quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

AFM: BEGRIP VOOR WEERSTAND TEGEN EXAMENS

De AFM zegt begrip te hebben voor de ongerustheid en weerstand die de examens in het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw oproepen.


26 februari 2015

De AFM, bij de publicatie van de uitkomsten van haar tweede enquête over vakbekwaamheid: "Uit de enquête blijkt dat veel respondenten negatief zijn over de nieuwe vakbekwaamheidseisen en dat zij zich ongerust maken over de toekomst. Zo geeft 63 procent aan dat in hun organisatie onzekerheid heerst over de gevolgen van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor de positie van medewerkers. Dergelijke geluiden bereiken de AFM ook via andere manieren, zoals via onze gesprekken met de markt. Wij kunnen ons deze ongerustheid voorstellen en begrijpen dat de nieuwe eisen een grote impact op de markt hebben. We hebben dan ook begrip voor de weerstand die een deel van de markt voelt. We vinden het goed om te vernemen dat een meerderheid van de respondenten bereid is tijd vrij te maken voor het invoeren van de nieuwe eisen en dat een meerderheid de invoering doelgericht aanstuurt. Hierdoor draagt u bij aan het verder verbeteren van de dienstverlening aan de klant en het vergroten van het vertrouwen in de financiële markt.


Regionale verschillen

"Op basis van de uitkomsten worden verschillen zichtbaar in de manier waarop door verschillende groepen respondenten naar de nieuwe vakbekwaamheidseisen wordt gekeken. Zo is een link zichtbaar tussen de grootte van de onderneming en de manier waarop gemiddeld gescoord wordt. Hoe groter de onderneming waar een respondent werkzaam is, hoe positiever de vragen zijn beantwoord. Ook is een verschil zichtbaar tussen verschillende provincies. Respondenten in Zeeland en Groningen hebben de vragen gemiddeld negatiever beantwoord dan respondenten uit Friesland, Limburg en Noord-Holland. Daarnaast valt op dat respondenten die al examens hebben afgelegd de stellingen gemiddeld positiever hebben beantwoord dan respondenten die nog geen examens hebben afgelegd."


Lastiger dan verwacht

De tweede enquête is ingevuld door 851 respondenten. De grootste groep respondenten, namelijk 717, valt in de categorie adviseur, bemiddelaar en/of huisvolmacht. Ook hebben 23 service providers/gevolmachtigd agenten en 89 medewerkers van aanbieders de enquête ingevuld. Dit komt ongeveer overeen met de verhouding tussen de verschillende vergunninghouders in het AFM-register. Daarnaast hebben 23 andere belanghebbenden, zoals medewerkers van opleidingsinstituten hun mening gegeven.

Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat de invoering van de nieuwe vakbekwaamheidseisen door de eigen organisatie doelgericht wordt aangestuurd (63 procent). Een krappe meerderheid (59 procent) geeft aan tijd vrij te willen maken voor de invoering van de nieuwe eisen, terwijl iets minder respondenten aangeven veel energie te steken in een succesvolle invoering van de nieuwe eisen (54 procent).

Uit de cijfers blijkt ook dat 29 procent van de respondenten eind 2014 al een of meerdere examens had afgelegd en dat ongeveer de helft van alle af te leggen examens voor de eerste helft van 2015 zijn ingepland. Van degenen die de examens hebben afgelegd, geeft een meerderheid aan dat de examens lastiger waren dan ze van tevoren hadden gedacht. De meeste respondenten bereiden zich voor op examens door (digitale) zelfstudie of opleidingen bij opleidingsinstituten (respectievelijk 30 en 62 procent). Uit de open tekstvlakken blijkt dat een belangrijk deel van de respondenten behoefte heeft aan tips bij het voorbereiden en afleggen van examens.

De uitkomsten zijn opgenomen in een nieuwsbrief van de AFM met daarin ook tips over hoe het beste de examens aan te vliegen.

Tags: afm / examens

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

"bereidheid om tijd vrij te maken" is een vreemde conclusie. Als je door wilt met je werk heb je geen andere optie.
Ook de daaropvolgende conclusie dat daardoor dienstverlening en vertrouwen worden verbeterd is flauwekul, zoals vele malen eerder besproken.
Het zijn conclusies die achter een bureau zijn bedacht middels sturing van het antwoord van de enquete.

Dit is dus één van de redenen waarom het intermediair zo'n wantrouwen heeft. Het sluit niet aan bij de werkelijkheid, de echte wereld, maar het dienst wel als basis voor beslissingen!

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

"De AFM heeft begrip.....". Met alle respect, wat koop ik daarvoor? Beste AFM, jullie hebben al zo lang weet van de hachelijke positie waarin grote delen van de collega's zich in bevinden. Jullie hebben al zo lang "begrip". Alleen, wordt daar niet zo veel merkbaars mee gedaan.
Ik ben inmiddels ook begonnen aan mij PE+ trajecten. Per studie wordt opgegeven dat ik toch al gauw zo' 10 uren moet uittrekken. Ik ben inmiddels 8 uren verder en ben nu ongeveer op de helft. Gisteren mocht ik een addendum ontvangen van 48 pagina's. Naast de 175 die de studie zelf al oplevert. En dat keer 3.
Drie keer om de bevoegdheid te houden die ik ooit heb gekregen op grond van studie, die nu ineens niets meer waard blijkt te zijn. Met daarnaast de wetenschap, dat ik niets meer mag doen, wanneer ik niet slaag.
En daarvoor betaal ik dan een groeiende en verplichte jaarlijkse bijdrage aan de AFM.
Vindt u het vreemd dat de AFM bij het intermediair niet hoog scoort?
En kunt u daar mee leven? Of hebt u alleen " begrip?"

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Oogkleppen? Tijd vrij maken, ten koste van wat of wie is dan mijn vraag? En met welk doel? Om (vrijwel) niets bij te leren of om met veel tijds-investering en bijbehoren kosten en met een beetje mazzel toch in het bezit te komen van een document wat je net zo min als daarvoor adviseur maakt. Het enige bewijs wat hier geleverd wordt is dat je het examentrucje aardig door hebt.
Overigens.... als je er nu geen tijd voor vrij maakt, heb je straks genoeg vrije tijd.
Goed.... dan is het resultaat, naast inzicht in de regionale verschillen, nog meer tips en trucs om toch maar, nadat je je diploma ingeleverd hebt, op te gaan voor nieuwe diploma's? Zonde van de tijd dus.

