quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

ADVISEUR FORS MEER KWIJT AAN TOEZICHTSKOSTEN

Adviseurs gaan duidelijk meer betalen voor de kosten van het toezicht in 2015.

 


31 mei 2015

De vaste kosten gaan omhoog van 650 naar 820 euro. De kosten per fte gaan bij kantoren met nul tot en met 20 fte's fiks omhoog van 195 naar 337 euro per fte. Bij meer dan 20 fte's tot en met 200 fte's stijgt het tarief van 178 naar 307 euro per fte. Bij meer dan 200 fte's tot en met 500 fte's gaat de prijs van 36 naar 62 euro per fte. Bij meer dan 500 fte's van 9 naar 16 euro per fte.

De tarieven zijn vrijdag in de Staatscourant gepubliceerd. De tarieven vallen dit jaar hoger uit dan voorgaande jaren. Doordat het ministerie van Financiën met ingang van 2015 niet meer mee betaalt aan de kosten van het toezicht, valt de overheidsbijdrage van 20,2 miljoen weg waardoor de bijdragen aan het toezicht voor ondernemingen toeneemt. Daarnaast valt de begroting voor het toezicht dit jaar 2,9 miljoen hoger uit onder meer als gevolg van investeringen in de verdere professionalisering van het toezicht.

Van juni tot en met september worden de facturen per groepering naar de onder toezichtstaande ondernemingen verstuurd.

reacties

Huub Hendriks / Huub Hendriks Assurantiën

Als het toezicht van publiek belang is het logisch dat degene waarvoor het eigenlijk bestemd is, de belasting betaler dit ook financiert.
Dus de overheid zo alle kosten voor haar rekening moeten nemen. Ass. Tp. moet dit doorberekenen in haar tarief.

Paul Stierum / Nationale Zorg & Beheer

Kunnen we daar als beroepsgroep eens afspraken over maken. Wie heeft ingang bij de politiek om zo kamervragen te stellen?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...