quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"HERINVOERING PENSIOENKNIP EERSTE STAP IN GOEDE RICHTING"

De Stichting Geldbelangen noemt "herinvoering van de 'pensioenknip' een eerste stap in de goede richting tegen het keurslijfpensioen".


17 juni 2015

Volgens de stichting ligt "de bal nu bij de verzekeraars. Een definitieve oplossing is er nog niet".

Staatssecretaris Klijnsma kondigde dinsdagavond herinvoering van de pensioenknip aan. Zodat mensen met een bpr niet in één keer hun hele pensioenuitkering hoeven te kopen.Dit laatste is uiterst ongunstig bij de huidige lage rentestand. Klijnsma wil zo snel mogelijk bereiken dat een pensioen voor twee jaar kan worden aangekocht. Na die twee jaar is de rente dan hopelijk gestegen. De herinvoering geldt tot de nieuwe pensioenwetgeving ingaat, die een structurele oplossing zal bieden volgens Klijnsma.

reacties

Franc Hoogland / Partners in Planning / Partners in Pensioen

De herinvoering van de Pensioenknip is een tijdelijke (nood)maatregel maar in de nu voorgestelde vorm waarbij de inkoop voor 2 jaar wordt toegestaan zeer kwetsbaar. Simpelweg omdat een termijn van 2 jaar te kort is en de risico's voor de betrokkenen wel eens sterk zouden kunnen toenemen. Het is denk ik een gemiste kans om die termijn nu op 'slechts' 2 jaar te stellen en niet op minimaal de 5 jaar zoals onder de vorige Pensioenknip gold.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...