quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

NIEUWE VERENIGING 'GEEN PEPLUS-EXAMENS MEER' STUURT AAN OP PROEFPROCES

Financieel adviseur Michiel Zoet (Westzaan, foto) heeft de vereniging 'Geen PEplus-examens meer' opgericht'. De vereniging wil langs juridische weg bereiken dat adviseur hun diploma's niet kunnen verliezen. Intermediairorganisatie CFD heeft alvast gezegd de vereniging te steunen en roept in een extra nieuwsbrief adviseurs op financieel bij te dragen.

 


18 maart 2015

CFD-voorzitter Edwin Herdink in de nieuwsbrief: "Zoals u allen weet heeft de overheid per 1-1-2014 bij wet bepaald dat vanaf 1-1-2016 alle eerder behaalde diploma’s - aangevuld met PE certificaten - door middel van een zogenaamd PE Plus examen dienen te worden geüpdated. Indien u hier als adviseur niet in slaagt dan verliest u de wettelijke bevoegdheid om uw beroep als adviseur voor dat betreffende vakgebied nog langer uit te oefenen. Dit geldt voor iedereen die advies geeft over financiële producten. Ongeacht of u nu medewerker, adviseur of eigenaar bent. Bedenk hiermee dat iedere adviseur voortaan driejaarlijks opnieuw voor de gevolgde beroepskwalificaties examen moet afleggen. Hiermee staat de continuïteit van uw beroep en/of onderneming periodiek onder grote druk. Veel adviseurs twijfelen aan de kwaliteit van de Wft-examens. Om te voorkomen dat u als adviseur na 1-1-2016 uw beroep niet meer kunt uitoefenen, wil collega Michiel Zoet (W) juridisch laten onderzoeken of behaalde diploma’s bij wet nietig verklaard kunnen worden. Uit een eerste vooronderzoek is naar voren gekomen dat er juridische mogelijkheden zijn die kunnen leiden tot succes. Om dit succes ook daadwerkelijk af te dwingen zal er een (proef)proces gestart dienen te worden.

"Het opstarten van een (proef)proces is kostbaar. Door de kosten met elkaar te delen is de bijdrage per deelnemer te overzien. De bijdrage is bepaald op 100 euro per deelnemer. Alleen diegenen die zich persoonlijk aanmelden bij de speciaal hiervoor opgerichte vereniging en de bijdrage daadwerkelijk hebben overgemaakt, profiteren van de uitspraken die volgen uit het (proef)proces. Meld u daarom persoonlijk aan als lid van deze Vereniging ‘Geen Pe(Plus) Examens meer’.

"De vereniging ‘Geen PE Plus examens meer’ heeft de brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD gevraagd of zij ons voornemen tot een (proef)proces onder de aandacht willen brengen van hun achterban. De gezamenlijke brancheorganisaties hebben zich hiertoe bereid verklaard.
"U kunt zich aanmelden via de website www.geenpeexamens.nl

"Let op: er is een slotdatum opgenomen om u als lid aan te melden. De slotdatum is 1 mei 2015. Meld u daarom tijdig aan en maak tegelijkertijd uw bijdrage over. Het lidmaatschap is persoonlijk, u kunt zich dus niet als kantoor aanmelden."

reacties

Peter van Dijken / Rene de Jonge Financieel Adviseurs

Een mooi initiatief. Ik heb er wel een vraag bij: waarom zou de uitspraak alleen gelden voor diegenen die meetekenen? Als de uitspraak luidt dat diploma's hun geldigheid niet kunnen verliezen zal dat immers voor iedereen gelden.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

@Peter, dat is ook een reden waarom ik me (nog) niet aanmeld.
Andere reden is ook, dat ik nog steeds van mening ben dat Adfiz e.a. branche organisaties dit alsnog met grote spoed dienen op te pakken, en desnoods naar het Europeesche hof dienen te stappen!
Waardoor deze mogelijk ook nog 2 vliegen in 1 klap zouden vangen, n.l. een toestroom van leden en een hogere organisatie dichtheid krijgen!

