quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Maximale premieverhoging 10% sneuvelt terecht in hoger beroep"

nieuws

NN ZIET ARREST EU HOF ALS STEUN IN DE RUG

In het langverwachte arrest over beleggingsverzekeringen oordeelt het Europese Hof dat - naast de informatieverplichtingen in de Europese richtlijn - alleen aanvullende informatieverplichtingen mogen worden aangenomen als die duidelijk en nauwkeurig in het nationale recht zijn omschreven en voorspelbaar zijn. Nationale-Nederlanden (de verzekeraar die deze rechtsvraag voorlegde aan het Hof in Luxemburg) ziet hierin een bevestiging van haar standpunt.


29 april 2015

Nationale-Nederlanden is van mening dat de in de Nederlandse procedures aangevoerde ‘open normen’ niet aan deze criteria voldoen, omdat ze niet nader zijn gespecificeerd. Derhalve kunnen ze niet als basis dienen voor het aannemen van aanvullende informatieverplichtingen.

NN blijft bij haar visie over beleggingsverzekeringen. De verzekeraar blijft klanten met een beleggingsverzekering actief benaderen en oproepen om goed naar hun polis te kijken, met als doel om op individuele basis tot een passende oplossing te komen. In 2013 en 2014 heeft Nationale-Nederlanden de meest kwetsbare klanten (met een niet-opbouwende polis) gebeld. Op dit moment worden ook alle klanten met een hypotheekgebonden polis gebeld en de verwachting is dat deze klanten voor de zomer van 2015 zijn bereikt. Per 31 december 2014 had Nationale-Nederlanden nog 365.000 lopende beleggingsverzekeringen. Indien gewenst kunnen klanten kosteloos overstappen naar een ander product.


Geen mokerslag

"Het is niet de mokerslag geworden waar we op hadden gehoopt", zegt advocaat Dries Beljon, die optreedt namens de procederende woekerpolisklant, in het FD. "Maar uiteindelijk is het vonnis voor ons wel degelijk positief." Het Hof zegt dat het in beginsel niet uitmaakt of het om 'open normen' als zorgplichtregels gaat of om precieze nationale regels, zolang de regels maar 'voorspelbaar' zijn voor de verzekeringsmaatschappij. Het Hof voegt daaraan toe dat de woorden 'redelijkheid en billijkheid' al genoemd worden in een Nederlandse wet uit 1998 die de nationale vertaling zijn van de Europese richtlijn. "Die laatste opmerking is een belangrijke nuance", zegt Beljon. Volgens de advocaat blijkt hieruit dat het voor verzekeraars wel degelijk voorspelbaar was dat algemene rechtsbeginselen ook van toepassing zijn bij levensverzekeringen.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • DE VEREENDE ZIET MARKT GROEIEN (1 reactie)

  "Na de herpositionering van afgelopen jaar laat de Vereende zien dat de verbeterde naamsbekendheid resulteert in betere vindbaarheid. Hierdoor kan de Vereende haar maatschappelijke taak nog beter vervullen. "Aldus de Vereende bij de publicatie van het jaarverslag 2016.

 • MOVIR HOUDT WEER ACTIE 'UW OPTIERECHT+'

   Movir verruimt de voorwaarden tijdens de jaarlijkse actie ‘Uw Optierecht+’. Tot 22 september 2017 kunnen verzekerden zonder gezondheidsvragen het verzekerd bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) verhogen.

 • SANDER KERNKAMP NIEUWE CEO ABN AMRO VERZEKERINGEN

  Sander Kernkamp (46) is benoemd tot ceo van ABN Amro Verzekeringen. Kernkamp volgt Hanneke Jukema op, die eerder heeft besloten om een nieuwe uitdaging te zoeken buiten het bedrijf.  

 • “STOP MET EEN POLISJE HIER EN EEN POLISJE DAAR”

  Volop voer voor ondernemers. Dat bood de woensdagmiddag gehouden derde VVP Dag van het Topadvies.

 • VERBOND WERKT AAN SOLIDARITEITSMONITOR

  Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt een Solidariteitsmonitor.

Meer nieuws...