quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"WINSTDELENDE VERZEKERINGEN KAT IN ZAK"

Consumenten die via een winstdelende verzekering sparen voor de aflossing van hun hypotheek komen mogelijk in financiële problemen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat verzekeraars - net als bij woekerpolissen - hoge kosten in rekening brengen voor deze verzekeringen. Ook zijn veel verzekeraars bij het afsluiten veel te rooskleurig geweest over het te behalen eindkapitaal. De Consumentenbond roept verzekeraars op om consumenten eerlijk te zeggen hoe de polis er voor staat en vervolgens hen te helpen om over te stappen naar een goedkoper spaarproduct.


9 februari 2015

"Winstdelende verzekeringen kunnen net als woekerpolissen voor consumenten een tikkende tijdbom zijn, die afgaat als aan het eind van de looptijd blijkt dat het voorspelde eindkapitaal niet is gehaald", zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. "Wij vinden dat verzekeraars consumenten daarover niet in onwetendheid kunnen laten. Ze moeten open kaart spelen en consumenten vervolgens helpen overstappen naar bijvoorbeeld een bankspaarproduct."

Er zijn naar schatting enkele honderdduizenden consumenten met een winstdelende verzekering. Als er niets gebeurt, aldus de bond, komen deze mensen miljarden te kort bij het aflossen van hun hypotheek. De Consumentenbond gaat onderzoeken in hoeverre verzekeraars hun zorgplicht voor klanten met deze 'lokpolissen' nakomen en roept de AFM op om ook naar de zaak te kijken.

Het onderzoek van de Consumentenbond is gebaseerd op 36 dossiers die lezers van de Geldgids toezonden. Verreweg de meeste polissen met winstdeling zijn gekoppeld aan een hypotheek. "De gemiddelde kosten zijn 2,5 procent per jaar van het rendement en daarmee veel te hoog", zegt Combée. "Bij woekerpolissen is er sprake van aan- en verkoopkosten voor beleggingen en beheerkosten in de beleggingsfondsen. Dat soort kosten worden niet gemaakt bij lokpolissen. De kosten zouden dus veel lager moeten zijn dan die van woekerpolissen."

reacties

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

Ja zo ken ik er nog een paar...De winstdelende GARANTIE verzekering van Conservatrix...mooi product maar....vanwege de lage rente MOET Conservatrix hiermee stoppen....Heb je een fatsoenlijk product wordt het uit de handel genomen...En al de rest is zo ongeveer bagger. Banksparen is ook niet de oplossing, denk je dat banken gratis werken ? Echt niet, en wat is nu helemaal de rente ? Of moeten we er maar deposito's van maken ? En wat als we dan straks naar een andere bank met hogere rente over willen stappen....boetes betalen ???? Dat wordt hem ook niet volgens mij....

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

In de woekeraffaire heeft de CB bepaald niet het voortouw genomen, dus nu een nieuwe kans? Tsja, "lokpolis" Je ziet ze zitten broeden bij de Consumentenbond, we zoeken een sappige term, maar ja, woekerpolis was al weg, strijkstok en strooppot waren al in gebruik voor zakkenvullende tussenpersonen die profiteren van kromliggende premiebetalers. Graaipolis haaldebroekriemmaaraanpolis had ook gekund, of "opbrengst light" polis, lekker actueel, maar o.k. lokpolissen. De huidige lage rente werkt natuurlijk niet echt mee voor de winstdeling, die jaarlijkse overzichten zijn minimaal net zo onduidelijk als de overzichten van de beleggingspolissen, dus "tikkende tijdbom". Wat nu als de beste brave Consument onze "gedupeerde" zeg maar, nu kiest voor een rentevergoeding van 1-2%, aangenomen dat het fiscaal allemaal kan en kan worden omgezet. Dan is de "tikkende tijdbom" meteen ontploft. Of neemt CB aan dat de 1-2% spaaropbrengst op termijn beter is dan de winstdelende polissen? En -indachtig de woekerpolis- nemen hypotheekverstrekkers genoegen met het verlagen van het doelkapitaal? En die NHG 50% aflossingsregeltjes?

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Hoe moet dat trouwens met verzekeraars zonder aandeelhouders? Daar lijken hoge kosten voor de deelnemers een vreemd fenomeen: wie profiteert daar dan van? De Onderlinge 's-Gravenhage bijvoorbeeld. Dan zou dat al in de bezoldiging van het personeel moeten zitten, Ik hoop trouwens wel dat ook de winstdelende polissen worden belegd. Volgens meneer Combée hebben deze verzekeraars geen beleggingskosten, de centen zitten zeker te groeien in een ouwe sok? Bijgeschreven winst, kan je in de meeste gevallen niet meer kwijtraken, een weinig frivool beleid zou nu met die bizar lage rente misschien wat mindere jaren kunnen opleveren? Ook nog over gedacht? De pensioenfondsen worden evenzeer geplaagd door vreemde regels en lage rentes, maar die verhogen de premie en houden het geld langer in de pocket. Wat verwacht meneer Combée nu van de verzekeraar?

Dan kun je ook wel roepen dat het lidmaatschap van de CB te duur is omdat meneer Combée zo'n buitensporig salaris verdient, of dat er teveel wordt uitgegeven aan zinloze onderzoekjes naar de kwaliteit van breiwol en zo. Maar dat soort ongefundeerde uitspraken past niet bij mij.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Ben benieuwd hoe CB de spaarhypotheek gaat beoordelen, zitten ook kosten in. Wel een gegarandeerde opbrengst, maar toch.....zoeken.

