quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

D&O: "FINANCIËN HEEFT EMPATHIE VAN EEN IJSKAST"

"CDFD en het ministerie van Financiën munten uit in gebrek aan empathie", aldus een nieuwsbrief van Bureau D&O dat dit illustreert met een voorbeeld van een adviseur die getroffen was door een hersenbloeding, maar geen uitstel kreeg voor het examen.


19 maart 2015

De revalidatie van de adviseur zou zes maanden duren. Op een vraag aan het ministerie of er mogelijkheden zijn voor uitstel van het examen schrijft de directeur voorlichting onder meer het volgende: "In de Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid staat dat de einddatum 1 januari 2016 is. Daarop zijn geen uitzonderingen. Ook is er geen vrijstelling opgenomen en er is geen hardheidsclausule. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft vaker verzoeken gekregen om een uitzondering (langdurige ziekte, helaas verkeerde diploma gehaald, verkeerde informatie gekregen van exameninstituut, opleidingsinstituut of werkgever). Deze verzoeken zijn allemaal afgewezen wegens het ontbreken van een dergelijke mogelijkheid."

Volgens Bureau D&O is de informatie van het ministerie onvolledig en illustreert het het volstrekte gebrek aan inlevingsvermogen. "Inderdaad bevat de wet geen hardheidsclausule. Op zichzelf is dit al ernstig verwijtbaar aan de wetgever, maar ernstiger is het dat het ministerie in haar reactie ‘verzuimt’ aan te geven dat de AFM de bevoegdheid heeft tijdelijk een ontheffing te verlenen van deze opleidingseisen." In evidente en schrijnende gevallen kan en zal naar overtuiging van Bureau D & O de AFM ook van deze bevoegdheid gebruik maken.

D&O zegt dat de samenleving financieel adviseurs nodig heeft. "Het kan en mag niet zo zijn dat door een systeem van PEplus-examens, waarvan de kwaliteit en effectiviteit nog niet is vastgesteld, grote hoeveelheden adviseurs per 31 december 2015 een geheel of gedeeltelijk beroepsverbod krijgen. Dit is niet in het belang van de klanten en medewerkers van deze adviseurs en is ook schrijnend voor deze adviseurs zelf."

Verder constateert het bureau dat de spanningen rondom de verplichte PEplus-examens toenemen. Recent onderzoek van de AFM onder het intermediair toont aan dat dit systeem draagvlak binnen de sector ontbreekt. Waakzaamheid is geboden om te zorgen dat de consument die dat wenst gebruik kan blijven maken van de dienstverlening van het generiek werkzame kleinere intermediair, aldus Bureau D&O.

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Om sommige websites waar je ook nog anoniem kunt reageren ;-) worden nogal eens termen als NSB Noord_Korea Gestapo en dergelijke gebezigd. Dat slaat elke vorm van overleg en redelijkheid plat achter het behang. Zo langzamerhand vraag ik me wel af of deze grote termen niet -zo niet op de uitvoerende personen dan toch op het systeem dat zij vertegenwoordigen- gewoon van toepassing zijn. Blindelings uitvoeren van regels, de staat als vijand van de burgers, doorgeslagen regeldrift, geen enkel gehoor voor de mensen die het betreft (het zijn mensen hoor, geen statistieken). Diploma's allemaal opnieuw, gratis hersteladvies, toezicht op beloning en werkwijze, eedaflegging, er lijkt geen eind aan de willekeurige vervolging te komen. Dat er mensen aan onderdoor gaan is niet interessant. Dat zal ongetwijfeld door CDFD positief worden uitgelegd als: " de mindere adviseurs hebben de markt verlaten" .

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

@ Albert,....Volgens mij is de volgende halte dat we net als een bepaalde bevolkingsgroep in de oorlog gemarkeerd gaan worden. En als laatste stap krijgen we een treinrit naar ?????????????? Dan hebben vervolgens de heren verzekeraars en banken vrij speelveld en kunnen de premies naar hartenlust verhoogd worden, niemand die nog werkelijk op basis van kennis tegengas kan geven....Dat moet toch het ideaalplaatje van de verzekeraars en banken zijn.....Wie dan de AFM nota betaald is mij niet helemaal duidelijk, die grote doelgroep is weg, er rest slechts een handjevol verzekeraars en banken, waarvan de helft aan het staatsinfuus ligt....eigenlijk zijn dit praktijken uit voormalig DDR of Oostblok landen.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@Mark, ik ben altijd tot nader order overtuigd van de goede wil van andere partijen, ik ken een aantal AFM medewerkers, en die heb ik qua persoon en integriteit erg hoog zitten. Al ben ik het met hun instituut soms verregaand oneens, we blijven altijd on speaking terms.