Kees Bergman / Kees Bergman

Denk niet, dat de branche hiermee een goed signaal afgeeft. Men zou er beter aan doen om alvast voor te sorteren op het vervolg dat dat goed gaat en hier maar met alle voors en tegens aan deelnemen. Ben er echter wel voor dat iedereen zich bij een standsorganisatie aanmeldt. Ik heb wel respect voor iedereen , die met goede bedoelingen bezig is

Kees Bergman / Kees Bergman

Nogmaals. Dit is naar mijn idee geen goed signaal naar vnl. je klant. Doe deze PE plus. Laten wij er wel voor zorgen, dat wij hierna wel een goed systeem krijgen. Dit lukt alleen maar als je je aansluit bij één van de standsorganisaties. Mijn voorkeur momenteel zonder dat ik daar enig zakelijk gewin bij heb is CFD. Dit mede gezien de laagdrempeligheid van deze club.

Rogier Zwarthoff / Uw Zekerheid

Wij adviseren de klant, dat wij eens in drie jaar worden getoetst hierop is juist goed. Dat de vragen uit het examen niet matchen met de praktijk en het lesmateriaal is een andere discussie ( waar ik het mee eens ben).

Ik ben daarom voor PE Plus.

Eliana van der Jagt-Kalverda / Assurantiekantoor R.J. Kramer

Helemaal eens met Rogier Zwarthoff!

René van Manen / Van Manen & Partners

Onbegrijpelijk dat er collega's zijn die het PE+-systeem sanctioneren. Elke zichzelf respecterende adviseur zal het nut en de noodzaak van permanente educatie zien.
Maar een potentieel beroepsverbod voor een adviseur die al beschikt over een wettelijk erkend diploma is toch een paar bruggen te ver.

Ik ben ervan overtuigd dat het huidige adviseurscorps tijd en geld wil steken in het verwerven en aantoonbaar bijhouden van kennis. Het PE+-systeem sluit niet aan bij de praktijk, en vooral niet bij die van kleinere kantoren die in de breedte adviseert. Het zou beter zijn om aan te sluiten bij de doelgroep van de adviseur.
Een niet-deskundige adviseur valt vanzelf wel door de mand.

Betty Dieleman / Assurantie Fiskaal Juridisch Adviesburo (AFJA)

Beste mensen het GAAT ER NIET om of het PE+ examen nu wel of niet goed is.
Wat Michiel Zoet wil doen is de kwestie te laten toetsen bij de rechter of een ooit behaald diploma ( voor de meesten van ons,de oudere adviseur, is dat het B diploma en natuurlijk de behaalde PE punten vanaf 2006) nu zomaar door de minister als ongeldig verklaard kan worden per 1-1-2016. Dat is de kwestie.
Zelf heb ik het gevoel dat er aan de (nog) zelfstandige adviseurs door de Minister heel veel onrecht wordt gedaan.
Daarom zou ik alle nog zelfstandige adviseurs willen oproepen om mee te doen en niet te wachten tot e.o.a. club iets gaat verzinnen ! Wat hebben we te verliezen ?

Betty Dieleman / AFJA

Ken Yorukseven / FIZA Financiële Zaken

Hogere kwaliteit? PRIMA! maar dan wel goed lesmateriaal, duidelijke vragen, examenafname (storingen, etc, etc) , op correcte wijze recht op inzage, en mogelijkheid van bezwaar indien je oneens bent met de uitslag. Zoals het nu gaat is het 'under the gun' effe snel leren en snel examen doen, niet gelukt? ga terug naar start..... Dit systeem is niet gericht op zelfstandige adviseurs en kleine kantoren maar op banken, verzekeraars en grote kantoren. Terecht zoals jullie je afvragen heb ik grote vraagtekens of eerdere diploma`s die door de overheid geaccrediteerde opleidingsinstellingen zijn afgegeven, volgens de overheid opgestelde richtlijnen zomaar ongeldig verklaard kunnen worden, en ook nog binnen een gestelde periode. Wat mij nog het meeste stoort is dat alleen NL zwaardere eisen stelt dan de EU richtlijnen, en dat mag helemaal niet, hierdoor sluit je ook de markt voor buitenlandse partijen om zich hier te vestigen, dit was het doel van 1 EU, overal dezelfde wetten, eisen en richtlijnen, vrij verkeer, arbeid en vestiging. Gewoon tekenen die handel, we hebben niet voor niks geïnvesteerd, kosten gemaakt, aan de vereisten voldaan en niet zonder slag of stoot behaalde diploma`s ongeldig verklaren; dit had simpelweg ook via de jaarlijkse PE kunnen worden geïmplementeerd, maar het heeft alle schijn van dat dit niet de bedoeling was....

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...