quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

GELDBELANGEN: OVERHEID MOET NU INGRIJPEN IN WOEKERPOLISAFFAIRE

"Er moet een werkgroep of commissie komen die vast stelt welke problemen er nog zijn en of en zo ja,hoe die opgelost kunnen worden. Zo’n werkgroep of commissie moet bestaan uit vertegenwoordigers van verzekeraars, toezichthouders én consumenten." Aldus de Stichting Geldbelangen in een notitie die zij aan de vooravond van het Algemeen Overleg op 15 april over beleggingsverzekeringen aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.


13 april 2015

Rob Goedhart, voorzitter van de stichting: "De woekerpolisaffaire staat op het punt zijn tienjarig jubileum te vieren. De zaak sleept zich maar voort. Slecht voor consumenten én verzekeraars. Het voorstel om de AFM bevoegdheden te geven verzekeraars hogere boetes op te leggen zal niets helpen. Het maximum van een paar miljoen boete tikken verzekeraars zo af. En iedereen in de juridische strijd zit te wachten op het oordeel van het Europese Hof (verwacht op 29 april, red.). Mijn voorspelling is dat daarmee misschien een slag gewonnen wordt, maar zeker niet de oorlog. Verzekeraars kunnen hele dure advocaten inhuren die het ongetwijfeld gaat lukken deze zaken nog heel lang te redden.

"De politiek moet nu haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat er een werkgroep of commissie komt waarin gestructureerd overleg gaat komen tussen verzekeraars, toezichthouders en consumentenvertegenwoordigers. Binnen zo'n werkgroep moeten de problemen geïnventariseerd gaan worden en besproken worden of en zo ja, hoe die tot een oplossing kunnen worden gebracht."

Geldbelangen ziet twee voornaamste knelpunten binnen de woekerpolissen. Er is nog steeds sprake van te veel kosten in veel verzekeringen. "Wij zien voorbeelden waarbij nog steeds 25 tot 40 procent van de inleg van de klanten aan kosten is opgegaan. Alle compensatie op basis van de Wabeke-aanbeveling is veel te gering. En dat er nog steeds overlijdensrisico gedekt wordt op basis van de sterftetafels van de vorige eeuw - terwijl we zelfs de AOW-leeftijd al verschoven hebben omdat we langer leven - is niet anders te verklaren dan dat het een hele grote winstbron voor verzekeraars is."

Geldbelangen vindt dat als de politiek woensdag niet tot zo'n werkgroep of commissie komt "ze de consument zwaar in de kou zet. En dat is koren op de molen van de verzekeraars".

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...