Peter Veldhuizen / Veldhuizen en Partners

Fijn, dat er begrip is, door de AFM, maar wat kan de AFM hier aan doen.
Vakkennis is een ondergeschoven kindje in het PE traject.(kennis en begrip) maar vaardigheden en professioneel gedrag is bij ieder mens (doelgroep) en ondernemer verschillend, De laatste 2 onderdelen tellen zwaarder op een examen, maar heeft eigenlijk met inhoudelijke vakkennis niets te maken. Er is nergens zo'n idioot examen in de wereld , waarbij zelfs 2 of 3 goede antwoorden moet worden gegeven (beter 1 antwoord op die onzin niet geven, dan fout geven) . Goede, passende (proef) examenstof is er niet. Uit een boekje leren en op een (haperende) pc de vragen lezen en maken. 2 totaal verschillende manieren van leren en examen.

Rense van der Heide / Van Bruggen Adviesgroep Kanaalstreek

http://afm.m13.mailplus.nl/archief/mailing-461543.html#resultaten-enquete

Eigenlijk wordt ik boos als ik bovenstaand artikel lees en vervolgens de uitkomsten van de enquete (zie link) bekijk. Alleen de positieve zaken zijn er uitgehaald. Zo gaat het al jaren bij dit dossier. ALLE betrokkenen (inclusief de Minister) weten dat dit een onredelijke en onwerkbare situatie is maar niemand durft op te staan vanwege de consequenties die dit met zich meebrengt.

Gelukkig geeft de AFM nu zelf in haar nieuwsbrief toe (zonder het rechtstreeks te zeggen overigens) dat het behalen van het WFT Basis diploma al een hele toer is. Hun eigen medewerkers studeren daar anderhalf uur per dag of de avonden en de weekenden op (zie nieuwsbrief). Ikzelf moet zes van deze deelgebieden middels PE Plus examens halen (en heb er ondertussen 5 binnen). We doen allemaal aan deze gekkigheid mee vanwege de consequenties die het met zich meebrengt wanneer je het niet doet, maar niemand is overtuigd van het nut en de noodzaak.

Mark Vis / De Financiële Vis

Dat het goed is dat er een permanente educatie is daar is iedereen het wel over eens. De manier waarop dit nu wordt gedaan roept alleen maar weerstand op, naast de branche zelf zijn opleiders en nu ook de AFM zelf het er min of meer over eens dat deze manier van toetsen niet de juiste is. Als ik cliënten uitleg dat ik maandag weer een examen mag gaan maken om daar met kladblok en papier sommetjes te gaan zitten doen waar we normaliter software voor hebben en dat ik rijtjes op volgorde moet zetten dan kijken ze me alleen maar beduusd aan......dus ook cliënten vinden dit waanzin. Ondanks dat ik mijn PE Plus Zakelijk in één keer heb gehaald en hoop dat dit maandag ook gaat lukken met PE Plus Hypotheken ben ik zeer gefrustreerd.....dit hele circus heeft namelijk nagenoeg niets met actualiteiten te maken en je leert er ook nog eens weinig tot niets van. Geeneens een terugkoppeling van je examen zodat je weet wat er schort aan "je vaardigheden". Nou ik weet wel wat er schort aan "de vaardigheden" van de bedenkers van dit fantastische systeem...

Patrick Betman / TMA Consultancy

Het meest frustrerende van dit alles is dat inmiddels alles en iedereen het er over eens is dat dit echt onwerkbaar en onredelijk is. Behalve de minister blijkbaar. De AFM, onze daadkrachtige toezichtshouder, krijgt nu de kans om er ook eens voor het intermediair te zijn. AFM, laat deze kans niet liggen s.v.p. en help de adviseur die zich voor 100% inzet het vertrouwen in de financiële wereld te herstellen. Door niet te helpen en in te grijpen zakt de moed velen verder in de schoenen en nog erger, het vertrouwen in de AFM. De keuze is aan u mw. Van Vroonhoven.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Afgelopen woensdag heb ik PEplus Hypotheken gedaan. Ik schrijf hier a.s. maandag uitgebreid over in de ODIN nieuwsbrief.

Arnoud Bosch / VDAB

Waarom worden er geen basis WFT verplciht gesteld voor adviseurs zorg als ACHMEA gratis de budgetpolis tussentijd mag omzetten.
Arnoud VDAB

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Ik heb aan AFM aangegeven dat ik dik was gezakt, ( en dat ze dat ook in de nieuwsbrief mochten vermelden! -met foto ;-0) dat ik een klanttevredenheidscijfer op schadegebied heb van 9,6, bij hypotheken op elke consumentenreview hoog scoor, in 25 jaar 1 -afgewezen- klacht bij Kifid, nog nooit een BAVAM claim heb gehad of een schadeclaim van een relatie, een klantverloop van minder dan 1% per jaar De klanten huppelen op aanbeveling doorlopend binnen. Wekelijks worden hier bloemen, wijn en chocoladedozen bezorgd. Toch moet ik nu elke dag tijd besteden aan mijn PEplusexamen om mijn actuele vakkennis te verbeteren. Gisteren bijvoorbeeld de inkeerregeling voor zwartspaarders ( 12 jaar terug aangifte doen) en de regeling voor expats die voor 2013 hun woning zijn gaan verhuren en tot wanneer en hoelang hun renteaftrek dan herleeft als zij terugkeren. Dan nog een berekening met betrekking tot stakingswinstvrijstelling, vragen over de koude uitsluiting en het financieren van een auto, de berekening van het eigen woningforfait bij te koop staande woning als inmiddels verhuisd naar de nieuwe woning. Geen van deze situaties is de afgelopen 25 jaar in mijn praktijk voorbijgekomen, dan vraag ik me af wat het NUT is. Het begint al met de aanname dat de vakbekwaamheid verbeterd moest worden, en de idee dat je via vragen in een toets iets wat zo ambigue is als een advies kunt toetsen

Nico Meininger / Provincie Zuid-Holland

Wat ik als consument vreemd vind is dat iedereen van zich zelf vind dat hij heel goed is, alle regels kent en weet hoe te adviseren. Dan moet het examen toch een makkie zijn. Waarom moet je dan zo veel studeren.
Stel dat 20 % van de vragen "slecht" zijn, dan haal je makkelijk een 8.
Maak je zelf nig ens een foutje moet een 6 toch haalbaar zijn.
Hoe zou u het eigenlijk vinden als er aan uw mooie nieuwe auto een monteur sleutelt die 30 jaar geleden is begonnen en nooit iets heeft bijgeleerd over de elektronica in uw auto?

