quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

EXAMENS SLUITEN NIET AAN OP PRAKTIJK

Adviseurs vinden de vragen van de examens die ze momenteel verplicht moeten afleggen niet aansluiten op de beroepskwalificaties en evenmin op de praktijk. Dat melden de organisaties van adviseurs, die bijna duizend ervaringen hebben verzameld via hun Wft Examenloket. De organisaties hebben hun bevindingen ingebracht bij de Tweede Kamer. Zij schrijven zich grote zorgen te maken over de kwaliteit van de centrale examinering.


11 februari 2015

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD schrijven: "De minister geeft aan dat naar zijn beste inzicht de kwaliteit van de examens en aanverwante dienstverlening adequaat is. Wij zijn dat absoluut niet met hem eens. (...) Feit is dat de meeste modules ronduit slechte slagingspercentages hebben. In onze brief van 12 november merkten wij op dat een gemiddeld slagingspercentage van 62,2 procent voor adviseurs, die al in het bezit zijn van een diploma en ook al jarenlang PE hebben gevolgd, absurd laag is. Dit slagingspercentage is nu zelfs gedaald tot 60,8 procent. (...) De kritiek op zowel de techniek als de inhoud - dus de vragen - uit de Centrale Examenbank is groot, waardoor deze wijze van examineren op dit moment absoluut niet garant staat voor examinering op het door de minister voorgestane en bepleitte niveau. (...) Wij schrikken enorm van de technische problemen die worden gemeld. Het is onmogelijk om op die manier fatsoenlijk en zonder concentratieverlies examen te doen. Wij horen dan ook graag van de minister wat hij aan dit soort problemen wil doen. (...) Kandidaten zakken overwegend op het onderdeel Vaardigheden en competenties. Wij hebben al eerder aangegeven dat dit onderdeel naar verhouding te zwaar telt in de beoordeling, mede gezien de zware cesuur. (...) Uit het Wft Examenloket komt ook duidelijk naar voren dat op het onderdeel Vaardigheden en competenties de twijfels over de kwaliteit van de vraagstelling het grootst zijn. Het blijkt dat maar liefst 76 procent van de kandidaten ronduit negatief is over de wijze van toetsing van adviesvaardigheden, 10 procent vindt de toetsing matig en slechts 11 procent is positief. De belangrijkste klachten zijn dat de vragen niet praktijkgericht zijn en dat veel vragen op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd. Het is natuurlijk heel vreemd dat juist de adviesvaardigheden, die je in de praktijk leert, nu worden geëxamineerd op een wijze waarin al deze praktijkmensen zich niet herkennen."

De organisaties roepen de minister opnieuw op om de overgangstermijn te verlengen. "Natuurlijk is het van groot belang dat adviseurs hun examens niet uitstellen, wij roepen iedereen ook op om examen te doen. Maar het blijft een feit dat heel veel mensen in tijdnood komen om Wft-examens en PEplus-examens op tijd te kunnen halen. Zeker ook omdat mensen op een gegeven moment in paniek examens gaan afleggen. Paniek omdat de voortzetting van het bedrijf in het geding is, of hun baan. (...)  Gegeven de tot nu toe afgelegde en behaalde examens is een examentermijn t/m 31-12-2015 per definitie onmogelijk haalbaar. Wij bepleiten daarom opnieuw dringend, om de wettelijke overgangstermijn om te voldoen aan de nieuwe eisen voor vakbekwaamheid alsnog met een jaar te verlengen tot en met 31-12-2016."

Tags: adfiz / cfd / nvf / nvga / ovfd / examens

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

K.M. Kreeft / AssVeKa

Het pleiten voor verlengen van de termijn is juist, maar worden dan degenen die het al wel gehaald hebben niet benadeeld? Immers zij moeten 3 jaar erna alweer "op" en dat kan dan al in 2017 zijn. Terwijl zij die (dan) wachten tot december 2016, pas in 2019 weer moeten. Als je de termijn voor de examens verlengt, zou je dan niet ook moeten pleiten voor een 4 jaar termijn voor hen die wel direct het examen hebben gedaan en gehaald?

