quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

WEINIG INZICHT IN VERZEKERINGEN BIJ HYPOTHEEK

Ruim de helft van de Nederlandse hypotheekbezitters denkt onterecht dat extra verzekeringen verplicht zijn bij het afsluiten van een hypotheek. Dat blijkt uit onderzoek van MUNT Hypotheken onder ruim duizend hypotheekbezitters. Intussen meent 42 procent z'n boontjes zelf te kunnen doppen en geen advies nodig te hebben bij het afsluiten van een hypotheek.


22 juni 2015

“Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over welke verzekering wel of niet verplicht zouden zijn”, zegt Menno Luiten van MUNT Hypotheken. Dit terwijl het overgrote deel aangeeft in grote lijnen of zelfs precies te weten wat de status van de eigen hypotheek is. “Nederland is traditiegetrouw een land waarin mensen relatief vaak ‘oververzekerd’ zijn, maar bij een hypotheek is dit echt maatwerk. Mensen weten niet wat ze zelf afgesloten hebben. Dat geldt opvallend vaak voor vrouwen: die laten dit drie keer zo vaak over aan hun partner dan bij mannen het geval is.”

 

Gebrek aan overzicht

Ruim 21 procent van de hypotheekbezitters denkt onterecht dat het verplicht is om een aov af te sluiten. Voor een werkloosheidsverzekering is dit 15 procent. “Dit terwijl 40 procent meent dat deze verzekering eigenlijk overbodig is, omdat je bij werkloosheid al WW ontvangt. Deze verzekering vult echter het gat op tussen WW en het laatstverdiende salaris.” Ook over de orv bestaat onduidelijkheid: bijna de helft denkt dat dit niet verplicht is. Bij verschillende hypotheekaanbieders is dit wel verplicht, en ook bij hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie is het vaak een vereiste. Luiten vindt het "niet gek dat de consument door het brede aanbod door de bomen het bos niet meer ziet”.

Ruim 43 procent geeft aan globaal een idee te hebben wat de status van de eigen hypotheek is. Maar liefst 44 procent geeft aan dit precies te weten. “Toch weet lang niet iedereen hoe het zit met al dan niet verplichte verzekeringen. Dat wijst op een gebrek aan inzicht in de eigen hypotheeksituatie.” Eén op de tien geeft toe geen idee te hebben over de hypotheekstatus, en verwijst door naar de partner. “Voor vrouwen geldt dit drie keer zo vaak als voor mannen.” Ook jongeren tussen 18 en 35 jaar geven dit vaker aan dan oudere hypotheekbezitters. “Terwijl het afsluiten van een hypotheek een serieuze zaak is, zeker als je dit samen met je partner doet.”

 

Geen advies nodig

Van de respondenten zegt ruim 42 procent prima zelf een hypotheek af te kunnen sluiten, zonder advies. “In bepaalde situaties kan het raadzaam zijn om aanvullende verzekeringen af te sluiten, terwijl dit in andere gevallen onnodig is”, zegt Luiten. “Het is cruciaal om duidelijk te hebben welke precieze risico’s worden afgedekt en wat de voorwaarden zijn om uit te keren. Juist financiële adviseurs kunnen hier inzicht in bieden en over adviseren. Dat is en blijft maatwerk.”
 


 

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Die meneer die ons een adreswijzigingskaartje stuurde om aan te geven dat hij zijn woning had verkocht en een nieuwbouwwoning had gekocht viel onder die 42%; hij had op de website gelezen dat hij een "meeneemregeling" had, hij regelde dat zelf wel. Geen ontbinding, notaris passeert zonder vragen, zonder hypotheekstukken. Telefoon: "ze" willen mij de sleutel van het nieuwe huis niet geven..... Is die adreswijziging nog niet verwerkt?

A little knowledge is a dangerous thing.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...