quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"GROTE FINANCIËLE INSTELLINGEN VERZAMELEN INTERN EXAMENVRAGEN"

Grote financiële instellingen verzamelen intern examenvragen en wisselen intern examenervaringen uit. Dat stelt Dik van Velzen (senior consultant Nibe-SVV) in zijn nieuwste blog. Van Velzen roept de minister op de praktijk aan te pakken.

 


16 maart 2015

Van Velzen: "Ik zou het op prijs stellen als de minister van Financiën iets verder zou willen gaan dan alleen openbare publicaties aanpakken. Ik begrijp ook wel dat het moeilijk is te verhinderen dat individuele kandidaten ervaringsgegevens (lees: examenvragen) uitwisselen. Maar voor zover de minister het nog niet wist: er zijn ook heel grote financiële instellingen, die intern het verzamelen en uitwisselen van examenvragen georganiseerd hebben. Nee, dat hangen zij niet aan de grote klok. Natuurlijk weten de betreffende directies (en compliance-officers) dat ook; in elk geval behoren zij dat te weten. En kennelijk tolereren zij dat hun organisatie heel bewust de doelstelling van een wettelijke regeling ondergraaft. Dat past niet bij de gewenste nieuwe cultuur, die toch aan de top van organisaties moet beginnen. Het lijkt mij een goed idee als de minister en de toezichthouders DNB en AFM onmiskenbaar duidelijk maken dat het tolereren van dergelijk gedrag door beleidsbepalers getuigt van een houding die een negatieve invloed heeft op het beoordelen van hun geschiktheid (zie de Beleidsregel Geschiktheid 2012, art. 1.7 onder c.). Daarmee voorkomt de minister tegelijk dat kleine financiële dienstverleners, die niet aan grootscheeps collectief verzamelen kunnen doen, weer een keer op achterstand worden gezet."

reacties

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

Geachte heer van Velzen....U stelt voor dat dus NIEMAND mee mag werken aan het verzamelen van examenvragen...En wie gaat dit controleren cq wie gaat hier op toezien ? Dat werkt NIET.

Gewoon vrij geven zodat IEDEREEN examenvragen kan oefenen en dus ook kan wennen aan de manier van vragen.....Daar zakken namelijk nog steeds de meeste adviseurs op .....niet op kennis!

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Vroeger kreeg ik van de meester het gemaakte proefwerk altijd terug. Met rode strepen door de fouten en een cijfer. Ik heb vroeger niet meegemaakt dat de meester zei: je mag je fouten niet zien, want dan zou je daar van kunnen leren hoe het anders moet, of dat je maanden later naar een andere school moest om je proefwerk in te zien, of dat je niet mocht protesteren tegen een onduidelijke vraag. Ook waren de oude schoolmeesters er niet op uit om zoveel mogelijk mensen te laten zakken, zij wilden oprecht vakbekwame en gemotiveerde mensen afleveren. The times they are a-changing.

Lambert Becks / Bedrijfsverzekering Collectief

Andere oplossing is natuurlijk de examenmethodiek aanpassen door wekelijks of maandelijks nieuwe vragen toe te voegen. ..

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

At Albert,

Overgeleverd aan grillen en grollen dus.

Vastgesteld kan dus worden dat we aan grillen en grollen van een idioot bedacht systeem van derden zijn overgeleverd. Een moderne manier van gijzelen. Het vertrouwen hebben ze daardoor natuurlijk al lang verspeeld. Maar dat interesseert ze blijkbaar helemaal niets, want ze kunnen gewoon hun gang gaan. Heb jij enig idee waarom ze je toch de uitslag onthouden en geen openheid van zaken geven? Wat hebben ze toch te verbergen zou je kunnen denken.

Mark Vis / De Financiële Vis

Helemaal met Albert en Mark eens. Als het de bedoeling is dat wij hier iets van leren mag je minimaal een terugkoppeling verwachten wat er niet goed zou zijn gegaan. Ik hoor inderdaad niemand die zakt op onderdeel kennis. Probleem ligt bij vaardigheden waarbij er rijtjes in een bepaalde volgorde gezet moeten worden die passen bij "de kronkels" van de vragenmaker en die helaas veel ruimte voor discussie openlaten. Daarnaast zou je een representatief examen mogen verwachten zonder al te veel "exotische" vragen die in de praktijk niet of nauwelijks voorkomen en die je anders even opzoekt. Heb zelf meegemaakt dat ik binnen een week van een 5 naar een 9 ben gegaan bij PE Plus Hypotheken. Niet omdat ik nou ineens zo goed ben geworden of dat ik zo slecht was.....nee heel groot verschil in de vragen. Van bijna alleen maar rijtjes en "exotische" vragen naar een examen wat wel aansluit bij de praktijk. Ik vind het bizar dat factor geluk bij de vragen zo een grote rol kan spelen.