Arnoud Wennekus / AOV-ZZP.nl

Wij hebben WFT inkomen reeds weer binnen, maar herkennen vele zaken. Het is jammer dat nu het protest pas echt op gang komen nu de examens dichterbij komen.

Tegelijkertijd is het zo dat nu pas de kwaliteit van de examenbankvragen en de manier van examineren ervaren/op waarde geschat kunnen worden. De minister vindt dat we niet moeten zeuren en gewoon naar hem moeten luisteren. ... Er is nog heel wat voor nodig wil hij gaan wankelen...

Patrick Betman / TMA Consultancy

De minister heeft gewoon helemaal geen zin meer in dit dossier, die is met andere zaken bezig en zo stelt hij zich ook op. Ik vrees met grote vrezen dat dit weer een document is dat voor kennisname wordt aangenomen en direct in de prullenbak verdwijnt.

Sorry voor mijn negativiteit, maar gezien alle pogingen en onderbouwingen van de afgelopen tijd en de manier waarop er gereageerd is uit Den Haag geeft mij gewoon geen enkel vertrouwen.

Ik kan alleen maar hopen dat er een wonder gebeurt in Den Haag en het licht weer aan gaat daar....

Arnoud Wennekus / AOV-ZZP.nl

We kunnen accepteren of actie ondernemen. Alleen zeuren verandert niets.

Jaap de Jager / Mortgage Venture

Arnoud dat is de spijker op z'n kop.
Hoe lang worden we al niet geplaagd, opgejaagd en gedicteerd door beleidsmakers die niet gehinderd worden door enige affiniteit of kennis omtrent ons vak.
Het wordt tijd dat er een echte organisatie wordt opgericht die een vuist maakt en met een enorme achterban zich doet gelden. Als je dit in het buitenland probeert uit te leggen lachen ze je vierkant uit. Hoezo, je bent beroeps-en vakbekwaam en je moet op straffe van het verlies van je vergunning als een klein kind weer examen doen? En wie doet daar dan wat aan? is dit geworden van de Nederlandse spirit? Slik. Ze hebben gelijk.....

Olaf Wiggers / Rensen Nijverdal

Het meest absurde is nog, dat er sessies worden georganiseerd door het commerciele Lindenhaeghe waarbij in 3 uur tijd zoveel mogelijk actuele vragen worden besproken. Die antwoorden komen dan letterlijk terug bij het examen. Dus ook mijn buurman die melkboer is en in 3 uur Lindenhaeghe alle vragen in zijn geheugen stampt kan slagen. Wat een ongelofelijke aanfluiting.

Patrick Betman / TMA Consultancy

@Olaf
Je hoeft niet naar Lindenhaeghe te gaan hoor.... Doe jij het toch lekker via Dukers & Baelemans, dan weet je zeker dat je het een paar keer mag doen. Ook leuk :-)

Olaf Wiggers / Rensen Nijverdal

Is geen aanval naar Lindenhaeghe @patrick Maar geeft aan, dat het weinig met kennis en ervaring van doen heeft. PE is er toch op gericht om kennis te vergaren en de klant professioneel en deskundig te kunnen helpen. Die klant heeft toch niets aan mijn melkboer?

Patrick Betman / TMA Consultancy

@Olaf
Volgens mij worden alle examens behaald op kennis en (veel) examentraining, een goede voorbereiding is het halve werk. Lindenhaeghe heeft goed in de gaten wat er van de examen kandidaat wordt verwacht.
Geldt n.m.m. dus voor bijna alle examens. Ik heb er absoluut geen moeite mee, zeker niet als een overheid de kansen op slagen bewust zo laag maakt.

