quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

"DIABETESPATIËNT SLACHTOFFER ORV-TOESLAGEN"

Diabetespatiënten betalen gemiddeld 230 procent meer orv-premie dan gezonde mensen, soms loopt dit op tot 500 procent, zo blijkt uit onderzoek van Independer en Diabetesvereniging Nederland.


12 maart 2015

Volgens Independer en Diabetesevereniging Nederland heffen verzekeraars vaak onevenredig hoge toeslagen aan mensen met diabetes die een overlijdensrisicoverzekering willen afsluiten. "De hoogte van die toeslagen lijkt bovendien te zijn gebaseerd op willekeur. Verzekeraars hebben vaak weken nodig om de hoogte van de ‘diabetestoeslag’ te berekenen. Mensen met diabetes die een overlijdensrisicoverzekering aanvragen in verband met de aankoop van een huis, hebben hierdoor geen tijd meer om een offerte bij een andere partij op te vragen. Zij moeten in dat geval de opslag accepteren of er voor kiezen het huis te laten lopen."
Diabetesvereniging Nederland krijgt van haar leden vaak te horen dat premies voor de overlijdensrisicoverzekering zeer fors verhoogd worden. Ook blijkt dat de premieverhoging zelfs per verzekeraar niet voorspelbaar is. Zo kan dezelfde verzekeraar de ene keer een hoge toeslag hanteren, terwijl hij een andere keer juist een lagere toeslag rekent. Daniel de Wild van Independer: “Wij vinden dat sommige verzekeraars misbruik maken van de situatie van diabetespatiënten. De onvoorspelbaarheid van de torenhoge opslagen is daar een duidelijk signaal van. Wel zijn we blij dat ruim tien verzekeraars nu meewerken aan het vooraf vergelijkbaar maken van premies voor deze groep mensen, inclusief de verhoging. Wij roepen de verzekeraars die dit nog niet doen op dit voorbeeld te volgen.”

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

De premies zijn hooguit enkele tientjes dus 230% is de welbekende Independer framing: als het niet over duizenden euro's besparen kan gaan, moeten we het maar in de honderden procenten zoeken om een beetje aandacht te trekken. Ik heb inmiddels de gezondheidsvraag vooraan in de inventarisatie (wijzer geworden), zo kun je meestal tijdig inspelen op een situatie van chronische ziekte. Mocht het een keer helemaal de spuigaten uitlopen, dan zal elke adviseur ook na passeren van de hypotheek nog meewerken aan het verpanden van een betere polis. Het huis laten lopen vanwege de orv premie zal niet vaak het geval zijn. Met een wat lager kapitaal en een wat kortere looptijd is vaak zeer goed om te gaan, zeker vergeleken met huursituaties.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...