K.M. Kreeft / AssVeKa

De grote jongens verzamelen de vragen en straks halen al hun kandidaten het examen. Niet omdat ze zo goed kunnen adviseren of zo, maar omdat ze gewoon gestampt hebben en af kunnen vinken zonder dat nodig is dat ze ook nog weten waar het over gaat. En de kleineren zijn de klos omdat zij wel alles moeten kunnen bij gebrek aan capaciteit om ook alle vragen te verzamelen.
Resultaat: kaalslag onder de kleineren en overblijven van groten die met een trucje erdoor gerold zijn. Waarom geloof ik er niet echt in dat daarmee goed advies aan relaties gewaarborgd wordt??

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Als dit waar is, dan geeft dit het volgende beeld, grote instellingen mogen gewoon frauderen, en de burgers niet?
Uiterst kwalijk.
@Albert; Ja, waarom mogen wij niet leren van onze fouten?

Vroeger zij mijn vader(geb.: 1900) al, verzekeringsmaatschappijen en banken zijn bij de wet beschermde oplichters/fraudeurs!
Nu zijn daar ook politici en (top) ambtenaren bijgekomen!

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Wil, tjonge jonge Wil je gaat er wel met de botte bijl op in zeg. Jij brengt wat je stelt als feit, dat kan zo zijn maar dan moet je wel het onomstotelijk bewijs daarvan leveren. Dat wil dus niet zeggen dat je geen gelijk hebt, maar dit zal door je opponenten worden afgedaan als een wat grove beschuldiging.

Ik denk, let op ik denk, dat we te maken hebben met ondeskundige kwasten die een idioot concept hebben doorgevoerd gekregen om gewoon hun machtsspelletje tot het oneindige te kunnen blijven spelen. Ik denk dat dus en dan is het een mening, Ondanks de vrije meningsuiting heb je medestanders en tegenstanders, Wie de beste argumenten aandraagt krijgt vaak daarbij niet de eer die hem of haar toekomt. En zo draait het circus gewoon door.
Andere stellingen?
Ik heb nog niet een stelling op VVP zien staan van bijvoorbeeld:
Dit PE Systeem schiet haar doel faliekant voorbij. Of: Het CDFD is een uit haar baan geraakte satelliet, de vraag is of ze terugkomt op aarde. Deze stellingen zijn dus eigenlijk vraagstellingen!

@ Albert, graag even jouw input over waarom ze richting ons niet transparant zijn. Toe maar Albert.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

@Willem, daar heb je gelijk in.
En geloof me, in normale gesprekken met onze vertegenwoordigers etc. luisteren ze ook al niet meer naar de tegen argumenten.
Ik heb helaas nog geen enekel politici kunnen betrappen op het uitspreken van de waarheid!
Ze praten heel veel, zeggen heel weinig en als er doorgevraagd wordt blijven ze maar om de hete brei heen draaien!
Dat is ook in de top van onze branche zo.
Denk jij dat zij zich persoonlijk erg druk maken over de beroepseed? Nee, ik niet!

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Misschien een beetje of topic, maar wie bepaald eigenlijk de inhoud van de permanent actueel actualiteiten (beetje rare zin). Ik zit nu bij de actualiteiten WFT basis maart een studie te maken van gewijzigde arbeidscontractstermijnen, ontslagrecht, flexibele arbeidsrelaties en wijzigingen in de WW per 2016. Ik dacht dat basis iets was voor de medewerker aan de telefoon en met eenvoudige administratieve taken, kleine mutaties doorvoeren zoals adreswijzigingen en zo.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Albert, misschien een beetje, ja een heel groot beetje.
Waarom ontwijk je de vraag van mij en Wil? Waarom denk jij dat ze niet transparant willen zijn? Ik probeer je te helpen, dan raken ze wellicht gelijk overbodig omdat het systeem alleen door geheimzinnigheid in stand kan worden gehouden.

Of weet jij de doorslaggevende reden?

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

Mensen, mensen wat een discussie.....Het is toch simpel. Er moeten veel adviseurs zakken, Als nu gelijk iedereen met vlag en wimpel slaagde was het bewijs geleverd dat PE plus helemaal niet nodig was....Nee, er moeten er veel zakken en daardoor moet het allemaal heel geheimzinnig, lastig, etc....De hoge heren kunnen gewoon zelf aan de knoppen draaien. Veel moeilijke vragen, nagenoeg iedereen zakt...komen er te weinig adviseurs door...oke dan wat makkelijke vragen, slagen er weer een stel....Is toch zo transparant als maar kan zijn...En wij stelletje gekken trappen er allemaal in. We moesten allemaal collectief NIETS doen, geen PE, geen PE plus en geen examen.....kijken wat er dan gebeurt. Iedereen per 1-1-2016 op non actief ????? En wat met onze portefeuilles dan, gelijk alle leven ( met risico"s en geen verdiensten) terug naar de verzekeraar ???

