan worden in een refertemodel SWO. "Een SWO is een privaatrechtelijke overeenkomst waarin afspraken tussen twee individuele private partijen worden overeengekomen, en niet tussen alle adviseurs met alle aanbieders. Wij zijn van mening dat de discussie over markttoegang binnen een markt die in transitie is zeker op (korte) termijn kan worden gevoerd. Hoewel de discussie raakt aan afspraken over samenwerking, is het refertemodel niet afhankelijk van de uitkomst van deze discussie."

 

Commercieel gebruik klantgegevens

Over het commercieel gebruik van klantgegevens hebben Adfiz, OvFD en Verbond geen overeenstemming kunnen bereiken. Wel zijn ze het er over eens dat het van belang is dat aanbieders en adviseur/bemiddelaars hieover duidelijk zijn naar elkaar. De koepelorganisaties hebben afgesproken de dialoog voort te zetten en over een jaar de mogelijkheden te bezien om alsnog tot een gezamenlijk standpunt te komen. "Naar aanleiding van de consultatiereacties zullen wij bezien of de dialoog op dit punt eerder kan worden voortgezet."

reacties

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

In mijn ideale wereld bestaan er nog alleen maar verzekeraars volgens het model Direct Writers. Deze sluiten de verzekeringen af voor hun klanten. De klanten laten zich hierbij adviseren door deskundige adviseurs. De adviseurs mogen, als gemachtigde van de verzekerde, de administratie voeren en de contacten onderhouden met verzekeraars. Immers, het zal de verzekeraar worst zijn wie zijn aanspreekpunt is, verzekerde of diens gemachtigde.
In dit model past geen SWO. Verzekeraar heeft immers enkel te maken met de verzekerde of diens gemachtigde?
Laten we eerlijk zijn; het huidige model heeft zijn langste tijd gehad en kraakt aan alle kanten. Verzekeraars proberen krampachtig de macht en controle te houden over de adviseursbranche. De adviseursbranche probeert zich enerzijds te ontworstelen maar anderzijds de provisiestructuur te behouden. Dit kan ook niet. Men bijt niet de hand die voedt. Als je aan de kant van de klant wil staan, moet men dit in alle transparantie houden en de klant betaalt je dus gewoon, net als de advocaat, de accountant en de bakker.
Dat wordt de nieuwe tijd en het is aan partijen hier een weg in te vinden. Maar ga out of the box denken en laat bestaande structuren eerst los om alles helder te krijgen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...