quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

ZZP-ERS GEEN INTERESSE VOOR PENSIOENREGELING

ZP Pensioen, BrightPensioen en een nieuw zzp-product van verzekeraar Brand New Day zien allemaal een hoge opkomst bij informatiebijeenkomsten, maar weinig inschrijvingen. Met andere woorden: zzp'ers staan niet te springen om een pensioenregeling, aldus het FD.


8 juni 2015

Op dit moment bouwt tweederde van de zzp'ers geen pensioen op. Tijd voor een verplichtstelling bij pensioenfondsen? "Er druppelen iedere week wel deelnemers binnen, maar het gaat langzamer dan verwacht", zegt Karin Jakobsen, oprichter van Bright Pensioen. De doelstelling voor dit jaar is naar beneden bijgesteld. ZZP Pensioen, dat is opgericht door vier zzp-organisaties, trok tot nu toe 650 klanten. Het nieuwe fonds van Brand New Day trekt 50 klanten per maand. De zzp-pensioenregeling uit 2010 heeft nu 8.000 deelnemers en een inleg van 90 miljoen euro.

reacties

Paul Schoo / Platter-Schoo

Gewoon de AOW iets op trekken dan is het probleem opgelost. De meeste ZZP'ers komen niet hoger uit. Die dat wel kunnen weten ook de weg wel naar sparen of lijfrente. Kortom geen verdere overheidsbemoeienissen svp. Ambtenaren hebben de economie al genoeg gesloopt.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...