quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

SELF ASSESSMENT VOORTAAN MARKTMONITOR

De AFM heeft het Self Assessment Financiële Dienstverleners omgevormd tot de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars.


22 maart 2015

De toezichthouder: "Vanaf april kunnen adviseurs en bemiddelaars de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars invullen. Binnenkort versturen wij de uitnodigingsbrief." De vragenlijst levert belangrijke input voor het risicogestuurd toezicht van de AFM en is de opvolger van het Self Assessment dat de AFM tot en met 2014 aan adviseurs en bemiddelaars stuurde. "De gebruiksvriendelijkheid van de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars heeft volop onze aandacht gekregen", aldus de toezichthouder. "De vragen zijn duidelijker ten opzichte van het oude Self Assessment en de vragenlijst is gebruiksvriendelijker en korter. Zo krijgen de invullers zo veel mogelijk vragen die alleen op de eigen onderneming van toepassing zijn. Daarnaast ontvangen zij na afronding van de vragenlijst een beknopte samenvatting van alle gegeven antwoorden. Ook is het mogelijk om tussentijds een overzicht te zien van de ingevulde antwoorden."

De Marktmonitor bevat geen modules meer met verdiepende vragen over specifieke thema’s zoals beloningsbeleid en beleggingsverzekeringen. Als de AFM informatie nodig heeft over specifieke onderwerpen, legt zij via een steekproef een vervolgvragenlijst voor aan een representatief aantal adviseurs en bemiddelaars.

De AFM: "Wij realiseren ons dat het jaarlijks invullen van onze vragenlijst veel tijd en aandacht vraagt. Mede daarom zijn de verschillende aanpassingen gedaan en streven we ernaar de komende jaren geen structurele wijzigingen meer door te voeren in de vragenlijst. Vanaf volgend jaar kunnen wij een deel van de antwoorden, op basis van de vragenlijst van dit jaar, al automatisch vooraf invullen. Dan hoeven adviseurs en bemiddelaars op deze punten alleen te controleren of deze antwoorden kloppen en ze indien nodig aanpassen. Hiermee willen we de administratieve last van het invullen verkleinen.

"In 2015 versturen wij de vragenlijst voor het eerst in het voorjaar in plaats van in het najaar. Dit sluit beter aan bij onze jaarlijkse activiteitenagenda. Zo kunnen we met onze toezichtactiviteiten inspelen op het beeld dat uit de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars naar voren komt en daarmee ons toezicht zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten. De totale groep van adviseurs en bemiddelaars die de vragenlijst moeten invullen hebben we in drie groepen gesplitst. Zij gaan de Marktmonitor over de komende maanden verspreid invullen."

reacties

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

Goed bezi AFM ! Dit jaar krijgen we dus een lijst vergelijkbaar met onze belastingaangifte....leuker kunnen we het niet maken maar makkelijker wel!

Nico van Koesveld / Van Koesveld Financiële Diensten

Ik reken erop dat er ook ruimte is voor een toelichting. Sommige zaken hebben een toelichting nodig om juist geïnterpreteerd te worden. Voorkomt ruis op de lijn bij onduidelijke vraagstelling.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...