quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

D&O VOORZIET DALING AANTAL AOV-ADVISEURS

Bureau D & O verwacht dat het aantal adviseurs dat na 1 april 2016 bevoegd is om te adviseren in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen sterk gaat dalen ten opzichte van de huidige situatie.

 


6 mei 2015

Binnen de kantoren gaat de advisering van aov's meer geconcentreerd worden bij een beperkt aantal adviseurs, denkt D&O. "Hierdoor worden per bevoegd adviseur op jaarbasis meer aov's geadviseerd dan nu het geval is. Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat adviseurs die vaker aov's adviseren gemiddeld werken met betere adviesprocessen en gemiddeld betere klantdossiers hebben dan adviseurs die slechts incidenteel aov's adviseren."

De AFM stelde onlangs dat de advieskwaliteit bij aov beter moet. De toezichthouder constateerde tijdens zijn onderzoek ook forse tekortkomingen in de dossieropbouw.

Tags: d&o / aov

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Paul Schoo / Platter-Schoo

Precies, net als de pensioenadviseurs zijn er ook nog maar 250. Gevolgen van beleid. De overheid maakt de adviesbranche doelbewust kapot. Dit heeft niets met kwalitatieve advisering te maken.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

De adviesmarkt krimpt op elk financieel terrein waar de consument direct en zichtbaar moet betalen voor advies. Telkens blijkt de consument zichzelf zwaar te overschatten qua kennis of financieel gebied, hierin ruimhartig ondersteund door media, Consumentenbond, zzp-clubs met eigen aanbieding (50% korting!!) en execution only aanbieders. Leg dan nog maar eens uit dat een investering in een diepgravend advies betreffende een afdekking van het arbeidongeschiktheidsrisico de pegeltjes méér dan waard is. Uit het AOV onderzoek van AFM blijkt zonneklaar dat de relatie die die investering bewust wél doet, dan ook te overtuigen is van een uitstekende dekking (niet gedacht hé zo zonder provisie) Het overgrote deel van de kleine zzp-ers kiest al dan niet bewust voor geen advies en dus meestal geen verzekering. Het aantal adviseurs dat als niet-specialist zijn module Inkomen in stand zal willen houden zal flink dalen, de specialisten zullen zich richten op de HBO beroepsgroepen, die wel het geld hebben voor een fee én de noodzaak van een maatwerkadvies inzien. zzp-ers met gouden handjes zullen massaal onverzekerd blijven. Misschien is dat nog wel belangrijker dan het controleren van advieskwaliteit, en dossieropbouw.

Geert Hoek / proSolve Adviesgroep

het bovenstaande verwoord exact wat ik in een eerdere reactie ook al vermeld heb. Als specialist heb je kans van overleven en kan je door de veelvoud van adviesaanvragen nog efficïent werken. Tevens heb ik alle begrip voor de vele adviseurs die hun PE plus inkomen diploma na een of twee keer gezakt te zijn maar laten voor wat het is.
Goede zaak voor het verbeteren van de advieskwaliteit, maar minder goed voor de beschikbaarheid van een betaalbaar advies op dit gebied voor diegene die het nog zonder advies durven te regelen bij een brancheclub of prijsvechter.
Gelukkig werk ik alleen voor totaal relaties waarbij ik al hun financiële ins- en outs al heb vastgelegd en onderhoud in een vast dossier.Dat maakt het stukken eenvoudiger om een betaalbaar advies neer te leggen en de ondersteuning te bieden bij veranderingen tijdens de looptijd.
Nu de ZZPér en kleine ondernemer nog over de streep halen om eens goed advies in te winnen en te investeren in hun eigen voorzieningen.
En daar mag de overheid van mij nog wel wat in doen!

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

De toezichthouders, en ook verzekeraars overschatten zichzelf in hun kwaliteit van kennisverstrekking aan clienten in deze.
En het idee dat zij hebben dat iedere HBO'er of hoger, als zzp'er/ondernemer, zichzelf de tijd en energie gunt om dat zelf allemaal uit vogelen is helaas een grote misvatting.
En accountants branden hun vingers er ook niet meer aan.
Ik denk dat er zeker meer inkomen adviseurs zullen overblijven als de genoemde 250.
Anders wordt het moeilijk zoeken naar een adviseur in de regio, en daarbij is een persoonlijke klik ook nog gewenst.
Collega's er is nog toekomst voor ons!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...