quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

"SLAGINGSPERCENTAGES LIJKEN NOG STEEDS ERG LAAG"

"De slagingspercentages lijken nog steeds erg laag. Ik verwacht dan ook dat we het onderwerp binnenkort nog weer een keer zullen behandelen in de Tweede Kamer. Indien u voorstellen heeft die eenvoudig en concreet zouden kunnen leiden tot verbeteringen, dan hoor ik die natuurlijk graag!" Dat antwoordt het Tweede-Kamerlid Aukje de Vries op het verzoek dat financieel adviseur Kees Bruin (Impala advies) vorige week aan de VVD-fractie om zich sterk te maken voor grondig onderzoek naar achterblijvende slagingspercentages in het nieuwe deskundigheidsgebouw.
 


9 februari 2015

Bruin kwam in beweging naar aanleiding van een blog van Dik van Velzen, consultant bij NIBE-SVV. Van Velzen riep op tot grondig onderzoek naar het achterblijven de slagingspercentages, zowel initieel als PEplus, bij de Wft-module Vermogen.

Bruin is niet helemaal tevreden met het antwoord van De Vries. Hij schrijft haar terug: "Van Velzen vraagt om een grondig onderzoek naar de slagingspercentage van het PE Plus Vermogen-examen, maar in feite naar alle examens. Een onderzoek dat niet door CDFD of een verwante instantie wordt uitgevoerd, maar door een onafhankelijke instantie die de juiste doelstellingen bij het onderzoek dient mee te krijgen. Daar mee doel ik op het in stand houden van het gewenste niveau in deze branche op een wijze waarbij ervaren ondernemers in staat zijn om hiervoor te kunnen slagen. Een scoringspercentage van rond 22% is dat niet. Kortom, we doen niet aan incidentenpolitiek, maar onderbouwen de oplossing voor dit probleem met grondig onderzoek. Een onderzoek dat met nauwkeurigheid, maar ook met de grootste spoed dient te worden gehouden, omdat er straks (1 januari 2016) geen adviseurs over zijn om Nederland van advies te dienen. Of is dat een niet eerder genoemde doelstelling op zich? Uiteraard zijn er diverse instanties en personen binnen en buiten de branche, die u kunnen adviseren over de wijze van onderzoek. Wij horen graag of dit verzoek via uw partij in de Tweede Kamer op een meerderheid kan rekenen. Ongetwijfeld zal de minister dit verzoek in de Kamer met wat welwillende woorden willen sussen. We hopen echter dat u hiervoor echt een lans wilt breken. U kunt er stemmen mee winnen. Dit onderwerp wordt in de branche met grote aandacht gevolgd."

reacties

Marcel de Groot / Assuralis

Kunnen alle niet geslaagde PE Plus adviseurs vanaf 01-01-2016 hun inkomstenverlies claimen bij het compliance consortium van Dijsselbloem of wordt hier nog een steunpunt voor ingericht ?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...