quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

KLIJNSMA KONDIGT WETSAANPASSING PENSIOENVERZEKEREN AAN

Mensen die hun pensioenuitkering bij een pensioenverzekeraar opbouwen - naar schatting een kleine 500.000 Nederlanders - krijgen soms tot wel 50 procent minder aan pensioen dan waar ze ooit op hadden gerekend, aldus het radioprogramma EenVandaag. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kondigt, overigens op aandringen van verzekeraars, wettelijke maatregelen aan. Pensioenverzekeraar Zwitserleven betreurt de situatie, maar zegt zich keurig aan de afspraken te houden.


8 juni 2015

Verzekeraars hebben nagelaten hun klanten tijdig te waarschuwen voor het lage pensioen, zegt Rob Goedhart van de Stichting Geldbelangen in het radioprogramma. Hij is van mening dat de sector veel eerder aan de bel had moeten trekken om een oplossing te forceren.

Als voorbeeld fungeert Maarten van der Heijden, werkzaam bij een groothandel voor contactlenzen. Zijn werkgever is niet aangesloten bij een pensioenfonds. Alle werknemers bouwen hun aanvullend pensioen op bij pensioenverzekeraar Zwitserleven. De werkgever stort maandelijks een premie. Met het opgebouwde kapitaal aan het eind van de rit kan Van der Heijden een pensioenuitkering aankopen. Jaarlijks ontvangt Van der Heijden zijn pensioenoverzichten. Drie jaar geleden schrikt hij behoorlijk als blijkt dat zijn pensioen fors naar beneden is bijgesteld. De dalende rente, aan de hand waarvan de pensioenuitkering bij pensioen wordt berekend, blijkt er flink in te hakken: had hij in 2010 nog uitzicht op een kleine 20.000 euro per jaar, twee jaar later blijkt dat nog maar 14.600 euro te zijn. Zwitserleven kan hem weinig duidelijkheid verschaffen. Uit een gesprek met een pensioenexpert wordt hem duidelijk dat de lage rente de boosdoener is, en dat hij daar aan vast zit. Inmiddels, nog maar een klein jaar voordat hij met pensioen gaat, heeft Van der Heijden nog maar uitzicht op een kleine 11.000 euro: ruim 40% minder dan vijf jaar geleden.

 

Reactie Zwitserleven

Zwitserleven zegt de teleurstelling bij Van der Heijden en andere klanten te begrijpen. Volgens de verzekeraar zijn de effecten van de dalende marktrente de afgelopen jaren echter op verschillende momenten en manieren duidelijk gemaakt. "Ook zijn suggesties gedaan ter verbetering van de regeling." Volgens Van der Heijden betroffen dit echter voorstellen die voor hem of zijn werkgever nadelig uitpakten. Zo zou de werkgever het salaris van Van der Heijden moeten verhogen, zodat hij ook meer pensioen kon opbouwen. Of er zou een tweede, vergelijkbare (en zeer van de rentestand afhankelijke) polis moeten worden afgesloten. "Dat is precies wat we niet willen, zeker niet met de kennis van nu. Een totale reparatie is voor de werkgever onbetaalbaar."

Zwitserleven zegt de situatie te betreuren, maar voldoende te hebben gedaan. "Wij zijn van mening dat wij de afspraken tussen werkgever en werknemer goed hebben uitgevoerd, maar betreuren de lagere uitkomst voor Van der Heijden, anders dan gehoopt en verwacht.”

 

Reactie  Klijnsma

De staatssecretaris zegt deze groep mensen scherp op haar netvlies te hebben. Zij vindt dat mensen met een premieovereenkomst een beter pensioen moeten kunnen opbouwen. Daarom gaat zij de huidige wettelijke regels zo snel mogelijk aanpassen, waardoor een alternatieve BPR-regeling mogelijk wordt. Verzekeraars pleiten hier overigens bij Kleinsma al langer voor.

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

'Scherp op haar netvlies'
De leegte achter die opmerking is te groot voor mijn bevattingsvermogen.
Misschien is dat ook de bedoeling...

Paul van Brederode / van Brederode Financieel Adviseurs

Wat gaat dit nu weer worden wat mevrouw Klijnsma wil doen?
Laat me raden: een nieuwe strafexpeditie tegen de branche omdat ze niet (voldoende) voor de dalende rente hebben gewaarschuwd.

