quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

CFD-BESTUUR SLAAGT VOOR PEPLUS

Het voltallige bestuur van intermediairorganisatie CFD is inmiddels geslaagd voor PEplus Schade Zakelijk.


24 juni 2015

CFD-voorzitter Edwin Herdink: "Willem, Peter en ik zijn allemaal, gelijk de eerste keer, geslaagd voor Schade Zakelijk. Willem heeft ook al Vermogen, deze gaan Peter en ik in juli doen. We liggen ruimschoots op koers. Het blijft overigens een vreemd kunstje dat meer wegheeft van heropvoeding dan van kennis vergaren."

Herdinks score: kennis 70%, vaardigheden 70%, professioneel gedrag 85%.

Secretaris Willem van Spronsen: kennis 85%, vaardigheden 85%, professioneel gedrag 100%.

Penningmeester Peter Veldhuizen: kennis 70%, vaardigheden 100%, professioneel gedrag 85%.
 

Tags: cfd / peplus

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Kijk dat is nou klasse. Zelf gewoon de examens halen binnen de originele deadline en tegelijk opkomen voor collega's die nog niet zover zijn. Dat getuigt van een breed en diep begrip van de achterban. Grote complimenten.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Edwin Willem en Peter.
Van harte gefeliciteerd, ik heb gelukkig schade zakelijk ook gehaald , nu bezig met Vermogen en dan Hypotheken nog.
Ik blijf het vreemd vinden , dat de behaalde diploma's in 2012 nu al weer waardeloos zijn verklaard. NOG NOOIT VERTOOND OP DEZE WERELD .
Ik heb eindelijk een krant gevonden die bereid is dat ik het werkelijke verhaal mag vertellen en dat de burger er eindelijk achter komt hoe de overheid met hun en onze belangen omgaan.
Op hoop van zegen.
Ik ga door met mijn verzet, ( ben elke dag blij dat in 40/45 ook mensen waren die door gingen met verzet tegen de machthebbers. Daar was mijn opa ook een van.
Geert Sijbring

Loek Sliepen / Assurantiekantoor A.J.R.J. Sliepen

Gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma's
Jullie zijn oud en wijs (en gezond) genoeg hiervoor.

Loek en Wilma Sliepen

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...