quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

AFM VOORSTANDER VERSOEPELING PE-SYSTEMATIEK

De AFM is voor een verkenning naar versoepeling binnen de PE-systematiek na het aflopen van de overgangstermijn, aldus AFM-toezichthouder Joris Blaauw tijdens het PE Plus Event op 3 juni van VVP, Dukers & Baelemans en Lindenhaeghe.


3 juni 2015

Op basis van gesprekken met marktpartijen ziet de AFM ruimte voor mogelijke versoepelingen. Daarnaast vindt de AFM het positief dat financiële dienstverleners vooruitgang boeken als het gaat om het behalen van de examens, aldus Blaauw, die een presentatie gaf over de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor adviseurs Hij gaf aan dat met nog negen maanden tot het einde van de overgangstermijn, naar zijn verwachting meer dan de helft van het verwachte aantal examens is afgelegd. Hij baseert zich op geluiden uit de markt over de stijging van de slagingspercentages en op het aantal examens dat per maand wordt afgelegd. Daarnaast hoort de AFM steeds vaker dat financiële ondernemingen (bijna) klaar zijn met het behalen van de benodigde diploma’s. Dit betreft zowel eenmanszaken als grote ondernemingen.

De AFM is positief over de grote stappen die de markt zet richting het voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. "Hierdoor leveren ondernemingen een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de financiële dienstverlening. Het is van belang dat de kwaliteit van de financiële dienstverlening van een goed niveau is en blijft. De diplomaplicht draagt hieraan bij", aldus Blaauw.

 

Mogelijke lastenverlichting
De AFM steunt het uitgangspunt dat adviseurs periodiek aantonen dat zij over de benodigde kennis beschikken, maar vindt het belangrijk dat dit op een efficiënte wijze gebeurt. Gedurende het overgangsregime kunnen adviseurs een PEplus-examen per beroepskwalificatie afleggen. Na de overgangsperiode geldt deze versoepeling vooralsnog niet en dienen adviseurs straks per module een PE-examen af te leggen. Een versoepeling op dit punt kan tot aanzienlijk lagere administratieve lasten leiden. Bij een dergelijke verkenning vindt de AFM het van belang dat er brede steun is bij financiële dienstverleners voor een versoepeling en dat er tijdig duidelijkheid komt. Op die manier kunnen marktpartijen zich tijdig voorbereiden en zich verder inzetten om de klant kwalitatief goede financiële dienstverlening te bieden.
 

reacties

Kees Bergman / Kees Bergman

Stemt mij positief, dat er nu op deze manier over nagedacht wordt.

Mark Vis / De Financiële Vis

Lijkt mij ook goede zaak, hopelijk gaat er ook echt wat gebeuren. Bij examen per module zit je als eenmanszaak straks alleen maar in examenlokaal i.p.v. aan tafel met cliënten.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...