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Mark,
Wat je stelt is natuurlijk - naar wat je uit de praktijk kunt afleiden - aardig in de juiste richting geformuleerd. Ik heb een ervaring opgedaan en ik kan daar uit afleiden dat de druk op het kleine intermediair alleen maar nog verder wordt opgevoerd.

Echter collectief de zaak negeren gaat gewoon niet op. Dat lukt in de praktijk niet en ook een bepaalde theorie die zichzelf in de praktijk bevestigt zal dit tegenspreken.

Wat wel ernstig is dat de grote financiele instellingen dit inferieure systeem op eigen wijze manipuleren. Dat zegt dus veel van het systeem en nog veel meer van de integriteit van de beleidbepalers van deze instellingen. En aan beide problemen wordt dus helemaal maar dan ook helemaal niets gedaan.

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

@ Willem van Spronsen.....Als wij als adviseurs werkelijk collectief in grote getale weigeren om nog langer PE plus te doen dan moet men luisteren en actie ondernemen....De verzekeraars hebben een probleem als wij, kleine adviseurs weg vallen...Op dit moment althans, wellicht in de toekomst niet meer maar nu wel, dus dat zal niet gaan gebeuren en dan moet er gepolderd worden, een oplossing gezocht worden etc...

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Heren,
Wat mogelijk al was opgevallen, ik ben een groot voorstander van deze vorm anarchisme zoals Mark v.d. Broek voorstaat!

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Protest tegen PE-examens...... http://www.geenpeexamens.nl/

Ken Yorukseven / FIZA Financiële Zaken

@allemaal @Berend, inderdaad protesteren tegen PE examens (zie link bij Berend) NL is weer doorgeschoten, op Europees niveau is bepaald dat er vakbekwaamheidseisen moeten worden gesteld !!! GEEN diploma eisen dus helemaal geen examens! zullen we ons nu voor 1x verenigen en een proefproces steunen, dit is over 3 jaar ook handig als je dit jaar wel zou slagen en over 3 jaar opnieuw examen en dan zou zakken. Lees maar eens de europese directives (aangenomen teksten) P7_TA-PROV(2014)0155 (ff knippen & plakken & Googlen) het is wel even een lap tekst..., er wordt nergens over een examen of diploma gerept. De bedoeling hiervan was dat elk land dezelfde regels zou hanteren zonder dat het ene land lichtere of de andere zwaardere normen erop nahoudt met als doel dat je overal in de EU je kunt vestigen!
Dus word lid van de vereniging (www.geenpeexamens.nl) het is maar €100,- dan gebeurt er tenminste wat namens en voor ons allemaal, er is een zeer grote kans dat deze wet (PE examen) dan echt van de baan moet; het gaat immers over onze bedrijven en arbeidsplaatsen, de grondwet (recht op arbeid en recht op inkomen) geldt blijkbaar voor iedereen maar niet voor ons???

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Mark, je idee om gewoon de zaak te boycotten en het te gooien op burgerlijke ongehoorzaamheid is niet slecht, dat is de Franse methode, maar in Nederland krijg je daarvoor nooit een meerderheid.

De beste weg die genomen kan of moet worden (met vele collega´s dus) is je voor 1 mei aan te melden bij de Vereniging Geen PE(Plus) examens meer. Dat kost ieder dan 100 euro. Ik heb dat er wel voor over. Zie: http://www.geenpeexamens.nl/

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

@ Willem,@ Ken,, al gedaan. brief is al op de post !

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@Willem, sorry voor het late antwoord, maar ik moet tussendoor af en toe een beetje werken. Mijn idee over het geheimzinnige gedoe over de vragen is vrij simpel: het is blijkbaar nogal lastig om een zeer ruime database samen te stellen van voldoende -en goede- vragen. Niet zo gek als we allemaal al constateren dat vele vragen ons op het verkeerde been zetten, en dat de voorbereiding zich richt op het beantwoorden van de vraag "Hoe kom ik door dit examen" Ook bij m'n off topicje over het PE voor de permanent actueel-op-maandbasis: er moet elke keer een onderwerp plus vragen bedacht. CDFD zal toch toe moeten naar een toets op basis van actualiteiten, en minder naar pogingen om integriteit en adviesvaardigheden te testen via een voor belegen oudere jongeren zoals wij nauwelijks te vatten setje vraagtechnieken.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...