quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

GEDRAGS- EN CULTUURVERANDERING GAAT AFM NOG STEEDS NIET SNEL GENOEG

Verandering in de financiële sector komt nog te veel tot stand door druk van buitenaf in plaats van dat ze intrinsiek is. “Dat baart ons zorgen”, aldus AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven bij de presentatie van het jaarverslag van de toezichthouder


9 april 2015

Vlak na haar aantreden vorig jaar als voorzitter zei Van Vroonhoven te vinden dat de gedrags- en cultuurverandering in de sector de AFM niet snel genoeg gaat. Een jaar en heel veel gesprekken later, vindt ze dat nog steeds. Bovendien komen de meeste veranderingen tot stand onder grote druk van politiek, samenleving en vooral de toezichthouder zelf. De AFM maakt zich daar zorgen over. Van Vroonhoven: “Echte verandering behoort van binnenuit te komen.”

De AFM-voorzitter riep de sector op wakker te worden: “Luister naar de geluiden uit de samenleving. Ga in gesprek met klanten. Zet de deur open voor kritische geluiden.”

Volgens Van Vroonhoven accepteert de samenleving het ook niet als de sector terug zou vallen in ‘pre-crisis-gedrag’. De recente commotie rond de verhoging van bankierssalarissen spreekt boekdelen.

Scheidend AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren zei dat het ook voor de AFM een zoektocht is. “De sector helpen de juiste motivatie te vinden, dat gaat niet gebeuren met het klassieke toezicht. We kunnen wel proberen gedrag te beïnvloeden en verandering te stimuleren.”

Uiteindelijk dient de sector echter zelf haar verantwoordelijkheid te nemen. Dat gebeurt in de visie van de AFM echter dus nog steeds onvoldoende.

Dat zal dan ook wel terug te zien zijn in de binnenkort verwachte uitkomsten van AFM-onderzoek naar kwaliteit van adviseren. De toezichthouder wilde daar verder nog niks over zeggen, maar Kockelkoren zei wel dat daar nieuwe voorbeelden in zullen staan hoe het beter kan.

De AFM onderzoekt ook de kwaliteit van hersteladvies. “En waar nodig zullen we kwaliteitsverbetering afdwingen”, aldus Kockelkoren. De AFM verwondert zich over de keuze die sommige klanten maken bij niet-opbouwende polissen. Kockelkoren: “We willen beter begrijpen waarom sommige klanten hun polis laten doorlopen in plaats van te switchen naar een betere oplossing. Hun bootje blijft zo immers gewoon zinken.”


 

reacties

Paul Schoo / Platter-Schoo

Pecunia meneer Kockelkoren. Bootjes zinken niet in die situaties. De woning blijft overeind en men kan de lasten betalen. Elke aanpassing wordt duurder om doelen (welke doelen?) te halen. Zijn doelen wat de AFM voor ogen heeft of mag een klant ook nog een eigen doel hebben? In veel situaties van beleggingshypotheken is gekozen voor die vorm omdat door de hoge voorgespiegelde rendementen de maandlasten laag bleven. Daarna zijn inkomens onder druk komen te staan (met dank aan het kabinet en haar souffleurs). Hierdoor is men botweg niet instaat meer te besteden voor wonen. (lees hersteladviezen). Maar daar zal wel weer een duur onderzoek voor nodig zijn.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Misschien kan de AFM zichzelf ook eens een spiegel voorhouden als het over beloningen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...