quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

CONSUMENTENBOND: WOEKERPOLISHOUDER OP WINST

Het arrest van het Europese Hof is een overwinning voor woekerpolishouders. Nationale-Nederlanden heeft zijn klanten jarenlang niet goed geïnformeerd. Dat schrijven Consumentenbond en Wakkerpolis in een reactie op het langverwachte arrest van het Hof in Luxemburg. "De uitspraak brengt extra compensatie voor alle ruim 500.000 gedupeerde klanten van NN - en miljoenen gedupeerde klanten van andere verzekeraars - een stuk dichterbij."

 


29 april 2015

"Het Europese Hof heeft met zijn uitspraak een belangrijke juridische verdedigingslinie van verzekeraars geslecht", zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond. "Het Hof oordeelt dat NN zich bij de verkoop van beleggingsverzekeringen ook aan algemene ongeschreven fatsoens- en rechtsbeginselen had behoren te houden en dat de Nederlandse rechters en het Kifid met de toepassing daarvan in de procedures mogen doorgaan. NN wilde juist dat het Europese Hof zou oordelen dat verzekeraars zich alleen aan minder strenge Europese minimumnormen hadden hoeven te houden."


Oproep aan NN

"De verkoopmethodes van Nationale-Nederlanden zijn door het Europese Hof afgestraft", meent Adriaan de Gier, advocaat van Wakkerpolis, de claimorganisatie waarmee de Consumentenbond samenwerkt. "NN kan dit oordeel niet naast zich neer leggen." Beide organisaties hebben NN vorig jaar opgeroepen om gedupeerden eerlijk te behandelen. "Vandaag herhalen we deze oproep met klem. We willen dat NN de waarde van alle woekerpolissen opnieuw berekent, maar dan tegen eerlijke, redelijke voorwaarden", aldus De Gier.


Nationale rechter

Na het arrest van het EU Hof kunnen partijen bij de nationale rechter verder procederen, onder meer over de vraag of de zorgplichtregels al in de jaren negentig - toen de meeste woekerpolissen zijn verkocht - al bekend konden zijn bij de verzekeraars. De uitspraak zorgt er ook voor dat klachteninstituut Kifid het werk weer hervat. Kifid had vierhonderd lopende zaken tijdelijk stilgezet in afwachting van het arrest. Kifid heeft inmiddels laten weten dat partijen in elk van deze zaken hun argumenten mogen wijzigen of aanvullen naar aanleiding van het arrest van het EU Hof.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...