quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

RECHTSBIJSTANDVERZEKERAARS VERGOEDEN INSCHRIJFKOSTEN VOOR 'GEEN PE(PLUS)-EXAMENS MEER'

De rechtsbijstandsverzekeraars, Arag, DAS en SRK hebben aangekondigd dat zij de kosten voor het persoonlijk lidmaatschap van de Vereniging 'Geen PE(Plus)-examens meer' zullen vergoeden aan de mensen die bij hen verzekerd zijn voor rechtsbijstand.
 


8 april 2015

Voor Michiel Zoet,  voorzitter van de Vereniging is dit een grote doorbraak in het belangrijke initiatief om met brede steun juridisch te laten onderzoeken of het toegestaan is om behaalde Wft-diploma’s nietig te verklaren. Ook wordt onderzocht of een 3-jaarlijks PE-examen verplicht opgelegd kan worden, wanneer niet slagen voor het examen ertoe leidt dat het beroep of bedrijf niet meer kan worden uitgeoefend.
Michiel Zoet: “Nu is er geen financiële drempel voor personeelsleden/medewerkers van assurantiekantoren, volmachtbedrijven, verzekeraars en banken die verzekerd zijn om zich massaal aan te melden om persoonlijk mee te liften op de uitkomst van het proefproces. Deze stap is van belang om ervoor te kunnen zorgen dat er voldoende leden zijn binnen de vereniging om het (proef)proces te kunnen aangaan.”
Inmiddels hebben zich meer dan 350 mensen aangemeld als lid van de vereniging. Aanmelden is mogelijk tot 1 mei en kan via de site: www.geenpeexamens.nl.

reacties

Loek Sliepen / Assurantiekantoor A.J.R.J. Sliepen

Michiel Zoet, prachtig initiatief.
Ik ben aangemeld bij de Vereniging Geen PE(plus) examens meer en gelijk het inschrijfbedrag
€ 100,- betaald. Vandaag van rechtsbijstandsverzekeraar € 100,- retour ontvangen.
Bedankt rechtsbijstandsverzekeraar hiervoor.

Even voorstellen.
Ik ben 58 jaar en 35 jaar onafgebroken zelfstandig assurantieadviseur. Afstammeling van een pappa en mamma kantoor (1963). Van kindsaf aan in aanraking gekomen met klanten en maatschappijen. 22 Jaar lid geweest van de NBVA.

Vanaf mei 2013 wordt ik geteisterd met gezondheidsproblemen. Mei 2013 nervus faciales (aangezichtsverlamming). December 2013 bleek de oorzaak een adenocarcinoom glanudula (kwaadaardige speekselkliertumor). Een 8-urige operatie in januari 2014 volgde. Hierop volgde al snel een nabehandeling van radiotherapie in 33 fracties (bestralingen) en een aantal kleine operaties.
Veel therapieën in 2013 zorgde ervoor dat ik medio augustus 2013 weer enigszins op de been was gekomen. Eind september 2013 ingeschreven voor examentraining Wft Plus Adviseur Schadeverzekering Zakelijk half oktober. De examentraining heb ik moeten afzeggen omdat ik ineens moeilijkheden had met lopen.
Oorzaak bleek een dreigende breuk bot van de heup. Achteraf bleek dat botmetastasen (uitzaaiing) hiervoor verantwoordelijk zijn. Een operatie voor een totale heupprothese in november 2014 volgde. Hierna als gevolg van de ziekte plotseling definitieve uitval van mijn rechteroog i.v.m. diplopie (dubbelzien). Er volgde een mri en ct-scan en deze wees uit dat er in het lichaam meerdere uitzaaiingen te zien waren. 6 Palliatieve kuren (chemo) werden voorgeschreven. Na de 3e kuur bleek na een ct-scan dat de ziekte goed reageert op de kuur. De overige kuren kan ik afmaken. Nu ben ik voor opname aan het wachten voor de 5e kuur. Naar omstandigheden voel ik mij redelijk goed.

Intussen heb ik niet stil gezeten en heb samen met mijn Rechtsbijstandsverzekering de AFM benaderd om mijn situatie toe te lichten en om de mogelijkheid van dispensatie te verlenen voor de Plus Examens. Voor een lang verhaal kort te maken is dat de wetgever GEEN MOGELIJKHEID HEEFT OM DISPENSATIE TE VERLENEN!!!!!!!!!!!!.

EEN OPROEP AAN KANTOOREIGENAREN EN MEDEWERKERS OM HET INITIATIEF VAN MICHIEL ZOET TE ONDERSTEUNEN EN DE “BERLIJNSE MUREN” AF TE BREKEN ZODAT WIJ “WESSIS”KUNNEN BLIJVEN IN PLAATS VAN “OSSIS”.
IEDERE ONDERSTEUNING/AANMELDING STAAT VOOR MIJ VOOR HET FUSSILEREN VAN EEN KANKERCEL.
KOMOP EN HELP MIJ EN “KANJER” MICHIEL ZOET VOOR DE STRIJD TEGEN DE “KANKER”TE WINNEN.
LET OP: GEZONDHEID UIT HET VERLEDEN BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST”.
ZORG ERVOOR DAT JE JE WAARDIGHEID (DIPLOMA EN FUNCTIE) ALS ASSURANTIEADVISEUR OF FINANCIEEL ADVISEUR OOK BIJ ZIEKTE KUNT BLIJVEN BEHOUDEN.

Bedankt alvast.

Je suis Geen PE(plus) examens meer

Loek Sliepen
loek.sliepen@me.com

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...