quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

AFM GAAT GESPREK AAN OVER AOV-ADVIES

"Enkele tientallen zelfstandige adviseurs adviseren over een groot deel van de aov’s die per jaar worden gesloten. We gaan met hen in gesprek over de vraag hoe zij de kwaliteit kunnen verbeteren. Daarnaast zijn we ook in gesprek met de aanbieders van aov's. Ook zij spelen een grote rol in het verbeteren van de kwaliteit van advies over deze verzekeringen.” Dit zegt toezichthouder Jeroen Gevaert in de special over advieskwaliteit van de AFM.

 


30 april 2015

Gevaert deed voor de AFM onderzoek naar de kwaliteit van het advies van aov's. Gevaert werlt inmiddels tien jaar voor de AFM en was eerder werkzaam als accountant en financieel adviseur. Behalve met gespecialiseerde aov-adviseurs gaat de AFM ook in gesprek met adviseurs die enkele aov’s per jaar adviseren. "Met een aantal van hen hebben we al persoonlijk gesproken en doorgenomen hoe zij de kwaliteit van advies kunnen verbeteren", zegt Gevaert. Verder wil de AFM deze adviseurs bereiken met haar nieuwsbrief en artikelen. Mogelijk komt er nog een webinar. "Ook zijn we van plan een model beschikbaar te stellen waarmee adviseurs hun eigen adviesdossiers kunnen beoordelen. We zullen de adviseurs hierover later informeren via de nieuwsbrief. Op deze manier kan iedereen zelfstandig aan de slag met de vastgestelde verbeterpunten.”

Samen met de branche- en adviesorganisaties gaat de AFM adviseurs ondersteunen bij het verbeteren van de advieskwaliteit. Gevaert: "Zo zijn wij bezig om samen een hulptool voor inventarisatie van klantinformatie op te stellen. Want het startpunt van een zorgvuldig advies is de verzameling van alle relevante gegevens van de klant."


Adviesdossiers op orde brengen

Op de vraag wat adviseurs zelf kunnen doen om de advieskwaliteit te verbeteren, zegt Gevaert: “Ik raad adviseurs aan om hun eigen adviesdossiers nog eens kritisch onder de loep nemen. Wat zijn de zwakke plekken? Ook kan het waardevol zijn om leidraden, die de AFM in het verleden heeft uitgebracht, nog eens te bekijken. De tips uit de leidraad hypotheekadvisering kunnen bijvoorbeeld vaak ook gebruikt worden voor aov advisering.”

Gevaert hoopt dat het onderzoek van de AFM en de activiteiten van de branche - en adviesorganisaties "bijdragen aan het besef dat een aov  een complex product is, dat om een zorgvuldige advisering vraagt. We moeten er met zijn allen naar streven dat de adviesdossiers zo snel mogelijk volledig zijn, in plaats van dat zij in vrijwel alle gevallen leeg zijn. Alleen zo kan de klant rekenen op het voor hem of haar meest passende advies.”

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...