quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"ER LOPEN TE VEEL SLECHTE ADVISEURS ROND"

"Ik vind oprecht dat er te veel slechte adviseurs rondlopen." Dat zegt Henk Nijboer, lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, in FFP Magazine.


13 mei 2015

Nijboer: "Zelf heb ik het meermalen meegemaakt dat ik het product waarover ik advies kreeg beter begreep dan de adviseur. Dat is natuurlijk schandalig, zeker als mensen er dik voor moeten betalen. De sector mag dat niet accepteren en had zelf moeten ingrijpen om te voorkomen dat er een wildgroei van incapabele adviseurs was. Daar willen we nu van af en hard wetgeving helpt daarbij. Dat doet misschien pijn, maar het is nodig."

Nijboer verder: "Veel adviseurs denken: we hebben een toets, dus dat moeten we weten. Nee. de toets meet het minimale niveau. Het is een ondergrens; als je dat niet kunt, dan willen we je niet als adviseur. De wetgever kan geen uitmuntende kwaliteit afdwingen, we kunnen hooguit zeggen: 'We accepteren geen rotzooi meer. De rest is aan de sector."

reacties

Edwin Herdink / Commissie CFD

Opvallend is dat Henk Nijboer uitspreekt dat er teveel slechte adviseurs zouden rondlopen, zonder ook maar enig percentage en feiten te noemen. Het kan niet zo zijn dat een Volksvertegenwoordiger op deze ongenuanceerde wijze een hele beroepsgroep op de hak neemt. Mochten er twijfels zijn vanuit de politiek t.a.v. het functioneren van het intermediair dan zijn daar de officiële kanalen voor, van brancheorganisaties en toezichthouder, om hierover met elkaar te communiceren. Emotie voert in de reactie van Nijboer duidelijk de boventoon, waarmee hij het intermediair beschuldigd en generaliseert zonder ook maar enig bewijs te leveren. Het zou te makkelijk zijn indien ik mij hier van dezelfde retoriek richting het functioneren van politici zou bedienen.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Als dhr. Nijboer een z.i. slechte adviseur treft, is dat uiteraard zeer jammer voor hem.
Daar kan hij op diverse manieren mee omgaan, n.l. de betreffende adviseur daarover aanspreken en een ander kiezen, of de zaken zelf gaan regelen?
Het dermate generaliserend, dat het een algemene beschuldiging is geworden, althans zo komt het wel over. En dat is wel weer typerend voor de arrogantie die politici in het algemeen ten toon spreiden als zij over de belangen van de bevolking spreken. De leden van de 2e kamer, en zeker die van de PvdA, blinken juist uit dat zij er echt alleen voor hun eigen belang zitten en niet voor het belang van de kiezers!

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Hoe kunnen we hier de emotie buiten beschouwing laten? Wij voelen ons natuurlijk allemaal direct op onze ziel getrapt. Meneer Nijboer weet of denkt in elk geval te weten de producten beter te begrijpen dan een gemiddelde adviseur. Was het niet Nijboer die aangaf dat mensen wel best zelf kunnen sparen voor hun begrafenis? Zo kun je altijd je eigen gelijk wel optuigen.

Misschien heeft hij wel een hoog niveau van verzekeringskennis, of hobby aan verzekeringen, of hij is geweldig intelligent dat kan zo maar ( ja, echt!) . Of hij is bij de Groninger lokale boerenleenbank aan de balie geweest en meet daaraan alle adviseurs in geheel Nederland af. Ook dat dik betalen, bij een zeer aanzienlijk gedaalde beloning, het lijkt wel of de heer Nijboer bewust de confrontatie zoekt, of gestuurd wordt door directe aanbieders. Zijn er andere beroepsgroepen war de laatste jaren zoveel aan wet- en regelgeving over is uitgestort als adviseurs? De eisen zijn verzwaard, de inkomsten drastisch verlaagd, de eed is erbij gekomen, het lijkt wel of Nijboer nog volop zwelgt in de afsluitprovisie en aandelenleasetijd. Maar goed, niet boos worden, geen fact free politics voor extra publiciteit om Nijboer bij de komende verkiezingen nog aan een van de laatste zeteltjes te helpen die zijn partij zal veroveren. Oftewel Statistiek!!

