quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

SCHEIDSLIJN TUSSEN ADVIES EN EXECUTION ONLY ONDUIDELIJK

Marktpartijen geven in AFM-onderzoek aan dat het onduidelijk in hoeverre een belegger ondersteund kan worden in execution only dienstverlening, zonder dat er sprake is van advies. Tegelijkertijd vragen marktpartijen zich af of en in hoeverre zij een beperkte vorm van advies kunnen inrichten.


9 april 2015

In een reactie zegt de AFM: "Wij willen in 2015 marktpartijen ondersteunen om beleggingsdienstverlening te ontwikkelen die tegemoet komt aan de diverse behoeftes en situaties van de klant. Als onderdeel hiervan willen wij onderzoeken in hoeverre wij de benoemde onduidelijkheden wat betreft wet- en regelgeving kunnen wegnemen of verminderen. Zo heeft de scheidslijn tussen execution only en advies onze aandacht. Wij verkennen welke rol wij daar kunnen spelen, om in gesprek met de markt meer guidance te geven op dit gebied. "

De beleggingsdienstverlening verplaatst zich - mede onder invloed van het provisieverbod - steeds meer van offline naar online. Marktpartijen zijn bezig met het vormgeven van hun dienstverlening in een online omgeving. Onderdelen van de dienstverlening worden online geautomatiseerd, zoals de inventarisatie of de monitoring van de portefeuille. Ook zijn er marktpartijen die een volledig online bedieningsconcept ontwikkelen. Daarnaast willen marktpartijen in toenemende mate gebruik maken van alternatieve vormen van communicatie, zoals het gebruik van telefoonapplicaties.

Het onderzoek laat verder onder meer zien dat "marktpartijen bezig zijn met de ontwikkeling van beleggingsdienstverlening waarin zij execution only beleggers een bepaalde vorm van ondersteuning aanbieden. Een aantal marktpartijen heeft hierin, in overleg met de AFM, al stappen gezet. Online tools moeten een belangrijke rol gaan spelen. Zo wordt nagedacht over een systeem waarin execution only beleggers periodiek inzicht wordt geboden in de volatiliteit van hun portefeuille. Verder zijn marktpartijen aan het nadenken over dienstverlening aan beleggers met een beperkte adviesbehoefte, zoals het geven van deeladvies of eenmalig advies".

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...