quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

NIBUD: ONLINE FINANCIEEL PLAN MBO'ERS

Het Nibud gaat samen met Stichting Weet Wat Je Besteedt een online financieel plan ontwikkelen voor mbo’ers.


7 april 2015

Dit mede naar aanleiding van de uitkomsten van haar onderzoek 'Mbo'ers in geldzaken 2015', mogelijk gemaakt door financiering van Stichting Goede Doelen Nh1816..Een grote schuld, vaak geld tekort en moeilijk rondkomen.

Het Nibud maakt zich zorgen om de groter wordende groep mbo’ers die een grote schuld hebben, vaak geld tekort komen en moeilijk rond weten te komen. Het Nibud ziet wel dat mbo’ers vaker zorg- en huurtoeslag aanvragen en dat, als ze geen schuld hebben, hun inkomsten en uitgaven in balans zijn.

Van alle mbo’ers heeft 21 procent geld geleend bij anderen (formeel of informeel) of bij DUO. In 2011 was dat nog 17 procent. Niet alleen het aantal mbo-studenten dat leent is gestegen, ook het bedrag dat zij lenen is hoger geworden. In 2011 had de lenende mbo-student gemiddeld 1.265 euro schuld. Nu is dat bedrag gestegen naar 3.681 euro. Worden betalingsachterstanden, roodstand en koop op afbetaling hier ook in meegenomen, dan is de schuldenlast voor lenende mbo’ers in 2015 gemiddeld 4.854 euro.

Er wordt vooral geleend voor uitgaven aan school (lesgeld en studieboeken). Daarnaast wordt er geleend voor eten en drinken, kleding, de mobiele telefoon of uitgaan.

Het Nibud is "geschrokken van het hoge bedrag aan schulden. Mbo’ers zijn een kwetsbare groep. Het zal moeilijk worden om de schuld waarmee ze starten snel af te lossen". Het Nibud adviseert deze studenten dan ook om kritisch te blijven op hun uitgaven en zo schulden te voorkomen.

Het Nibud: "Met nog weinig financiële verplichtingen, zijn de geldzaken van deze mbo’ers nog vrij overzichtelijk. Lenen, rood staan of betalingen uitstellen zou niet nodig hoeven te zijn. Het signaal dat dit onderzoek afgeeft, moet aanleiding zijn voor alle betrokken partijen om extra alert te zijn op de geldzaken van mbo-studenten."

reacties

Rob Goedhart

Mooi plan. Ben benieuwd naar het vervolgonderzoek als het programma klaar is.

Want hoeveel MBO-ers zullen zelf zo'n plan online in gaan vullen?

Eigenlijk zou het ontwikkeld moeten worden samen de LEF-docenten. Zij, zijn het die ervaren hoe deze MBO-ers in de praktijk met geld om gaan.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...