quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

ADVISEURS OMARMEN RISICOMANAGEMENT

Zestig procent van de adviseurs wil zich in de toekomst meer gaan richten op bedrijfscontinuïteit en risicomanagement, aldus onderzoek van NBBC en VKG onder aangesloten adviseurs.


3 april 2015

Deze uitkomst geldt ook voor de wat kleinere kantoren met maximaal vijf medewerkers. Eenderde van de kantoren geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning op dit vlak. “Door intermediairs te ondersteunen op het gebied van bedrijfscontinuïteit en risicomanagement levert VKG toegevoegde waarde.” aldus Bart Vermeulen van NBBC.

Uit het onderzoek blijkt ook dat kantoren die ondernemers in de toekomst willen adviseren over bedrijfscontinuïteit en risicomanagement, deze onderwerpen voor hun eigen advieskantoor nog te weinig in kaart hebben gebracht. Zij brengen relatief minder vaak periodiek de risico’s die een bedreiging vormen voor de continuïteit van de eigen organisatie in beeld. Zij hebben relatief minder vaak maatregelen genomen om de bedrijfsvoering na een calamiteit te kunnen voortzetten. Ook hebben deze kantoren de risico's die een bedreiging vormen voor de liquiditeit van de eigen organisatie minder goed in beeld. Bart Vermeulen: “Voor de groep adviseurs die van plan is om in de toekomst andere ondernemers over bedrijfscontinuïteit en risicomanagement te gaan adviseren, is er dus werk aan de winkel.”

De bevindingen van het onderzoek worden gepresenteerd op de VKG On Stage dagen op 14, 16 en 21 april.

Tags: vkg / nbbc

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Peter de Hond / Fitale Advies

Dat is een goed signaal!. Co creatie is een kracht op zich. Fitale Advies werkt inmiddels succesvol samen met een aantal kleine en middelgrote kantoren op dit gebied.

Fitale Advies s een recent opgericht adviesbedrijf dat zich, met name voor het MKB, richt op het in kaart brengen van Kansen&Risico’s en adviseren op het gebied van het grootste bedrijfskapitaal: De Mens.

Ik, Peter de Hond, heb als Register Adviseur IGM in mijn dienstverband bij grote, landelijke Inkomensverzekeraars en intermediair, ruime ervaring opgedaan in het adviseren en begeleiden van MKB-bedrijven vanuit verzekeringstechnisch perspectief.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...