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

@Nico Meiniger. In de afgelopen 18 jaar en 2 maanden ook elke 3 jaar een examen afgelegd als Beleidsmedewerker Kunstwerken bij de Provincie Zuid-Holland?

Kees Bergman / Kees Bergman

Geachte AFM bedankt voor uw begrip. Dit huidige PE Plussysteem is op vele punten niet geslaagd. wij kunnen dit echter niet veranderen, want de trein loopt en de dames en heren die het uitgevonden hebben zijn het erover eens, dat zij een perfect systeem op de rails gezet hebben. Gefeliciteerd!! Ik ben verleden jaar gestopt met protesteren en heb nu gelukkig met heel veel studie mijn PE PLUS Hypotheek, Inkomen en Zakelijk binnen. AFM. CDFD EN ANDERE BELANGHEBBENDEN ZORG ER NU A.U.B. VOOR DAT WIJ NA 01-01-2016 EEN PERFECTE FOLLOW UP VAN DIT ONZALIGE PE PLUS BEGIN ONTVANGEN. BEDENK ZELF MAAR HOE U DIT ZELF HET LIEFSTE ZOU ZIEN. VERLAAT A.U.B. NA 01-01-2016 DEZE ONZALIGE INGESLAGEN WEG!!!!!!!

Nico Meininger / Provincie Zuid-Holland

jep, elk jaar maken wij bij de provincie opleidingssfspraken bij het startgesprek, bij het voortgangsgesprek wordt gekeken of je het ook doet en bij beoordeling telt het mee. provincie vindt het belangrijk dat je breed inzetbaar ben. uiterlijk na 7 jaar moet je bij een andere afdeling aan de slag. houd je flexibel en scherp, en je neemt kennis mee naar je nieuwe werkplek. zou niet zonder die uitdaging kunnen
(ben al 57 hoor)

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

... en uw diploma's worden zonder 3-jaarlijks examen ook waardeloos?

Nico Meininger / Provincie Zuid-Holland

En daar hebt u een punt. Als ik in mijn werk bij de Provincie een beleidsadvies geef op verouderde wetgeving en het gaat mis, dan is mijn baas niet blij en kost dat de belastingbetaler veel geld. Daarom vind ik het belangrijk bij te blijven. Ik ben inderdaad nog zo'n ouderwetse ambtenaar die hart voor zijn werk heeft. Dus ... tussentijds is het bijhouden geblazen op weg naar het volgend examen.

Nico Meininger / Provincie Zuid-Holland

En daar hebt u een punt. Als ik in mijn werk bij de Provincie een beleidsadvies geef op verouderde wetgeving en het gaat mis, dan is mijn baas niet blij en kost dat de belastingbetaler veel geld. Daarom vind ik het belangrijk bij te blijven. Ik ben inderdaad nog zo'n ouderwetse ambtenaar die hart voor zijn werk heeft. Dus ... tussentijds is het bijhouden geblazen op weg naar het volgend examen.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Geachte heer Meininger, ik begrijp uw standpunt, en daar is ook veel voor te zeggen. Ik ben echt goed in mijn werk - dat moet u dan maar even van mij aannemen, mijn klanten zeggen het ook- toch heb ik grote moeite met de examens. Voorheen heb ik al mijn diploma's en bijblijftrajecten gedurende 25 jaar behaald en behouden. Nu moet ik opeens examen doen op een gehele andere wijze dan voorheen, -op gebieden waarvan onderwijskundigen mij al herhaaldelijk hebben verzekerd dat digitale toetsing onmogelijk is- met als extra druk dat ik mijn bedrijf moet sluiten als ik niet door de examens kom, en dit herhaalt zich elke 3 jaar. Ik krijg géén automatische inzage in het gemaakte examen, slechts na een nogal ambtelijke procedure mag ik na enkele weken mijn foute antwoorden inzien, op een nader te bepalen datum en locatie. Bezwaar tegen de uitslag of de vragen is echter niet mogelijk. Voor zover mij bekend is ons vakgebied het enige dat op deze wijze aan het bijhouden van de vakbekwaamheid moet voldoen. Het gaat wel om in elk geval minimaal 100.000 mensen waarvan bedrijf en/of baan op de tocht staan. De kosten hiervoor bedragen duizenden euro's, en de studie komt bovenop de dagelijkse werkzaamheden, die bij ons al niet tot 8 uur beperkt zijn. De wijze waarop de overheid hiermee omgaat vind ik van een stuitende arrogantie. Men geeft aan dat het een HBO+ niveau examen betreft, maar vraagt om enerzijds detailkennis van allerlei weinig voorkomende zaken op het gebied van fiscaliteit, erfrecht, samenlevingsovereenkomsten beleggingsdiensten, soms actualiteit op hypotheekgebied. Aan de andere kant wordt bij de adviesvragen veel prehistorisch handrekenwerk gevraagd ( u mag alleen een simpele rekenmachine gebruiken) wat in de praktijk niet meer voorkomt, zijn veel vragen op meerdere wijze op te vatten maar is er slechts een zwart/wit keuze door de mutliple choice. Het examen zou gaan over actualiteit, ik had er een vraag tussen zitten over een tot de jaren 70 gebruikelijke verzekeringsvorm. Dat is 45 jaar geleden! Het examen is nu inmiddels doel op zichzelf geworden, met vakbekwaamheid heeft het zo weinig meer te maken, en niemand volgt nog bovenwettelijke opleidingen.

Geen weldenkend mens in de financiële branche is tegen bijblijven, actuele vakkennis en adviesvaardigheid en integriteit. Wel tegen het ongeldig verklaren van reeds behaalde - en zelf betaalde- diploma's en het halen van een examen met zulke zware consequenties, op zulke discutabele condities.

