quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

KAMER NEEMT MOTIE VERLENGING OVERGANGSTERMIJN AAN

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag de motie aangenomen die de overgangstermijn PEplus verlengt tot 1 januari 2017. Edwin Herdink, voorzitter CFD (een van de vijf brancheorganisaties uit de zogeheten Canon-groep), sprak van een fantastisch lobby-succes. Tegelijkertijd hekelde hij nogmaals de geringe bereidheid om zich als adviseurs te organiseren.


16 juni 2015

Herdink, een van de weinige branchegenoten die de stemming bijwoonden (de andere waren Loek Sliepen, Jennifer Robart en René Graafsma): “De beroepsgroep heeft het dramatisch laten afweten. Het is dat de branche-organisaties dit er door heen hebben weten te krijgen.”

Herdink constateerde dat de intermediairlobby “veel bereikt heeft de achterliggende jaren. Als je dit doortrekt naar de komende jaren, gaan we een goede toekomst tegemoet. Maar we moeten wel blijven lobbyen. We moeten ons actief laten zien op de momenten dat het er op aan komt.”

In theorie kan minister Dijsselbloem weigeren de motie uit te voeren. Dan is het de vraag hoe hard de Kamer het uiteindelijk speelt. De PvdA was tijdens de stemming duidelijk op de hand van de minister, maar veel andere partijen stemden voor.

Nog niet bekend is of er een regeling komt voor de mensen die PEplus al hebben gedaan. Zij zijn immers in het nadeel van de mensen die PEplus voor zich uit hebben geschoven. Het PE-examen moet immers elke drie jaar na het behalen van het vorige examen opnieuw worden afgelegd. Wie er vroeg bij was, is in 2017 alweer aan de beurt. Terwijl anderen pas in 2019 weer op zouden moeten. Herdink meent dat de verlenging van de overgangstermijn zou moeten worden opgeteld bij de periode waarbinnen men volgens de wet de volgende PE-examen dient te doen.

De grote vraag is nu natuurlijk of de examenstroom stilvalt. De laatste tijd gingen duidelijk meer mensen op voor PEplus of hebben de studie opgepakt. Als de stroom nu stilvalt, en zich verplaatst naar volgend jaar, zou er alsnog een capaciteitsprobleem kunnen ontstaan. En juist dat probleem is het motief voor de verlenging. Maar of er dan nog een keer zo’n verlenging komt, is nog maar de vraag.

Mooi om te zien dat de intermediairlobby dus ook effect heeft. Hopelijk kan de lobby hetzelfde bereiken in andere dossiers, zoals behalve de alsmaar stijgende toezichtskosten.
Maar het helpt natuurlijk wel als meer adviseurs zich organiseren, bij welke organisatie dan ook.


 

reacties

K.M. Kreeft / AssVeKa

Het zal mij niet verbazen als nu de examenstroom stilvalt. Ook al is het nog maar een motie, de extra tijd gevoegd bij de zomervakantie zal voor velen reden zijn om het nog maar even uit te stellen. Volgend jaar na de zomer is vroeg genoeg. Dat wordt dus paniek als de minister het niet uitvoert.....

Wil je dit voorkomen dan dien je per direct een regeling af te spreken voor hen die al wel examen hebben gedaan. Geef ook hen die verlenging! Iedereen die zijn PE+ haalt of gehaald heeft krijgt 4 jaar vanaf die datum voor de volgende. Op zich zou het beter zijn om iedereen 1 januari 2017 + 3 jaar te geven, ongeacht het moment van halen, maar dan hou je wel de verschuiving van de examenstroom.

Paul Stierum / Nationale Zorg & Beheer

@Kreeft
Helemaal mee eens.
Zorg snel voor duidelijkheid zodat er een level playing field komt en oneerlijke concurentie wordt vermeden.
Wij zijn in 2014 reeds geslaagd en zouden het fair vinden indien de geldigheid wordt gelijk getrokken.
Laat de exameninstituten een korting geven die afloopt naarmate de tijd verstrijkt.

