quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

FINANCIEEL ADVISEUR HEEFT TOEKOMST ALS FINANCIËLE HUISARTS

De financieel adviseur heeft zeker toekomst, op voorwaarde dat hij zich ontwikkelt tot ‘financiële huisarts’. Aldus Steven van Eijck, momenteel onder meer voorzitter van Het Nederlands Banken Instituut, tijdens de Vlootschouw donderdagmiddag van de VDAB (Vereniging Docenten Assurantie & Bankleer) in Woerden.


18 juni 2015

De financiële huisarts is de vertrouwenspersoon van de klant en begeleidt hem in alle levensfasen bij financiële kwesties, zelf en met andere disciplines uit zijn netwerk. Hij is niet te vergelijken met de financieel planner. Van Eijck: “De financieel planner kijkt in de toekomst, iets wat overigens steeds meer glazen-bol-werk is. De financiële huisarts begeleidt de consument steeds bij de financiële vraagstukken die dan spelen. Vanuit een integrale visie, dat wel. Zijn basisbeloning hierbij is een abonnement. De klant betaalt apart voor modules waarmee hij het abonnement kan uitbreiden.”

Volgens Van Eijck past de financiële huisarts naadloos in de maatschappelijke ontwikkeling, waarin financiële zekerheden steeds meer verdwijnen. De financiële huisarts kan bovendien helpen het vertrouwen te herstellen. Van Eijck vindt dat de financiële sector het klantbelang nog steeds niet voldoende centraal stelt. “Eigenlijk moeten jonge bankiers en verzekeraars opstaan en bepalen wat nodig is voor de burger.”

In samenspraak, want delen is tweede natuur geworden in de moderne samenleving. Maar ook groeit het besef dat verandering het beste van onderaf kan ontstaan. Van Eijck noemde het positief dat de overheid dit ook steeds meer inziet. “Niet de overheid of de markt is de oplossing. De oplossing zijn wij.”

Van Eijck meent dat het huidige vakbekwaamheidsgebouw adviseurs niet opleidt tot financiële huisarts. Terwijl volgens hem “het klantbelang centraal begint in de schoolklas, bij de opleiding”.

Tijdens de bijeenkomst van de VDAB was duidelijk dat nog lang niet iedereen vrede heeft met de examinering nieuwe stijl. Examenvragen sluiten volgens docenten te weinig aan op de praktijk. En soms is het meer een kwestie van begrijpen hoe de vragensoort werkt dan dat de adviseur het gevoel heeft dat zijn kennis werkelijk wordt getest.

Er is ook veel zorg rondom de instroom van nieuwe mensen in de bedrijfstak, omdat veel studenten struikelen over de initiële Wft-examens nieuwe stijl. Het lijkt erop dat dit nu iets verbetert, doordat steeds meer inzicht ontstaat in de soorten vragen en hoe daar het beste op te antwoorden. Bovendien lijkt de kwaliteit van de vragen langzaam maar zeker toch wel te verbeteren. Maar het blijft steken dat het meer lijkt te gaan om het aanleren van trucjes dan om werkelijke kennis.

Het Instituut voor Financiële Kennisontwikkeling (IFK), waarvan Van Eijck oprichter en mede-aandeelhouder is, presenteerde een aantal oplossingen waarmee zij een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de slagingspercentages bij de MBO- en HBO-opleidingen. Een aantal oplossingen, zoals een op zichzelf staande vaardigheidssyllabus, zijn er al, anderen worden ontwikkeld (zoals masterclasses voor docenten en webinars).

De VDAB ondersteunt opleidingstrajecten voor docenten MBO en HBO binnen het bank- en verzekeringswezen.


 

reacties

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Ik ben nooit zo gelukkig met de vergelijking tot een huisarts. Ik heb geen positieve associatie met een huisarts en ik denk dat er maar weinig zijn die dat wel hebben. Een huisarts komt toch veelal pas in beeld wanneer de patiënt ziek is. Ik geloof meer in de rol van financiële mentor. Inzicht geven, kennis overdragen en als sparringspartner dienen zodat mensen zelf beter in staat zijn om de juiste keuzes te kunnen maken.
Ook ben ik niet echt gelukkig met de opmerking dat jonge bankiers en verzekeraars moeten opstaan om te bepalen wat nodig is voor de burger. Is het niet beter om dit in samenspraak te doen met de burger in plaats een nieuwe generatie opdragen hetzelfde te doen als wat de huidige generaties en de generaties ervoor hebben gedaan namelijk voor de burger bepalen wat goed is. En hoe verhoudt zich dit vervolgens tot de uitspraak van de heer Van Eijck 'in samenspraak, want delen is een tweede natuur geworden'? Dit staat voor mijn gevoel haaks op de vorige opmerking. De heer Van Eijck bedoelt het beslist goed echter ten aanzien van de benadering voelt het voor mij nog niet zo goed.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Een goed betoog. Maar verwacht het niet van banken en verzekeraars . Maar alleen van onafhankelijke adviseurs.( Die zetten het klant belang , op uitzonderingen na altijd al voorop.) Maar er is een groot verschil met een huisarts, die stuurt de nota naar de verzekeraar en de klant moet ons direct betalen en dit is in vele gevallen niet mogelijk.
Geert Sijbring

Wouter van Leusen / Financieel Bewustzijn

Jim Parker, vice president van DFA Australie, verwoordt het wel mooi. Hij onderscheidt 'the seven roles of an advisor'. There are at least 7 hats an advisor can wear to help clients:
1 The expert
2 The independent voice
3 The listener
4 The teacher
5 The architect
6 The coach
7 The guardian.

Dat vind ik een bredere en interessante benadering dan die van huisarts. "Waar ik net als Ozewald wat minder mee heb. Ben overigens blij met Van Eijck's visie.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Goed punt Geert, de huisarts is in de basis een provisietrekker, alleen heet het anders. Als huisartsen hun fee direct zouden moeten doorberekenen aan de klant zou er een bloedbad ontstaan onder huisartsen en zouden mensen massaal het internet opvluchten en medi-apps downloaden.

Voor mij is dan ook de vraag..... zullen er pak weg 3 miljoen huishoudens de waarde onderkennen van financiële coaching? Een kleinere groep onderkent dat wel, maar de massa nog lang niet. En is de huidige samenstelling van intermediairs daar überhaupt geschikt voor? Hebben ze daar ook zin in?

Ozewald Wanrooij / Neutralis

@Wouter. Mooie benadering!
@Geert en Jeffrey. Verder ben ik blij dat ik voor mijn inkomen niet afhankelijk ben van verzekeraars. Niet alle 3 miljoen huishoudens zullen de waarde erkennen in de 7 hoeden die een adviseur kan dragen en zeker zal een grote groep van de huidige adviseurs hierin voor zichzelf geen rol zien weggelegd. Het mooie vind ik dat iedereen vrij is en moet zijn om hierin zijn keuzes te maken.

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Stukje tekst van Bruce Springsteen:
'Well the doctor comes 'round here with his face all bright
And he says "in a little while you'll be alright"
All he gives is a humbug pill, a dose of dope and a great big bill
Tell me how can a poor man stand such times and live'

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...