Kees Bergman / Kees Bergman

@Albert. helemaal mee eens. Laten wij nu zorgen, dat wij met z'n allen deze PE plussen vóór 01-01-2016 halen en daarna met z'n allen vol protesteren tegen de follow up. Je hebt dan bewijs in handen dat je dit gehaald hebt en je komt dan met goede argumenten, dat je een goede PE eist, die zorgt voor actuele kennis waar nodig, zonder het belachelijke examensysteem. Zonder ook nog een systeem, wat in de praktijk niet te controleren is en ervoor zorgt, dat niet iedereen op het juiste moment bij is.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Laat ik ter illustratie een voorbeeldje doen van de PE actualiteiten hypotheek, ik maak vanmorgen tien oefenvragen, vraag 4. hoeveel bedraagt de gematigde boete bij de inkeerregeling zwartspaarders ( ik vraag nogmaals naar het NUT van deze kennis, de frequentie waarmee een hypotheek/vermogenadviseur hier mee te maken zou kunnen hebben, of hij hierin een rol speelt en welke dan wel, waarom je dit uit je hoofd moet leren etc, maar goed) die had ik goed beantwoord, 30% boete Verd..., ik wéét het ook nog gewoon. Vraag 7 bereken de boete over 100.000 spaargeld dat tien jaar lang is verzwegen ( nut, belang, praktijk waarom etc. borrelen opnieuw op alsof ik die boete vaststel,of advies geef om het dan toch maar in Panama te laten) maar nu ga ik de mist in: de boete is geen 30, maar 60 procent. De vraag niet goed gelezen, deze zwartspaarder is 1 (één) dag te laat: hij meldt zich op 2 juli 2015, en de inkeerregeling loopt tot 1 juli! Kijk dit is nu een mooi voorbeeld van het totaal niet bevorderen der vakbekwaamheid: ik wed dat het aantal adviseurs dat geconfronteerd wordt met zwartspaarders zeer gering is, de benodigde informatie is eenvoudig te vinden op de website van de belastingdienst, mocht je er al verlegen om zitten.

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

PE plus is een absurde regeling, bedankt AFM dat U er begrip voor heeft dat er enige weerstand is maar wat koop ik er voor....Ik ben nu studerend voor PE plus inkomen. Het halve boekwerk gaat over een open zithouding, het beste met de handpalmen naar boven, alsof ik aan het mediteren ben....Geen verkleinwoordjes gebruiken, een overbodige handbewegingen etc. Waar blijft de kennis ??? Oja, ik moet haarfijn weten hoe het met WIA en WGA geregeld is, alsof ik bij het UWV werk..Een uitkering bepalen doe ik als adviseur volgens mij niet. En in de evolutie is het altijd zo geweest dat mens, dier en plant geleerd heeft van de eigen fouten....Bij PE plus mag dat niet, antwoorden krijg je pas 6 weken later, op verzoek, als je de vraag niet meer weet....Leren doe je er dus helemaal niets van, maar goed, het papiertje telt.......Had ik maar voor ambtenaar geleerd, had ik bij de AFM kunnen gaan werken.

Rense van der Heide / Van Bruggen Adviesgroep Kanaalstreek

Vandaag 3 uur lang inkomensterugval bij AO zitten studeren voor PE+ inkomen. Daarna de site van een willekeurige maandlastenverzekeraar bezocht en in 3 minuten de terugval haarfijn berekend, inclusief een helder rapport van 4 pagina's voor de klant. Dan begin je toch echt te twijfelen of je je middag nuttig hebt besteedt.

Otto Broertjes / Libro bv

Begrip van de AFM kopen wij niets voor. Het gaat hier om het Ministerie die onze branche zo onredelijk behandeld! Hoe gaat men om met de oudere adviseur die al tientallen jaren ervaring hebben en gelijk worden behandeld met degenen die weinig of geen ervaring hebben?

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

Zometeen weer examentraining volgen...Het is eigenlijk van de zotte dat je dus moet trainen voor een examen..;Niet de kennis maar de manier van vraagstelling is dus zo "interessant" dat je een examentraining nodig hebt....Je ziet ze ook overal aangeboden worden...Zonder examentraining is het kennelijk niet te doen...Wat sluit dan niet goed aan ? De kennis, de ervaring of het examen en de vraagstelling ?

Mark Vis / De Financiële Vis

Gisteren examen PE Plus Hypotheken gedaan inclusief training. Voor het eerst van mijn leven gezakt voor een examen op 0,22 punt te weinig. Van de 28 vragen kwamen er ongeveer 5 uit map en examentraining. Voor de rest totaal niet voor te bereiden. Het is een loterij geworden waarbij je geluk moet hebben. Ongeveer helft van mijn vragen waren MC vragen waarbij twee antwoorden heel veel op elkaar lijken en je te weinig informatie in vraag hebt om zeker te zijn van je zaak. Uiteindelijk moet je dan gokken en hopen dat ambtenaar dat antwoord van je verlangde. Iets van geleerd? Welnee volgende keer misschien dezelfde vragen en weet je niet wat er fout was, je krijgt immers geen terugkoppeling. Op verzoek kan je dan op locatie komen kijken....we barsten van de tijd. Ik heb ruim 500 cliënten zonder ooit reclame te hebben gemaakt (alles mond op mond), nog nooit een klacht gehad, fiscale economie als basis gestudeerd. Maar uiteindelijk gezakt omdat ik kennelijk niet professioneel ben???? Voelt al een keiharde schop op een heel gevoelige plek...Waarom niet professioneel? Op deze vraag heb ik schijnbaar de blokjes niet in goede volgorde gesleept. Wat de juiste volgorde dan wel is? Dat weet ik niet en dus niets geleerd van onze wijze ambtenaren die deze vragen opstellen. Echt motiverend, gek dat er bijna alleen maar relatief oude mensen aanwezig zijn....of zou dit niet zo aantrekkelijk zijn voor de jeugd. Succes met trainingen en voorbereidingen, maar vooral veel geluk toegewenst met vragen uit de database!!

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Zo had ik een vraag tijdens WFT hypotheek met 4 oplossingen om die vervolgens in de juiste volgorde te zetten. Welke optie zou je het eerst kiezen, welke dan, etc. Het was dat ik die vraag tijdens de examentraining behandeld had gekregen, anders was ik er niet uitgekomen. 3 van de 4 "oplossingen" waren namelijk geen oplossingen, tenminste niet iets wat je in je dagelijkse praktijk zou gebruiken. Tis een trucje!