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

Ben toch wel heel benieuwd hoe mevrouw Klijnsma dat dan wil realiseren: "Mensen met een premieovereenkomst moeten een beter pensioen kunnen opbouwen". Dat is nou juist het onvoorspelbare bij een premieovereenkomst. Als je dat risico niet wil, moet je een zuivere rente verzekeren, dan weet je waar je aan toe bent. Het is weer hetzelfde liedje: jarenlang wordt een systeem gepromoot (in dit geval omdat de werkgeverslasten dan veel beter voorspelbaar waren) en als het dan tegenvalt gaan we allerlei woeste maatregelen nemen. Wordt dit woekerpolisaffaire aflevering zoveel?Als de rente laag is, dan worden de uitkeringen laag, daar kan een staatssecretaris ook niets aan veranderen. Als een bedrijf niet de maximale staffels hanteert, wordt het pensioen ook laag. Als je in een BPF zit met een magere regeling, heb je ook al pech. Waar het om draait is voorlichting en bewustwording van de gemiddelde werknemer. Het wordt hoog tijd dat daar wat meer aan gaat gebeuren.

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

De oplossing is toch heel simpel: gewoon weer gaan rekenen met een vaste rekenrente van 3 of 4 procent. Deze elke 5 jaar beoordelen en bekijken of dit naar boven of naar beneden moet worden bijgesteld immers pensioenverplichtingen zijn verplichtingen op de lange termijn. Afstappen van variabele rente !
Een andere oplossing is een knip maken in het opgebouwde kapitaal, een gedeelte bewaren voor over een paar jaar, wellicht is de rente dan gunstiger ???

Aad Bleukens / Bleukens Advies

Zwitserleven? is dat de instelling die onlangs heeft besloten de administratie van het pensioen van de eigen werknemers elders onder te brengen in verband met de veel te hoge kosten van Zwitserleven!

Rense van der Heide / Van Bruggen Adviesgroep Kanaalstreek

Het volgende woekerdossier ziet het licht. Niet echt onverwacht (althans voor ons als adviseurs) maar de staatssecretaris had het kennelijk niet aan zien komen.

Nu snel het woekerpolisdossier oplossen (is echt niet heel moeilijk als verzekeraars meewerken) en dan vol met het woekerpensioen aan de gang.

Niet te lang over doen aub want snel daarna volgt het woeker(bank)spaardossier. Met beleggen is immers de laatste jaren veel meer kapitaal opgebouwd.

De gemiddelde klant en tv presentatrice heeft geen idee waarom het eigenlijk woeker..... dossier heet en zal alles dus onder dat kopje gooien.

Succes overheid met het rechtbreien van al deze dossiers.

Tip! Laat het wat meer over aan de markt en stel wat minder regels op, daar wordt het namelijk niet beter van!

Edwin Nijenhuis / Linie FC

Krokodillentranen van Jetta. En weer duidelijk dat NL te belangrijk is om aan besluiteloze politici over te laten. Een paar jaar geleden nog usance en nog steeds toegestaan voor lijfrente en stamrecht: uitkeringstermijnen in units. Dat oude besluit kan ze zo weer van stal halen. Handtekening eronder en klaar is Kees. Welke verzekeraars zijn er al klaar voor (denk erom je lifecycles aan te passen naar gemiddelde levensverwachting en niet op pensioendatum)? Uitkerende lijfrentes in units (van obligaties) gingen de laatste jaren bij elk gekerm over de volgende lage rekenrente elke maand keurig met een 1% omhoog. Deze mensen hoor je dan ook niet klagen. Het gaat om blijvend managen van aanvaardbaar risico, anders blijven we hangen aan gegarandeerde armoede ten gevolge van te veilige rekenregels. Zonder risico boekt de mensheid geen vooruitgang, je zult een beer moeten durven schieten om in een bontjas te kunnen lopen, sinds dat prehistorisch moment doen we het toch niet onaardig. Vanwaar die conservatieve behoudzucht vandaag de dag. Leven is veranderen, veranderen is leven. Voor diegenen die door de hangende besluiteloosheid van Jetta tussen wal en schip vallen kun je nog besluiten het pensioen uit te stellen totdat ze van de pot komt. Dit mag echt niet lang meer duren.

Peter Hartevelt / Hartevelt Assurantiën

Gratis tip voor mevrouw Klijnsma. Waarom maakt ze het niet mogelijk dat er op de pensioendatum gekozen kan worden voor een bankspaarproduct met een uitkeringsduur van 20 jaar.

Pensioen gaat in op 65 of 67 en de meesten zijn er tevreden mee dat de uitkering 20 jaar loopt, feitelijk de levenslange bankuitkering.

