quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

ODIN: "GEEN 7,2 MILJOEN MAAR 10 MILJOEN WOEKERPOLISSEN"

Volgens Stichting Odin zijn er geen 7,2 miljoen maar tien miljoen woekerpolissen verkocht.


8 februari 2015

Odin-oorzitter Jeffrey Leichel: "Het feitenonderzoek beleggingsverzekeringen van de AFM uit 2008 concludeert dat er in haar meetperiode 7,2 miljoen polissen zijn verkocht. Dit aantal is vervolgens door alle instanties overgenomen. Stichting ODIN heeft nu ontdekt dat er meer dan zeven miljoen woekerpolissen moeten zijn verkocht. Het door de AFM berekende aantal van 7,2 miljoen heeft namelijk betrekking op de periode 1995 tot 2005. Maar de eerste woekerpolissen werden al eind jaren '80 verkocht en de laatste in 2008. Na 2005 groeide de woningmarkt nog sterk en zijn grote aantallen aan de hypotheek verpande woekerpolissen verkocht. De berekening van de AFM mist daarmee in totaal minimaal acht jaren woekerpolisverkopen. Uitgaande van een gemiddeld verkoopvolume van 350.000 tot 400.000 polissen per jaar in die jaren zijn er geen zeven miljoen maar tien miljoen woekerpolissen verkocht.

 

"De vraag is nu ook hoe minister Dijsselbloem op 2,5 miljoen nog lopende polissen is uitgekomen. Als dit is gebaseerd op het terugrekenen vanaf zeven miljoen polissen, wat waarschijnlijk is, dan moet de berekening worden aangepast op basis van tien miljoen verkochte polissen. Dat komt uit op circa 3,6 miljoen nog lopende polissen. De verzekeraars realiseren dan geen 800 miljoen extra winst per jaar, maar ruim 1,1 miljard euro per jaar op alle nog lopende woekerpolissen."

 

Stichting Odin adviseert en ondersteunt gedupeerden van woekerpolissen en pleit voor algehele afkoop van de leegloop- en hypotheekwoekerpolissen. Zij heeft naar aanleiding van haar ontdekking de vaste commissie voor Financiën gevraagd toe te lichten hoe de berekening van 2,5 miljoen nog lopende polissen tot stand is gekomen.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...