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Mijn eerste PE ervaring staat in de ODIN nieuwsbrief: https://stichting-odin.email-provider.nl/web/SAufBHk1sR/edpnckxvel/RIzSMnokab/W96xegu_Gn

Mark Vis / De Financiële Vis

Beste Jeffrey ik heb je verhaal gelezen. Ik heb gisteren eerste examen nieuwe opzet gedaan met 28 vragen in plaats van 20 en kwartier langer de tijd. Heel veel handmatig rekenen in voorbereiding bij zowel examentraining alsmede in de map met studiemateriaal. Van mijn 28 vragen waren er twee rekenvragen. Ik had graag meer rekenwerk gehad. Heel veel MC met twee antwoorden die veel op elkaar lijken en waar je eigenlijk te weinig informatie hebt in casus. Je vraagt je dan af wat willen ze nu eigenlijk horen? Ik vond je verhaal verder zeer herkenbaar, alleen het niet krijgen van een terugkoppeling zodat je volgende keer niet dezelfde fout maakt ontbreekt wat mij betreft in je ervaringsverslag.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Ik ben geslaagd voor Zakelijk schade met dikke cijfers, ik kan nu in elk geval 50% van mijn bedrijf behouden. Stel nu eens dat ik er niet in slaag Hypotheek/vermogen te halen, met al die vragen over pensioen beleggingsobjecten, rekensommen en wat onder de 6% verbouwingsregeling valt (op die vraag krijg ik in de proefexamens steeds andere antwoorden, wat de ene keer goed is is de volgende keer fout). Dan moet ik dus het deel van mijn bedrijf dat mijn specialisme is sluiten, ik heb al twintig jaar als werving: alles onder een dak voor de modale particulier. Die totaalrelaties kan ik dus per december brieven gaan sturen dat ik hen niet meer mag helpen met zijn hypotheek en levensverzekeringen. Wat gaat een klant er van vinden dat ik hem doodleuk meedeel met de helft van de service te stoppen? Wie gaat die klant dan helpen? Verdiensten zijn er op die tak bijna niet meer, verkopen is onmogelijk, teruggeven aan de verzekeraar en/of hypotheekverstrekker? Bij hypotheken is de redding het ontbreken van een portefeuillerecht en/of doorlopende vergoeding, maar hoe verder met hypotheekpolissen, uitvaart, overlijdensrisico en dergelijke? De kwaliteitsverbetering bestaat er dan uit dat tientallen kleine kantoren geheel of gedeeltelijk moeten stoppen, zodat klanten nergens meer terecht kunnen en aangewezen zijn op execution only online dienstverlening?

Rense van der Heide / Van Bruggen Adviesgroep Kanaalstreek

@Albert,
Denk je ook aan de module inkomen anders kan je geen maandlastbeschermers meer adviseren indien deze niet rechtstreeks bij het advies zijn betrokken.

Geeft jij het advies om AO mee te verzekeren en de klant geeft aan dat hij dit graag wil dan valt het onder je vergunning hypotheek. Geeft hij aan er over na te willen denken en komt hij twee weken na passeren om het alsnog af te sluiten dan valt het onder je vergunning inkomen. Als je die dus niet hebt mag je deze losse AO dan dus niet meer afsluiten.

Inkomen is dus eigenlijk een noodzaak als je ook hypotheken doet. Anders kun je geen losse AO meer sluiten en ook het beheer van je bestaande AO dekkingen niet meer doen!

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@Rense, de strategie was: eerst hypothecair, dan zakelijk, dan inkomen en dan (vanwege zwaar masochistische neigingen) Vermogen uit interesse.

Hyp: gezakt, vervolgens wel geslaagd voor zakelijk, nu terug naar stap 1. hypothecair, inmiddels een examenkalender aangelegd om het 5 keer te kunnen proberen, dan nog niet gelukt: exit naar andere branche. Wel gelukt: inkomen er achteraan, (als er dan nog tijd voor is) anders exit inkomen. Ik kan me denk ik wel redden zonder die module. Mooier kunnen we 't niet maken en ook niet makkelijker!

Ik vraag me wel af hoeveel van die 50 plussers, zoals Jeffrey omschrijft 80% van de kandidaten, elke drie jaar door deze hoepels willen en kunnen springen, onder de 35-40 is iedereen aan het vertrekken uit de adviesfuncties. Jongeren zie je helemaal niet meer. Vader op zoon kantoren? Die van mij zegt dat je hartstikke gek bent dat je zo lang en zo hard werkt voor zo weinig geld en zo weinig waardering. Ik verwacht dat er een of twee rondes verder minder dan 1.000 all round adviseurs over zijn. Die worden dan extreem dure financieel planners en alleen nog voor complexe gevallen ingehuurd.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

@Albert, die enkeling die dus wel kiest voor dit vak en alle hordes kan nemen, zal dus een dikke boterham gaan verdienen?

Mark Vis / De Financiële Vis

@Albert
Is toch triest dat je vanwege examens die onduidelijk zijn opgesteld en ver van praktijk af staan overweegt onderdelen te laten vallen. Gaat je vast wel lukken. Hier nog mijn vraag over professioneel gedrag waarop ik uiteindelijk met 0,22% ben gezakt. Heb je alvast iets om over na te denken en ik hou me aanbevolen als iemand weet wat juiste volgorde is. Cliënt is ondernemer en doet hypotheekaanvraag die voldoet gebaseerd op winsten afgelopen 3 jaar. De jaarverslagen zijn aangeleverd met een accountantsverklaring. Je hebt concept liggen van één van deze jaren met een lagere winst waardoor hypotheekaanvraag niet mogelijk is. Zet volgende keuzes in juiste volgorde van goed naar slecht: + Je dient hypotheekaanvraag in + Je vraagt of cliënt minder kan lenen voor woning + Je vraagt cliënt om verklaring afwijking rapport en concept + Je vraagt accountant om verklaring afwijking rapport en concept.

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Precies de vraag die ik bedoelde. Kun je normaal gesproken toch geen antwoord op geven? In het dagelijks verkeer overleg je met de klant, end of story. Ik begreep op de cursus dat het je taak is om adviseur te zijn en geen detective.
Ik had um wel goed, maar weet het nu al niet meer.
Volgens mij is het 3, 1, 4, 2 Maar zou ook 1, 3, 4, 2 kunnen zijn.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Mark en Berend, mijn gedachtenkronkel voor wat ie waard is: antwoord 1, zomaar indienen zal wel heel fout zijn die komt dus op 4 het is logischer om de relatie of de accountant eerst om opheldering te vragen, maar wie dan eerst? Cliënt zet ik dan op 1, accountant op 2 en op 3 minder lenen, en als slotstuk het zomaar indienen, dus 3,4,2,1. Gezien mijn examenscores zal dit wel weer fout zijn....

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Dan zak ik helemaal als ik het zo zie. Mijn keuze zou zijn 4 (dat is de deskundige), 3 (client, maar dat is een optimistische ondernemer) 1 (kijken hoe de geldgever reageert),2 (laatste optie).