Laten we eens 150 willekeurige adviseurs nemen, en 150 kamerleden en eens bekijken hoeveel van hen bij fraude of oplichting betrokken waren, gesjoemeld hebben met declaraties, bijbaantjes verzwegen of een strafblad hebben. Dat kon nog wel eens in het voordeel van de adviseurs uitvallen..

Het vervelende is natuurlijk wel dat deze meneer in zijn fractie over ons en onze belangen gaat, misschien mag hij soms wel bij Jeroen Dijsselbloem aanschuiven voor een overleg. Dat is toch wel zorgelijk hoor, dat er dan op dit niveau wordt gesproken. Het lijkt wel of de politieke voorkeur toch eigenlijk is dat er maar helemaal geen adviseurs zijn.

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

Henk Nijboer, U heeft helemaal gelijk. U moest eens weten hoeveel dik betaalde slechte politici er rond lopen.....maar verder heeft u helemaal gelijk, ik maak er niet meer woorden aan vuil !

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Dit getuigd van een dusdanig stuitende arrogantie dat je hier gewoon niet op moet reageren.
Wanneer de heer Nijboer ballen heeft pakt hij nu de banken aan die op heden het Iban debacle bij de consumenten over de schutting gooien.
Nuff said.

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

“You have sat too long here for any good you have been doing. Depart, I say, and let us have done with you. In the name of God, go.”
Leo Amery. 1940

Joost van Nieuwenhuijze / vnhp

De man is cum laude afgestudeerd en gebruikt zichzelf als norm. Enige werkervaring anders dan bejaarde billen wassen voor hij de politiek in ging had hij niet. Typisch zo'n voorbeeld van zo'n fantastische goede stuurman die aan wal staat.

Pieter Oorlog / Foreburgh Financiele Planning

Wie is dat dan Henk Nijboer, nooit van gehoord, dus niet relevant wat hij aangeeft. Als een echte autoriteit dit soort zaken aangeeft dienen wij ons wel zorgen te maken. Laten we allen uitgaan van het positieve en er met elkaar voor zorgen dat wij een sublieme beroepsgroep gaan worden en wij allen juist die lat hoger willen leggen. Dan vallen de rotte appels of de zakkenvullers vanzelf af en blijven de liefhebbers en vaklieden over. Tevens zou het mooi zijn als er eindelijk meer vrouwen in onze beroepsgroep gaan komen voor een betere balans. Goede zaken.

Peter Huizinga / Assurantiekantoor P. Huizinga

@Albert van der Poll....

Of hij is bij de Groninger lokale boerenleenbank aan de balie geweest en meet daaraan alle adviseurs in geheel Nederland af.

Zit je nu zelf niet een beetje te generaliseren?

Onderschat de kennis in onze provincie niet!!! En als ik Herman Finkers mag geloven kan men daar in Almelo maar beter z'n mond houden!

Dick Aardenburg / Aardenburg Assurantiën

Vervang "financiel adviseur" voor "politicus", en lees het artikel opnieuw. Helaas klopt het helemaal, behoudens paragraaf 2. Hoe eerder er een examen en PE-toets wordt ingevoerd voor politici hoer beter. Examen- en toets-vragen uiteraard opgesteld door de burger.