Arnoud Wennekus / AOV-ZZP.nl

Waar ik wel wat moeite mee heb is dat ze zeggen: Hier is het boek, maar wil je echt slagen dan moet je wel naar onze driedaagse cursussen komen, anders red je het niet.
#kassa

Rense van der Heide / Van Bruggen Adviesgroep Kanaalstreek

Vandaag examen PE plus hypothecair gedaan en dan wordt de conclusie van de meldingen wel duidelijk.
Kennis en begrip 100%
Professioneel gedrag 100%
Vaardigheden en competenties 63%
En dan slaag je dus met een 6.

Vragen vaardigheden en competenties sluiten niet aan bij de praktijk, zijn suggestief en veelal zijn meerdere antwoorden mogelijk terwijl geen van de antwoorden 100% juist is.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Ik heb inmiddels via goede kennissen bij, laten we zeggen een grote landelijk werkende instelling, sub rosa een hele lijst vragen gekregen. Zij leren allemaal op het examen enkele vragen uit hun hoofd en bespreken deze samen. Olaf heeft wel een beetje gelijk; op deze manier is het door het hoepeltje springen. Wel weer ten nadele van het kleine intermediair om m'n stokpaardje maar van stal te halen. De grote instellingen hebben over enkele maanden alle vragen wel compleet denk ik. Dan is het stampwerk.

Wim ten Arve / Wim ten Arve Verzekeringen

In mijn situatie ben ik het helemaal eens met een jaar verlengen, dit naast alle andere argumenten.
Wim ten Arve (Verzekeringen)

In februari-2016 wordt ik 65, AOW dus in augustus 2016.

M.a.w. woorden voor 9 maanden ( ja, ik wou nog veel langer door want ik vind/vond het nog zo leuk) moet ik nog mijn examens doen. Door al deze maatregelen heb ik er steeds minder zin.

En uitstel in mijn situatie is niet bespreekbaar volgens de jongens van de AFM!
Wat ik mij afvraag is er ooit een peiling gedaan naar het aantal adviseurs die met dezelfde boot zonder riemen moeten roeien?

Dus toch maar in al mijn hoop toch maar in april in het examenbankje gaan zitten!

Wim ten Arve / Wim ten Arve Verzekeringen

In mijn situatie ben ik het helemaal eens met een jaar verlengen, dit naast alle andere argumenten.
Wim ten Arve (Verzekeringen)

In februari-2016 wordt ik 65, AOW dus in augustus 2016.

M.a.w. woorden voor 9 maanden ( ja, ik wou nog veel langer door want ik vind/vond het nog zo leuk) moet ik nog mijn examens doen. Door al deze maatregelen heb ik er steeds minder zin.

En uitstel in mijn situatie is niet bespreekbaar volgens de jongens van de AFM!
Wat ik mij afvraag is er ooit een peiling gedaan naar het aantal adviseurs die met dezelfde boot zonder riemen moeten roeien?

Dus toch maar in al mijn hoop toch maar in april in het examenbankje gaan zitten!

René Heijnen / René Heijnen Detachering & Finance

De opzet van deze soap is dat de markt kwalitatief betere adviseurs zal krijgen. Zij die "echt" ethisch adviseren. De opzet is per definitie niet geslaagd. Oké dan. Het is volledig mislukt. Laten we zeggen dat Dijsselbloem en zijn 150 trouwe volgelingen zijn gezakt. Door het beantwoorden van een kleine 20 vragen is het volstrekt onmogelijk om een kwalitatief betere adviseur te worden. Dat is geen hogere wiskunde. Dat weet de minister zelf ook wel. De politieke achtergrond is mij daarom ook niet geheel duidelijk, maar de branche is in ieder geval niet in staat deze onzinnige geldverslindende bezigheid van tafel te krijgen. Ik ga verder studeren. Mijn vaardigheden oppoetsen. Ethiek uit het boekje..... Pfff. Laat me niet lachen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...