Maar 2 zou zo maar voorop kunnen staan om cliënt tegen zichzelf te beschermen.

Fijn dat de antwoorden inzichtelijk zijn, nu weet je nog niets.

Mark Vis / De Financiële Vis

@ Berend en Albert
Bedankt voor jullie meedenken. Ik had 1, 3, 4, 2 en dit was dus in ieder geval fout. Wat het juiste antwoord is? Ik heb deze vraag inclusief jullie aan 6 adviseurs voorgelegd en niemand heeft zelfde antwoord. Hiermee is voor mij bewijs geleverd dat deze vraag niet eenduidig is in te vullen. Gaat hier slechts om een voorbeeld maar ik krijg bij veel vragen een nare smaak in de mond. Het lijkt wel of het slagingspercentage niet te hoog mag zijn de eerste keer....of denk ik nu teveel in complotten?

Mark Vis / De Financiële Vis

@Berend, Albert en Frans
Mijn insteek was als er jaarverslagen zijn inclusief accountantsverklaringen (maak ik al nooit mee in praktijk) dan mag ik ervanuit gaan dat jaarverslagen correct zijn. Dit is kennelijk niet goed en er wordt dan volgens een ambtenaar verwacht dat ik accountant ga corrigeren? Wat juiste volgorde is weet ik du ook niet. Dit was mijn vraag op het gebied van professioneel gedrag. De score bij mijn volgorde was 33% en hier ben ik uiteindelijk met 0,22 punt te kort op gezakt. Hoe bizar is het dat een enkele vraag waar ik alleen maar andere antwoorden op zie mij wegzet als onprofessioneel? Cliënten zijn weer tevreden en wij groeien alleen door mond op mond reclame. Ik weet dat je het niet zo moet zien, maar voelt als een persoonlijke belediging.

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Ik heb heb het nagekeken. Het is "juiste" antwoord is 3, 4, 2, 1 Alstublieft!

Rense van der Heide / Van Bruggen Adviesgroep Kanaalstreek

Dit soort vragen zijn er in vele varianten en inderdaad onmogelijk te beantwoorden. De gevoelsfactor mist namelijk. Als je de klant in de ogen kijkt weet je waarschijnlijk de goede volgorde wel!

Rense van der Heide / Van Bruggen Adviesgroep Kanaalstreek

Berend waar heb je dat antwoord vandaan?

Als Mark 33% scoort met zijn antwoord kan jouw antwoord namelijk niet goed zijn. Een score van 33% impliceert dat, als er 4 antwoorden zijn gegeven, er twee goed zijn en twee fout. (50% score minus aftrek voor foutief geplaatste antwoorden). Zijn antwoorden zijn echter alle 4 verschillend ten opzichte van jouw antwoorden.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Mark Vis, het is natuurlijk jammer dat ik eventueel een bepaald onderdeel niet meer mag doen, terwijl ik dingen die ik niet doe wel mag, omdat ik daarvoor blijkbaar wel competent genoeg ben. Dat is het vervelende gevolg van het examen dat nog is gestoeld op vorige eeuw productdenken. Mijn bedrijf is een doorsnee kantoor voor de modale particulier tot en met modaal. Zo zijn er nogal veel, die je in discussies of bij branchevereniging of AFM nooit hoort. Dus moet ik voor een handvol AOV's een opleiding volgen die grotendeels betrekking heeft op zakelijke risico's. Ik weeg dan de tijdsinvestering, de slagingskans (gering) en examenkosten en het driejaarlijks repeterend karakter af tegen de opbrengsten. Bij hypotheken doe ik noodgedwongen een heel stuk beleggen terwijl ik daar ook niet over adviseer. Straks haal ik de punten nog met de onderdelen waar ik géén advies over geef, omdat daar de echte kennis en de praktijkervaring niet in de weg staat van de theoretische examens.

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

De praktijk: volgorde 3 4 3 4 en dan stopt het traject.

Mark Vis / De Financiële Vis

@Berend
Beste Berend bedankt voor het nakijken van het antwoord. Ik begrijp net als Rense mijn 33% score dan niet maar ik ga me maar vasthouden aan jou volgorde. Ik heb verder geen houvast.
@Albert
Ik begrijp hoe het werkt en heb indertijd afscheid genomen van pensioenen puur vanwege kosten en baten analyse. Langzaam maar zeker worden onze werkzaamheden verder uitgehold. Is dit wat de consument wil? Niet de consument die ik over de vloer krijg. Ik hou van openheid en transparantie en als ik mensen uitleg wat voor examens en bijbehorende vragen wij te verwerken krijgen is men net zo verontwaardigd als dat ik dat zelf ben.
@Peter
Aan de praktijk mogen we al helemaal niet denken tijdens een examen aldus de examen training. Is op zich al triest genoeg dat we een training nodig hebben om ons in het hoofd van een ambtenaar te verplaatsen die vragen opstelt die wel heel ver van de praktijk staan.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Ik heb bij proefexamens ook heel vaak fouten in die meerkeuze/meerantwoorden/zetindegoedevolgorde vragen maar bij meester Berend heb ik deze dan dus goed. Joepie!!.

Qua score heb ik begrepen dat als je een deel goed hebt in dit geval 4 antwoorden 2 punten voor de vraag een goed antwoord 0,5 punt is en de aftrek voor een fout minder, mogelijk verklaart dat de score? NB ik kreeg bij demeerkeuze/meerantwoordenvragen ook de tip om liever géén antwoord te geven dan een fout antwoord. Dus bij 8 antwoorden waarvan er vier goed zijn en je weet er drie, dan niet de vierde erbij gokken, want daar krijg je dan aftrek voor als het fout is.

Ik heb btw nu een geheel gratis test ontworpen voor de examenvragen.

Die is eenvoudig: stel de vraag wat het NUT is van de vraag voor de adviespraktijk. Is het nuttig om eenvoudig te googelen feitjes uit je hoofd te moeten leren? Ik las bij Jeffrey dat de 400 pagina;'s syllabus nog vijf keer zoveel zou moeten zijn om alle exotische weetjes te bevatten 2.000 pagina's en uiteraard: allemaal actualiteiten, dat spreekt vanzelf. Studie op feiten kennis lijkt dan een loterij. Vanmorgen moest ik bijvoorbeeld begrijpen dat twaalf kisten rode wijn geen beleggingsobject zijn, omdat je die zelf thuis bewaard. Bij de opsteller van die vraag wil ik wel eens even langs ;-) Waarom gaan zoveel vragen over vrijwel niet voorkomende situaties en onderwerpen. Stakingswinst, zwartspaarders, beleggingsobjecten, productbrochures, het is me wat.