Peter Veldhuizen / veldhuizen en partners

Meneer Nijboer is Kamerlid voor de PvdA.
Zijn partijgenoot Jeroen is minister van financiën en dus eigenlijk verantwoordelijk voor Reaal en ASR, de 2 staatsverzekeraars. Beide verzekeraars hebben o.a. nog Woekerpolis problemen. Verzekerden zouden zelf bij de verzekeraar een schadevergoeding moeten eisen.
De minister verwacht, dat extra druk op de verzekeraars werkt, door ze een boete op te leggen bij nalatigheid en het verder openbaar te maken.
De verzekeraars houden heel Nederland een worst voor en doen eigenlijk helemaal niets,( ja, rekken en daarbij blijven) Steeds maar weer verkeerde voorstellingen blijven geven. Als die problemen netjes en snel werden opgelost, komt het vertrouwen in de maatschappij terug.

Martin Schipper / Schipper & Schipper B.V.

Beste Henk Nijboer,

Gelukkig hoef je nog maar even. Dan is jouw partij uitgedund, mede omdat er een schrijnend gebrek is aan mensen die snappen hoe je een volk vertegenwoordigt. Gelukkig krijg je een riante wachtgeldregeling. Kun je op google wel even opzoeken hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Die adviseurs zijn toch niet te vertrouwen...
En een toets voor Kamerleden, die willen wij als volk wel! Regel jij dat nog even voor je weg gaat?
Gaat het volk het minimale niveau voor een kamerzetel bepalen en om het moeilijk te maken gaan we óók een integriteits- en moraliteitstoets invoeren. En dat natuurlijk dan elke vier jaar hè..

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Peter Huizinga, het mag ook de Boerenleenbank of de Raiffeisenbank in Almelo zijn hoor, het gaat me erom dat er geen enkel verschil wordt gemaakt tussen ongebonden adviseurs, en gebonden loondienstadviseurs, en dat de heer Nijboer in de val van de zelfoverschatting trapt. Herman heeft net een nieuwe CD uit met lofliederen! op Almelo, die vindt ons veel te bescheiden, en is al helemaal geen voorstander van je mond houden.

Wim Bremmers / Garantis Adviesgroep

Er zijn ook teveel slechte media, die zo'n uitmuntend politicus een podium geven, zonder journalistiek door te vragen naar zijn opvattingen. Misschien had Henk net een slechte logopedist of huisarts bezocht, want ja, ook die hebben een ondergrens aan niveau. Waren er geen ziekenhuizen in de media die kankerpatiënten niet onderzoeken? Ach, dat is allemaal niet zo belangrijk, afgezet tegen een slechte financieel adviseur. Beste Henk, wordt hierna toezichthouder (en laat je goed betalen voor je perfecte werk), want er wordt kennelijk ook slecht toezicht gehouden. Hoe zouden die slechte adviseurs nog in de markt kunnen zijn? @Nico heeft helemaal gelijk: banken zouden geen advies meer mogen geven, ofwel moeten communiceren dat zijn enkel productadvies geven. En ook op internet (execution only, begrijp je dat Henk?) zou het woord 'advies' verbannen moeten worden. Dat scheelt al een heleboel slechte adviezen, PE-Plus of niet ...

Gerben Zwiers / De Jonge Financieel Consult

Beste heer Nijboer,

Ik vind het nogal wat om te roepen ''er lopen veel slechte adviseurs rond''. Waar baseert u dat op? Enkel op het advies wat u zelf heeft gehad? Kortzichtig! Dat is hetzelfde wanneer ik zeg dat er veel slechte politica rond lopen. Volgens mij moet ik daarvoor de mensen in kwestie eerst persoonlijk beoordelen? Dat onze sector aangepakt moet worden is meer dan prima, maar ik stel voor dat u bij mij in de praktijk komt kijken hoe de zaken echt lopen. Dan ziet u ook dat onze studies totaal niet matchen met de praktijk. Het is namelijk ontzettend makkelijk om studies in elkaar te draaien terwijl u voorbij gaat aan de praktijk. Iets wat wel vaker gebeurd in Den Haag? De nieuwe WFT / PE Plus examens gaan namelijk verder dan kennis en kwaliteit, het gaat namelijk om uitdunnen van de adviseurs! Resultaat nog meer werklozen!! Beste heer Nijboer, denk even na voordat u dingen roept!