Rik Steentjes / Steentjes Verzekeringen-Lichtenvoorde/Groenlo/Eibergen

Bij ons heeft iedereen ruimschoots binnen de oorspronkelijke termijn alle diploma' s gehaald, dit was gemakkelijk te doen. Dus 1-1-2017 + drie jaar moet wat mij betreft inderdaad het uitgangspunt zijn. Zo niet dan kweek je ongelijkheid. Door ons zijn de PE-Plus-opleidingen overigens als nuttig ervaren.

Jack Umans / Assuplan Budel

Na de pe plus exercitie van Dhr. Djjsselbloem ( 2017?) heeft de schifting plaatsgevonden in de branche . De branche heeft de afgelopen jaren een flinke up grade doorgemaakt wat prima is !! Het kaf is van het koren gescheiden en de perverse prikkels zijn uit het systeem verbannen .
De tussenpersoon is niet langer de distributeur van de verzekeraar maar de adviseur van zijn cliënt . Tijd om weer een normaal ondernemersklimaat te scheppen waarin de tussenpersoon kan adviseren en zich laten belonen in samenspraak met zijn cliënt . De AFM dient zich weer op te stellen als toezichthouder en daar waar misstanden ontstaan hard in te grijpen en de bonafide tussenpersoon de ruimte geven om te ondernemen .
Borg een pe systeem waarin het niveau van de adviseur en de branche zijn gewaarborgd blijft en schaf de ridicule pe examens na 2017 af .
Ik denk dat de branche en de adviseur er klaar voor is of ben ik te naïef??

Theo van Geel / Oranjehuysen

Gezeur houd je altijd blijkbaar. Ondanks dat ik verwacht tijdig de plussen te behalen (deels al gedaan), complimenteer ik Edwin en consorten met het behaalde resultaat. Zelfs al ben je het er niet mee eens, dan heeft het toch zeker grote symbolische waarde: er wordt geluisterd naar de branche!
Bedankt voor jullie inspanningen.

Kees Bergman / Kees Bergman

@JAck Umans volkomen met je eens

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Jack
Ik haak even in op je uitspraken als kaf van het koren gescheiden en perverse prikkels die zijn verbannen.

Deze opmerkingen hebben mijns inzien niets te maken met PE en of opleidingen. Op het gebied van opleidingen heeft de markt altijd optimaal gefunctioneerd en het tegendeel moet eerst nog bewezen worden.

Het kaf van het koren scheiden ? Dat schets je een finale afrekening situatie die niet relevant of aan de orde is. Heel simpel is namelijk te stellen en waar te nemen dat de zogenoemde 80 / 20 regel altijd van toepassing is, wat inhoudt dat op enig moment in iedere bedrijfstak of bedrijf 16% van de crew disfunctioneert. Het maakt niet uit waar!! Dit niet zozeer gemeten naar individu maar naar groep. Dus ook binnen onze branche. Je kunt dat bijvoorbeeld ook heel eenvoudig doortrekken naar de aanbieders van producten of naar een groep van producten.

Dan je opmerking perverse prikkels. Dat is niet nader te definieren, het enige wat ik daarop wil aanvoeren is dat er geen gegronde redenen of argumenten zijn ( waren) om doorloopprovisie te verbieden bij wat men thans complexe of impactvolle producten noemt.

Dat dit PE systeem niet door de markt gedragen wordt is duidelijk. De beslissing van uitstel is juist, welllicht geeft dat ook ruimte om nog tijdig tot inzicht te komen dat de ingeslagen weg niet de juiste is en er gewerkt moet gaan worden aan de voorbereiding van een gedegen systeem dat wel wordt gedragen. De politiek heeft in ieder geval gezorgd dat er nu rust in de tent komt. Met deze ingrepen is in ieder geval duidelijk geworden dat de politiek helemaal niet ver van de branche afstaat.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...