quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

CFD KIEST VOOR MIX VAN LOBBY EN ACTIE

CFD kiest bewust voor een mix van lobby en actie. Zo reageert CFD-voorzitter Edwin Herdink in de nieuwsbrief van Stichting Odin op een recente uitspraak van de nieuwe Adfiz-voorzitter Wim Heeres dat Den Haag zonder Adfiz geen gesprekspartner zou hebben.


15 juni 2015

Stichting Odin vraagt Herdink: "Adfiz noemde jullie laatst een protestclub. Zijn jullie dat ook?"

Herdink antwoordt daarop: "Ik was zelf ook verbaasd over die uitspraak. Als Adfiz daarmee bedoelt dat wij ons meer dan de collega's op belangrijke events laten zien, dan is dat een juiste waarneming. Ik begrijp dat Adfiz de behartiging hoofdzakelijk via de lobby wil doen. Dat is natuurlijk een prima keuze en respecteren en waarderen wij ook. Maar de CFD kiest heel bewust voor een mix. Ik bedoel dan de mix tussen media, fysiek aanwezig zijn op belangrijke events en de lobby. En soms met scherpe tong. Als je het afmeet aan resultaten en ledengroei, dan zitten we op de goede weg."

Tags: cfd

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Nico van Koesveld / Van Koesveld Financiële Diensten

Alleen met pappen en nathouden, zoals de ouderwetse lobby van Adfiz is geweest, schieten we weinig mee op. Getuige ook het terug lopende ledenaantal, sluit Adfiz onvoldoende aan wat de markt wil. Tijd van enkel lobbyen is voorbij. Je mag in deze tijd zeker actiematig van je laten horen en dat mag ook met stevige taal en eventueel aangevuld met acties.

Wim Heeres kan beter eerst stevig de bezem door de eigen club halen en veel meer samenwerken met CFD. Het zijn andere tijden.

Ton Gabriëls / Ton Gabriëls Verzekeringen, Hypotheken & Advies

Beste collega's,

Volgens mij weet onze CFD voorzitter Edwin Herdink (als geen ander) duidelijk te maken wat de problemen zijn in / voor onze branche.
Edwin geeft de mensen waarom het gaat een gezicht (ook in 070).
Hopelijk wil Adfiz / Wim Heeres wat vaker samen optrekken met CFD, want het denken in 2 groepen doet onze branche (op den duur) geen goed.
Collega's sluit je aan bij Adfiz / CFD / ............... en laat je horen.
Nu worden we als makke lammeren naar de slachtbank gedreven en als we nog even wachten ..........................
Allen veel wijsheid en Edwin BEDANKT!!

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Nu we het toch over de CFD hebben. Ik heb afgelopen week mijn assessment gedaan bij de AFM, nu Marktmonitor geheten. Ook dit jaar weer de vraag: "Bij welke organisaties bent u aangesloten?" En ook dit jaar ontbreekt WEER de CFD. Het zou de AFM sieren dit onmiddellijk aan te passen. Gelijk speelveld en zo.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Jeffrey, het was me niet opgevallen, maar het is een goed punt! In de wandelgangen hoor ik nogal eens dat onze ongeorganiseerdheid en verdeelheid niet in ons voordeel werkt. CFD is zo laagdrempelig, daar kan toch iedereen lid van worden, de kosten kunnen dan geen bezwaar zijn, dan is meteen de organisatiegraad een stuk hoger.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Edwin bedankt voor je inzet, en ja de CFD is laagdrempelig en wordt geleid door vak mensen en niet door directeuren die nog nooit bij en gewone klant aan tafel hebben gezeten.
En ja lobby is helaas de enige methode om iets in dit land klaar te krijgen en dat is erg gevaarlijk vindt ik wat wie het meest schuift is waarschijnlijk in het voordeel, en dat kun je zien bij het beleid wat uit den Haag komt.
Dus is actie ook een goed middel. Ik ga verder me hard werken om nog een kans te hebben om mijn pensioen te halen, En dan weg uit dit land.

PS nou lid worden van de CFD want samen staan we sterk.
Geert Sijbring

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...