Bij het CDFD en de situatie rondom de examens kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de gehele toestand hun nauwelijks interesseert, dat geldt ook voor de ambtenaren van het ministerie, die niet lijken te beseffen dat de hele exercitie een doel had: verbeteren van de advieskwaliteit, met als basisaanname dat die onvoldoende advieskwaliteit de oorzaak was van aandelenlease woekerpolis en de vermeende tophypotheken. Dat doel wordt niet bereikt: integendeel, iedereen beperkt zich tot de voorgeschreven hoepel, een vakinhoudelijke PE is er niet meer, en wie volgt er nog extra cursusdagen uit belangstelling voor een of ander vakonderdeel?

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

@ Albert, in politie jargon noemen ze dat tunnelvisie.......Moeilijk om vanaf te komen kennelijk

Peter Veldhuizen / veldhuizen en partners

de verkiezingen zijn achter de rug, De PvdA heeft een enorme dreun gekregen. Niet willen luisteren naar de ingezetene van Nederland heeft enorm veel stemmen gekost. Voor dat u het weet, wordt er aan een kabinet zonder meerderheid, aan de stoelpoten gezaagd. Hierdoor kan een kabinet eerder vallen, dan dat men denkt. Jeroen, wees wijs! Echt luisteren en de tijd ergens voornemen, wekt sympathie en vertrouwen. Luister naar de adviseurs en neem geen vooraf ingenomen standpunt in. Geen adviseurs is geen gedegen pensioen opbouw, geen goede zorgverzekeringen, geen reserve voor de laatste eer van een dierbare, geen passend advies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, geen passende autoverzekering (want blij dat ik rij, is voor de overheid een enorme melkkoe en goed voor de werkgelegenheid) en vele gedupeerden worden niet schadeloos gesteld, omdat er geen aansprakelijkheidsverzekering is.(iemand failliet laten verklaren is niet de oplossing)
Als adviseur moet je eerst goed luisteren/inventariseren naar de klant, voordat je iets doet. Luisteren en iemand laten uitpraten is moeilijk.
Probeer dat eens te doen, en dan kom je wel tot een heel ander inzicht.

Peter Veldhuizen / veldhuizen en partners

o, ja... helemaal vergeten... Schadeverzekeringen zijn voor de overheid ook al een melkkoe geworden. 21% assurantiebelasting!!! Geen advies, geen schadeverzekeringen, geen verder inkomsten voor de overheid. Nog meer ellende. Uiteindelijk staat de klant centraal, maar die is al blut geworden door uw beleid.

Paul Schoo / Platter-Schoo

Ach laten we eerlijk zijn. Jeroen kan er toch ook niets aan doen. Hij is slechts een marionet van de 4e macht. Evenzo waren Zalm, de Jager en Bos dat. De 4e macht, de ambtenaren van het ministerie die in de watten gelegd worden door de banken en verzekeraars, bepalen wat er gebeurd. En dat is overigens niet alleen op Financiën zo. Alle andere bewindslieden gedragen zich net zo. Door onkunde laat de hele Tweede Kamer zich souffleren en voorlichten door die ambtenaren of politieke commissies waar gesjeesde politici in zitten de vervolgens weer gaan buurten op de ministeries, want de koffie is daar zo lekker. Een besloten clubje wat niet gewend is naar buiten te kijken. Want buiten is het soms koud of het regent daar moet je niet komen. Mij is al decennia duidelijk geworden dat je oplossingen niet bij de politiek of de overheid moet zoeken.

Jos Damoiseaux / Damoiseaux-Laeven BV Ass.Hyp Mak.oz

J.Damoiseaux/Damoiseaux Hypotheken.
In de financiele wereld is het EQ heel belangrijk .De PE is daar helemaal op gebaseerd .Daardoor worden de problemen in de finananciele wereld alleen maar groter .Wil je de gedrags problemen oplossen, dan zal het IQ verhoogd moeten worden. Dit is in de financiele wereld niet bespreekbaar. De PE in de huidige vorm is ook eenmalig. Voor mij wordt de doelstelling van deze manier van werken steeds duidelijker.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...