Aad Bleukens / Bleukens Advies

De vraag is natuurlijk waarom leven verzekeraars geen winst meer maken. Komt dit door slechte beleggingen en is dit het resultaat van de huidige economische omstandigheden of is er ook hier sprake van veel te hoge kosten of moeten klanten met een winstdelende polis nu bloeden voor de vergoedingen die worden uitgekeerd in de woekerpolis affaire.

Als het door de huidige economische onvoorziene omstandigheden gaat, dan kan ik nog een beetje mee leven met tegenvallende winstdelingen.

Als het gaat om slecht beleggen, te hoge kosten, niet onvoorziene omstandigheden of woekerpolis vergoedingen dan is dat een andere zaak.

Ook hier hebben verzekeringnemers alleen maar mooie voorstellingen van zaken gehad bij het afsluiten van verzekeringen. Als verzekeraars al wisten of konden weten dat die winstuitkeringen niet gehaald zouden kunnen worden, dan is er wellicht sprake van een "winst woeker polis".

Niemand in de branche hoeft daar overigens blij mee te zijn.

Aad Bleukens / Bleukens Advies

Hoe kan het toch dat al die uitvaartverzekeraars enorme winsten maken en de klant geen winstdeling krijgt, al jaren niet.

De polissen zijn toch massaal verkocht met winstdeling en termen als "waarde vast" zijn veel gebruikt.

Ik kan mij nog een verzekeraar (Concordia) herinneren die zingend op de buis hoog opgaf over winstdeling en lekker lage premies.

Provisie, bonussen etc, allemaal verdwenen, premies niet of nauwelijks omlaag, winst voor de verzekeraar hoog, toch krijgt de klant niets!

Consumentenbond heeft wellicht een goed punt!

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Beste Mark, Albert en Aad,
De Onderlinge s-Gravenhage en Conservatrix beleggen uiteraard ook, doch de 1 doet dat beter als de ander, en mogelijk slimmer.
Alleen nog slimmere(?) mensen hebben bedacht dat het meer gespreid moet, en volgens door hen opgestelde verhoudingen.
Wel, enig resutaat heeft dat nog niet opgeleverd.
De O.G. heeft daarvoor bewust een lagere rekenrente gekozen! Daarom blijven zij m.i. een betrouwbare partij voor uitvaart-, en levensverzekeringen. Niet de goedkoopste, maar is de goedkoopste altijd het beste?
Het belangrijkste dat zij iets verzekeren voor een klant, en dat is middels beleggingspolissen niet mogelijk, dan blijft het risico bij de klant!

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Beschuldigingen van een Consumentenbond om de spanning er in te houden? Zo werkt dat blijkbaar.

Bart Combee wil een oneigenlijke discussie starten en schiet daarbij voor eigen rekening maar wat in de wilde weg. De juiste argumenten mis ik bij Bart. Bijvoorbeeld waarom het ene beter zou zijn dan het andere. Er bestaan overigens nog gewoon veel garantieproducten tegen 3% en 4% rekenrente waarbij levensverzekeraars langlopende verplichtingen op zich genomen hebben.. Hoge kosten, ja dat is een item dat de consumentenbond al zeker 50 jaar op de agenda heeft staan. Ze schreef 40 jaar geleden al dat een levensverzekering met kapitaalopbouw de dood in de spaarpot was. Dat geluid is dus niet wereldvreemd uit die richting. En banksparen zou dan het beste alternatief zijn? Ook hier mis ik de steekhoudende argumenten.
Beste Bart kun jij mij aangeven wat voor kosten banken doorberekenen? Nee dat kun je niet. En weet je Bart er zijn zelfs Bankinstellingen buiten onze landsgrenzen die helemaal geen rente meer vergoeden omdat ze anders de tent moeten gaan sluiten. Dit verhaal is eigenlijk gewoon doelbewust zaken vanuit een verkeerd uitgangspunt opkloppen.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Wil, ik neig ook steeds meer naar de Onderlinge, vroeger vond ik die nogal ontransparant ( ik ben mijn kantoor gestart in de hoogtijdagen van de beleggingspolis) geen inzicht in de beleggingen, de winstdeling leek mager ten opzichte van de klinkende beursresultaten en de oudbolligheid straalde er toch vanaf. Inmiddels is het voor zover ik zie de enige partij die nog wel wat winst bijschrijft. Ik beheer een portefeuille ouwe uitvaartpolissen van diverse maatschappijen allemaal winstdeling 0,0. Ardanta Monuta DBV, Reaal geen winstdeling meer. Die 2,75% garantie van Dela bekijk ik met enige argwaan. Komt daar nog winstdeling overheen?

@ Aad, ik vraag me af hoe dat zit bij een partij als Nationale Nederlanden: beursgang: 100 miljoen voor bonus reserveren circa 5% dividend beloven, woekerpolissen compenseren. Wat blijft er dan nog over voor de winstdeling? Daar heeft CB wel een punt. De compensatie voor de woekerpolis die "brave" garantie/winstdelende kapitaalverzekering aantast?

M.H.Engels / Particulier

Graag verneem ik of het mogelijk is een claim in te dienen tegen Delta Lloyd voor de misleidende winstdelende levensverzekering die bij ons is gekoppeld aan de hypotheek bij ING.

Mvg,
M.H.Engels

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...