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Dit gaat mij echt te ver , Wat ik wel weet is dat er geen enkele politici rondloop die betrouwbaar en betrokken is. En als de heer Nijboer het dan beter weet waarom hebben ze dan niet eerder gegrepen. Toen de banken en maatschappijen de zaak belazerden, Ik ben het zo zat die overheid !!!!!!. Ze hebben Nederland inmiddels finaal geplunderd, en uit verkocht. ,Om dit geld dan weer te verkwanselen aan onzinnige projecten waar hij en zijn ambtenaren een stakke plasser van krijgen . Het lijk er op dat er andere middelen moeten worden ingezet. om de grootse criminele organisatie van ons land "'de overheid"" een toontje lager te laten zingen .
Ik ben een christen en mag niet doden. Maar laatst werd ik midden in de nacht bezweet wakker van een harde knal , Wat bleek ik had gedroomd dat ik en Volkswagen busje vol dynamiet tot ontploffing had gebracht op het binnenhof . Ik ben daarvan erg geschrokken en heb hulp gezocht want als een overheid mij al tot een moordenaar kan maken. Hoe slecht moet zo,n overheid dan zijn. Daarom heb ik ook maanden niet meer gereageerd . Dus dit is niet goed voor mij maar ik kon mij nu niet beheersen. Geert Sijbring

Roy van Zijp / Masters Juristen B.V.

Tja er zijn slechte adviseurs en er zijn slechte politici. Het verschil alleen is dat de verzekeringsbranche heel hard zijn best doet om beter te worden en dat helaas dat van politici niet gezegd kan worden. Iedereen kan politicus worden, maar op dit moment kan niet iedereen meer adviseur worden. Onduidelijke producten wordt onder meer door dezelfde politiek veroorzaakt. Hadden wij niet een mooi product levensloop?, Spaarloonregelingen? Mocht de burger daar niet op vertrouwen? Zou er een vitaliteitsregeling komen? Ineens allemaal afgeschaft met overgangsmaatregelen. Kom op zeg politicus, ga eerst eens na hoe je met fatsoenlijk wetgeving er voor kan zorgen dat producten begrijpelijk worden voor de consument en dat niet elk jaar de producten moeten veranderen omdat de politiek zonodig weer iets moet veranderen( lees nivelleren?).
Roy van Zijp, Masters Juristen B.V.

Dick Aardenburg / Aardenburg Assurantiën

@Roy.
Uitstekend verwoord, hopelijk leest dhr. Nijboer dit ook, en zijn collega's.

Dennis Jellema / Acturance FD

Zoals Henk het verkondigd, is het een mening, en niet een feit.

Henk mag zijn mening hebben.

Zo vind ik Jeroen een slechte minister van Financien dat is ook een mening!

En ook ik mag mijn mening hebben.

Ton Gabriëls / Ton Gabriëls Verzekeringen, Hypotheken & Advies

Meneer Nijboer (Beste Henk),

Sept. 2013 waren we 2x bij U in Den Haag en U wilde niet praten.
Alleen uw mening en U wist wel wie en hoe wij waren/zijn?

Onlangs heb ik uw Minister Jeroen Dijsselbloem gesproken bij PvdA politiek café te Bergen op Zoom. Ik heb meneer Dijsselbloem persoonlijk uitgenodigd om eens met ons als kleine tussenpersoon in gesprek te gaan (bij voorkeur samen met de commissie CFD).

Bij deze nodig ik U graag samen met Jeroen Dijsselbloem uit voor een goed gesprek. Komt U gerust eens polderen in het mooie Lepelstraat.

Ik hoop dat U / PvdA deze handschoen oppakt, want wij nemen U graag mee in ons mooie vak.

Tot ziens/horens, groet Ton Gabriëls

wij

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...