Dorus Tonijs / VFA Financieel Advies

Begrip is een schone zaak beste AFM maar ik kan er niet zoveel mee. Na ruim 30 jaren ervaring en als integer adviseur mijn werk te hebben gedaan lijkt alles om niets te zijn geweest en dreigt nu mogelijk het verlies van het mogen uitvoeren van werkzaamheden als ik niet voor 01-01-16 alle PE plus examens in de pocket heb. Ik ben zeker voorstander van PE maar we slaan nu toch wel behoorlijk door en daar heb ik erg veel last van.

Wat helaas voor mij, en wellicht voor andere collega's nog veel zwaarder weegt, mijn gezondheid komt deze hele escapade bedacht in Den Haag , zeer zeker niet ten goede. Na de nodige werkdruk en stress waarmee we de laatste jaren al werden geconfronteerd om ons adviseurs op belerende wijze te verplichten wat wel en niet mag, stond niets een hartinfarct nog in de weg en aldus geschiedde. Beste Minister en consorten, de stress die deze doorgeslagen politiek bij mij oproept vanwege het al dan niet kunnen uitoefenen van een eigen bedrijf, is het niet waard om nu op 55 weer voor de bijl te gaan. Dat dreigt wel te gebeuren want het lijf zegt meer dan u zich achter uw "clean desk" kunt voorstellen. Had u zich wat beter verdiept in onze branche en de personen erachter, dan was ook dit fenomeen wellicht niet aan uw aandacht ontsnapt. Er zijn tot mijn spijt mensen zoals ik die zich deze "voortbestaans-stress" niet kunnen veroorloven maar dat schijnt u niet de deren. Jammer en voor mij des te meer reden om ook na het niet behalen van de eventuele gemiste PE Plus examens de stoute schoenen aan te trekken en mijn relaties toch te blijven bedienen. Dat verdient geen schoonheidsprijs maar u dwingt mij en anderen om burgerlijke ongehoorzaamheid te plegen en dat had u kunnen voorkomen.

Minister Dijsselbloem; even aandacht voor de menselijke kant was zeer welkom geweest en deze race gaat u van mij zo niet winnen want MIJN gezondheid gaat nu toch echt boven alles en daar gaat u niets aan veranderen.

Met gezonde groet,
Dorus Tonijs

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

Een hele stroom aan reacties, waarin ik heel veel argumenten zie terugkomen die ik al jaren zie. Niemand heeft bezwaar tegen bijscholing. Het cruciale punt waar alles omheen draait is het gegeven dat als je niet PE proof meer bent alle oude diploma's per direct hun geldigheid verliezen. Deze diploma's zijn nodig wil je voldoen aan de WFT en intrekking van de geldigheid heeft daarmee direct effect hetzij op je baan hetzij op voortzetting van het bedrijf. Dit hangt daarmee als het bekende zwaard van Damocles boven het hoofd van iedereen die adviseert.

Wat ik echter ook wederom tegenkom is het gegeven dat er heel veel roepers zijn, maar dat er geen onderlinge structuur is die alle roepers verzamelt, kanaliseert en coördineert. Adfiz heeft circa 700 leden, CFD ongeveer 25o vaste donateurs, terwijl er vele duizenden kantoren zijn die onder de WFT criteria vallen. De rest roept wel, maar op een eigen eiland waardoor de andere zijde -lees de minister en aanhangende partijen- die verdeel en heers tot absolute kunst hebben verheven, altijd kunnen winnen.

Alleen als iedereen zich verenigt en met 1 mond gaat spreken is er macht. De belangenorganisaties dienen hun onderlinge verschillen te vergeten en op zoek te gaan naar wat hen bindt met de belangen van de leden bovenaan. Eigen belangen moeten ondergeschikt zijn. En als er dan een belangenorganisatie is die alle partijen vertegenwoordigt met een beleid dat de belangen van de leden topprioriteit geeft, Dan kan je veel meer druk uitoefenen op de andere partijen in dit dossier. Immers, als van de ene op de andere dag alle adviseurs een week stoppen met adviseren, dan is de financiële sector in heel zwaar weer gekomen. Daar zijn ze namelijk helemaal niet meer op ingesteld. En pas dan krijg je de publieke opinie mee, want de gemiddelde burger heeft geen enkele weet wat hier speelt.

Oftewel, verenigt u allen eerst voordat u verder gaat met roepen. Het haalt de grens van uw eigen eiland, maar bereikt het volgende eiland niet en dus kan de overheid u allen eilandje voor eilandje innemen en veroveren. Want over time een eilandenrijk innemen is veel makkelijker dan een aaneengesloten land.

Kees Bergman / Kees Bergman

@Roelof. Volledig 200% mee eens . Ik wilde net hetzelfde gaan schrijven. Haal die stomme PE's waar je kunt, ga er maar dag en nacht voor door. De trein loopt en denk maar niet dat Dijsselbloem één nacht wakker ligt van deze reacties. Sluit je nu aan bij ADFIZ of CFD. CFD kost € 120,-- per jaar en is de enige instantie die in deze roerige tijd de weg nog niet kwijt is. Wij moeten ervoor zorgen, dat CFD vóór het eind van het jaar 5.000 leden heeft. CFD kan er dan voor zorgen, dat er vanaf 01-01-2016 een humaan systeem komt, waar wij allen mee kunnen en willen leven. Collegae,wanneer jullie zelfs te belabberd zijn om je te verenigen en € 120,-- per jaar aan een instantie te betalen die werkelijk voor je belangen opkomt , ga dan maar zakjes plakken en rustig op de executeur zitten wachten en ga vooral door met het schrijven van zielige stukjes.

