quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

VAN VELZEN: "POLITIEK HEEFT HET HELEMAAL GEHAD MET MASSIEVE WEERSTAND VANUIT BEDRIJFSTAK"

"Als u de minister gaat vragen om de periodieke PE-examens af te schaffen, durf ik zijn reactie wel te voorspellen. Dat gaat niet gebeuren." Aldus Dik van Velzen, senior consultant bij Nibe-SVV in zijn blog.


11 mei 2015

Van Velzen: "Daarom is mijn voorstel: vraag aan de minister om de PE-examens op diplomaniveau af te nemen in plaats van moduleniveau. Dáár zal de minister geen bezwaar tegen hebben. De huidige PE-Plusexamens zijn tenslotte ook op diplomaniveau en daarover is de minister tevreden. Sterker: de minister kan het voorstel goed gebruiken om te laten zien dat hij wel degelijk gevoelig is voor goede argumenten uit de branche, zolang deze het door hem beoogde doel niet aantasten."

Volgens Van Velzen heeft "de politiek het helemaal gehad met de massieve weerstand vanuit de bedrijfstak tegen regelingen die de politiek als wenselijk beschouwt. Misschien dat dat over een aantal jaren anders is, maar nu niet"..

Van Velzen adviseerde vorige week al om de minister te vragen de voorgenomen periodieke PE-examens niet op moduleniveau te laten afnemen, maar op diplomaniveau. "Een flink aantal lezers stelde voor om meteen veel verder te gaan en de minister (nogmaals) om een geheel ander PE-stelsel te vragen. Dat snap ik wel, maar het lijkt mij niet verstandig. Want, zo ben ik bang, dan blijft u met lege handen zitten. Of liever gezegd: met PE-examens op moduulniveau."

reacties

Paul Schoo / Platter-Schoo

Wij hebben het in het vak al jaren helemaal gehad met de politiek. Daar zal de politiek toch haar verantwoording voor moeten nemen. Zoals de politiek zich nu opstelt is kortzichtig alleen maar om haar gelijk te willen halen mbt de besluiten die een hele branche killen. Er zijn meer dan voldoende signalen dat het vastloopt. Straks geen adviseurs inkomen, pensioen, wat volgt? Levensverzekeraars die de handdoek in de ring gooien. De Goudse zet de toon. Uitvaartbranche op z'n gat. Allemaal voorzienbare zaken met een grote maatschappelijke invloed. Dus de politiek kan echt de boom in. Links om of rechts om de klant moet geholpen worden.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Paul en Dick, heel helder.
Dit geeft wederom aan dat de politiek, en de top ambtenaren op de diverse ministeries, totaal geen weet heeft wat er bij de bevolking leeft!
Evenzo beseffen ze niet, dat de particuliere ondernemers en de beroepsbevolking het salaris van hen binnen brengt!

Dick Aardenburg / Aardenburg Assurantiën

Helaas heeft Wil helemaal gelijk. Nederland heeft de laatste jaren nooit zoveel slecht gemaakte nieuwe wetten en regels gezien. Regels bedacht achter een bureau, zonder kennis van, laat staan enig overleg met de werkvloer. Kijk naar de zorg verzekering, de thuiszorg, de zzp'ers, de belasting wetgeving, enz enz.
Zoals van Velzen zegt.. over enkele jaren zal het anders zijn. Waarom? Omdat dan betreffende ambtenaren en bureaucraten weg zijn. Maar ondertussen lijdt de burger steeds meer. In en in triest alsook onnodig.

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

@Dick Zeg je nu impliciet dat we als branche beter naar 8 of 9 examens moeten streven in plaats van 3 of 4 voor een allround financieel adviseur??

Ab Marsé / Nieuwe Dag

reactie op Nijboer van de Pvda wat denkt deze kneus wel over ons als adviseurs die dagelijks klanten zo goed als mogelijk willen helpen met verzekerings problemen.
Kosten omhoog Afm, hele dagen personeel kwijt , kosten examens
Regels, dossier vorming , administratieve lasten , zorgplicht.
Het zal tijd worden dat deze partij naar 0 zetels gaat beter voor ondernemend Nederland.
De stelling moet zijn Nederland heeft te veel slappe slechte politieke kneuzen.

Alex van der Sluijs / WH

Paul, Wil, Dick, allemaal zeer juist en analytisch. Vraag is of we enige kans hebben om het tij nog te doen keren, ik heb er een hard hoofd is. Als ik het uitgestreken gezicht van Jeroentje zie en de manier waarop hij praat, dan kan komt er bij mij altijd een gevoel van walging opzetten. Arrogante gladjakker is de enige passende benaming. Je kunt er vergif op innemen dat hij straks natuurlijk gewoon ergens de poet opstrijken, waarschijnlijk bij een partij die nu alle baat heeft bij het killen van adviseur-Nederland. Net zoals zijn voorganger die op de kinderen ging passen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...