Zonet vergeleken. Iemand van 65 met een pensioenkapitaal van
EUR 100.000,00 kan EUR 4.916,00 per jaar levenslang aankopen. Bij de 20 jarige bankvariant is dat EUR 6.324,00. Dit ligt EUR 1.408,00 hoger, ofwel een kleine 29%. En je hebt dan ook nog eens standaard 100% overgang.

Rob Bastian / AVA

Oud nieuws: tranen schieten mij in de ogen. Het ontbreekt Klijnsma en cs aan praktische en elementaire pensioenkennis.
Enkele aandachtpunten:
Het vermogensverlies bij overlijden wordt niet/nauwelijks gecompenseerd in een hogere uitkering.
De rekenrente is significant lager dan bij banksparen.
De kosten zijn aanmerkelijk hoger dan bij banksparen.
Appels en peren vergelijking: dat is een politiek (AFM/DNB/Fiscaal) issue, voor de gepensioneerde zijn de verschillen niet uit te leggen.

Marcel van der Borden / R.B en A

De heer Goedhart wederom. Hij weet altijd wel weer een vinger op een "zere"plek te leggen en is weer het alwetende orakel met het bekende opgestoken vingertje .
Hij heeft ooit zelf in de pensioenbranche gewerkt en moet toch weten dat werkgevers wel eens iets heel anders willen dan fantastische peperdure eindloonregelingen of maximaal ge indexeerde middelloonregelingen.
Want wie betaalt de rekening meneer Goedhart?
Toen u in de branche werkte was de rentestand van een iets ander niveau dan tegenwoordig.
Het is zo makkelijk scoren en weer afgeven op die verzekeraar.
Kom eens langs meneer Goedhart, dan zal ik u laten zien wat een werkgever en werknemer willen. Lage pensioenkosten maar wel een maximaal pensioen. Alleen wie gaat , kan en wil dat betalen?
Heeft meneer Goedhart niet gezien wat pensioenfondsen meemaken?
Heeft meneer Goedhart wel eens een werknemer zijn pensioen uitgelegd? Weet meneer Goedhart wat het pensioenbewustzijnsniveau ( mooi woord voor galgje) is van de gemiddelde Nederlander?
De bekende stuurlui staan weer aan wal? Lekker populistisch wauwelen en weer afgeven op die verzekeraars. Makkelijk scoren meneer Goedhart ." Eerder had de verzekeraar iets moeten afdwingen" ?
Wat dan en wie betaalt dat?
Zorgplicht hebben we allemaal ,meneer Goedhart ; dat is wel duidelijk . Alleen de consument mag blijkbaar de onwetende onnozele uithangen m.b.t. pensioen en u voedt dat ook nog eens met halve verhalen, die journalistiek lekker vallen : Lekker gevoel moet dat geven.
Hoor graag de oplossing van meneer Goedhart.

Marcel van der Borden / R.B en A

De heer Goedhart wederom. Hij weet altijd wel weer een vinger op een "zere"plek te leggen en is weer het alwetende orakel met het bekende opgestoken vingertje .
Hij heeft ooit zelf in de pensioenbranche gewerkt en moet toch weten dat werkgevers wel eens iets heel anders willen dan fantastische peperdure eindloonregelingen of maximaal ge indexeerde middelloonregelingen.
Want wie betaalt de rekening meneer Goedhart?
Toen u in de branche werkte was de rentestand van een iets ander niveau dan tegenwoordig.
Het is zo makkelijk scoren en weer afgeven op die verzekeraar.
Kom eens langs meneer Goedhart, dan zal ik u laten zien wat een werkgever en werknemer willen. Lage pensioenkosten maar wel een maximaal pensioen. Alleen wie gaat , kan en wil dat betalen?
Heeft meneer Goedhart niet gezien wat pensioenfondsen meemaken?
Heeft meneer Goedhart wel eens een werknemer zijn pensioen uitgelegd? Weet meneer Goedhart wat het pensioenbewustzijnsniveau ( mooi woord voor galgje) is van de gemiddelde Nederlander?
De bekende stuurlui staan weer aan wal? Lekker populistisch wauwelen en weer afgeven op die verzekeraars. Makkelijk scoren meneer Goedhart ." Eerder had de verzekeraar iets moeten afdwingen" ?
Wat dan en wie betaalt dat?
Zorgplicht hebben we allemaal ,meneer Goedhart ; dat is wel duidelijk . Alleen de consument mag blijkbaar de onwetende onnozele uithangen m.b.t. pensioen en u voedt dat ook nog eens met halve verhalen, die journalistiek lekker vallen : Lekker gevoel moet dat geven.
Hoor graag de oplossing van meneer Goedhart.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...