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Mijn dochter gisteren: "Ik moet me nog snel voor een andere studie inschrijven." Uh.... hoezo? "Nou als ik mijn puntjes niet haal zit ik volgend jaar zonder studie." Discussie uitgesloten natuurlijk, het betreft hier een verstandige beslissing (natuurlijk).
Heeft geen zin natuurlijk om dit verhaal tegen aan aan te houden, maar wat als ik aan het eind van het jaar onvoldoende puntjes heb? Ik kan best aardig eitjes bakken: hardgebakken, zachtgebakken, dubbelgebakken en doorgeprikt. Oh ja, ooit eens een beker met biertappen gewonnen. Behoorlijk wat horeca-ervaring dus. Verder kan ik niet zoveel verzinnen.
Aan de andere kant wel weer een uitdaging. Ik kan straks natuurlijk niet thuis vertellen dat ik niet genoeg puntjes gehaald heb.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

En, geacht intermediair van Nederland, weet ook dat er tussen de CFD en de Nationale VraagBaak een samenwerking bestaat. Wilt u weer de vertrouwde man aan de keukentafel van uw klant worden?
Kunt u als lid van de CFD een vraag van uw klant niet aan omdat het niet uw vakgebied is? Dan is er een korte weg naar de Nationale VraagBaak om het probleem voor uw klant alsnog op te lossen. U kunt uw klant daarmee vrijwel ALTIJD helpen, of het nu wel of niet uw vakgebied is. En daarmee uw plaats aan de zijde van uw klant niet alleen verdienen, maar u kunt uzelf onmisbaar maken. U wordt weer het vertrouwde aanspreekpunt voor uw klant en hij weet dat hij altijd bij U terecht kan voor het oplossen van zijn problemen. Oftewel, In het belang van uw klant en van uzelf; verenigt u en geef tegelijkertijd uw klant de meest optimale service die hij of zij verdient. Of ruste in vrede en ga naar de slachtbank.

Dorus Tonijs / VFA Financieel Advies

@ Kees Bergman. Lekker collegiaal jouw commentaar. Ieder voelt zijn eigen ongemak op zijn of haar manier en dat gaat niet om zielige stukjes zoals jij het benoemt.
Aansluiting bij CFD prima maar laat iedereen wel gewoon in zijn waarde en probeer niet de wijste jongen uit de klas te zijn. Dat was Dijsselbloem al volgens mij. En jij wilde toevallig net hetzelfde gaan schrijven als Roelof; knap hoor. Maar wat is nou echt jouw mening. Succes gewenst.

Kees Bergman / Kees Bergman

Mijn mening is, dat wij momenteel niets kunnen doen en naar de slachtbank geleid worden als wij onze diploma's niet halen. Dit heeft Dijsselbloem vorig jaar ruim van te voren aangekondigd. Ik was en ben het er niet mee eens, maar wij kunnen niet anders. Voordat u gaat uiten dat ik niet collegiaal ben zie mijn eerder geuite mening in deze rubriek. Ik ben collegiaal maar ook super realistisch. Voor de extra duidelijkheid ik zit niet in het bestuur van CFD en heb geen enkel belang bij meer deelnemers bij CFD. Het is echter 5 over 12 en als wij ons nog een beetje willen uiten, dan wordt het echt de hoogste tijd, dat wij ons nu eens echt gaan organiseren. Succes iedereen!!!

Dorus Tonijs / VFA Financieel Advies

@Kees Bergman. Ik herhaal wat jezelf in je commentaar schrijft en dat stuit mij helaas tegen de borst. Het gaat hier om een gezamenlijk belang dus laten we vooral niet bagatelliseren en elkaar uitlokken tot opmerkingen die, voor mijn gevoel, niet gepast zijn. Niets of niemand probeert "zielig" te zijn maar probeert een uiterste inspanning te leveren zijn of haar bedrijf (of baan) niet naar de knoppen te laten gaan. Dat is realistisch denken en er speelt daarnaast ook nog zoiets als emotie. DAT is iets wat iedereen op zijn eigen manier mag uiten zonder daar op aangesproken te worden. Organiseren is een prima initiatief waar ik ook zeker aan zal bijdragen in de hoop dat iedereen de toekomst vol vertrouwen in te gaan. Succes Kees en alle overige collega's!!

Kees Bergman / Kees Bergman

@Dorus Tonijs. Laten wij elkaar respecteren, want wij bedoelen beiden hetzelfde. Ik heb tot verleden jaar april geprotesteerd tegen de gang van zaken wat betreft PE. Ik ben toen gestopt met protesteren omdat ik deze hele bui al zag hangen en heb sinds december al mijn verplichte diploma's binnen. PE plus hypotheek/ inkomen en zakelijk. Dit ging niet makkelijk en ik behoor ook niet meer tot de jongste. Ik huiver al weer voor de volgende periode. Hier moeten wij voor zorgen, dat wij vanaf 2016 een humaan systeem krijgen net zoals elk vak en zoals elke ambtenaar. Wat ik wil zeggen is dat wij vanuit Den Haag geen greintje medelijden krijgen en hoeven te verwachten en dat wij ervoor moeten zorgen, dat wij de PE plussen binnen hebben. Wij moeten!! ons organiseren en zichtbaar zijn bij de klanten. Worden wij niet door Dijsselbloem gepakt, dan wel door verzekeraars. Kijk maar vandaag weer naar AEGON. Ze beginnen met de volmachten en straks gaan ze zonder onze steun met gesubsidieerde premies de directe markt op. Laat elke volgene verzekeraar die hier ook over na zit te denken deze week ook maar de knoop doorhakken, dan weten wij eindelijk waar wij aan toe zijn. De geesten zijn er rijp voor, want wij worden toch langzaam naar de slachtbank geleid.Nogmaals wordt nu lid van Adfiz of CFD o.i.d en gaan met die banaan en geloof in jezelf. Je klanten geloven nog in je. Laat ze allemaal een poepie ruiken haal die PE plussen en luister naar het lied van André van Duin de andere versie van Ramses. We zullen doorgaan!!!!!! Staat vast wel op you tube. Kun je nog een beetje lachen ook. Is wel nodig in deze sombere tijd.

Mark Vis / De Financiële Vis

Vorige week gezakt op 0,2 punt en nu geslaagd met een 9. Ben ik in één week een hele andere en/of veel betere adviseur geworden? Uiteraard niet, wat ik vanaf het begin al aangeef is voor mij wederom bevestigd. Je moet geluk hebben met vragen die je krijgt. Is wel vreemd dat de toekomst van je bedrijf om de paar jaar met een loterij wordt bepaald....

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

@ Mark, evengoed gefeliciteerd. En als je zo doorgaat, dan heb je de volgende keer een twaalf :-)

Mark Vis / De Financiële Vis

@ Roelof
Dank je, kan volgende keer ook een 3 zijn ;-) Wil mezelf hier ook niet op de borst kloppen. Ik hoop dat we in 2016 een aanpassing op het systeem krijgen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...