quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"NIET POSTCODE MAAR CONCURRENTIE LEIDT TOT PREMIEVERSCHILLEN"

"De concurrentie tussen verzekeraars zorgt voor een divers en scherp geprijsd aanbod." Aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie op een publicatie van de Consumentenbond over de premieverschillen bij inboedel- en autoverzekeringen. "Het is onjuist dat een enkele factor - zoals een huisnummer of postcode - bepalend zou zijn voor de premie."


26 augustus 2015

Het Verbond reageert op twee artikelen in de Consumentengids van september 2015, die deze week is verschenen. "De inboedelpremie blijkt te wisselen per postcode en soms zelfs per huisnummer. Waar je woning bij de ene verzekeraar in een risicozone valt, ben je bij de andere juist voordelig uit", concludeert de Consumentenbond in een onderzoek over premieverschillen bij inboedelverzekeringen.

In een tweede artikel merkt de bond op dat Reaal/Vivat bij zijn autoverzekeringen "nog een stap verder gaat dan het postcodebeleid bij inboedelverzekeringen: verzekerden met een huisnummertoevoeging betalen bij Reaal/Vivat meestal fors meer premie dan die zonder". Onderzoeker Marlies Feytens van de bond rekende tien willekeurige combinaties van postcode en huisnummer door. "Zo betaalt de bewoner van huisnummer 83A, postcode 2593 in Den Haag, jaarlijks 105 euro meer voor dezelfde WA-autoverzekering dan de buren op nummer 83."

Reaal zegt desgevraagd dat de tariefopbouw "concurrentiegevoelige informatie" betreft. Volgens Reaal-woordvoerder Hidde Kuik proberen verzekeraars op basis van een zo goed mogelijke risico-inschatting in alle gevallen "een scherpe premie" aan te bieden. Waarom dit niet geldt voor wie woont op een adres met een huisnummertoevoeging, blijft volgens de Consumentenbond "een raadsel".

 

Reactie Verbond

"Verzekeraars proberen een premie te berekenen die zo goed mogelijk past bij het risico dat wordt verzekerd. Op dat punt concurreren ze met elkaar en dat zorgt voor een divers en scherp geprijsd aanbod. De consument weet precies wat hij betaalt voor welke verzekering en schade-verzekeringen zijn vrij opzegbaar als hij een beter aanbod ziet. Bij inboedel- en motorrijtuigenverzekeringen wordt altijd met meerdere factoren rekening gehouden zoals de regio/woonplaats, leeftijd, schadefrequentie, gezinssamenstelling, bouwaard en de waarde van de inboedel of autotype. Dat leidt vanzelfsprekend tot uiteenlopende premies zoals de Consumentenbond laat zien. Het is onjuist dat een enkele factor, zoals een huisnummer of postcode bepalend zou zijn voor de premie. Omdat verzekeraars hierin concurreren kunnen zij hun risicomodellen niet met elkaar delen en ook niet met het Verbond van Verzekeraars. Tot slot wordt de premie ook in belangrijke mate bepaald door de voorwaarden die per verzekeraar en polis kunnen verschillen."
 

reacties

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

So what? Een wasrekje kost bij de VenD soms 2 keer zoveel als bij de Blokker. Dan kies je toch een verzekeraar die naar iets meer kijkt dan alleen een postcode huisnummer toevoeging. Ik moet geloven dat iedereen zich gek vergelijkt. Online is in. Nou... dan zie ik het probleem niet.
Hoe dan ook.... op basis van slechts deze 2 gegevens een premie is natuurlijk krankzinnig. Zo heb je soms een pand met een herbouwwaarde van 9 ton in de boeken genoteerd tegen een premie die bij 5 ton hoort. De wal keert vanzelf weer het schip. Niet alle vooruitgang blijkt een verbetering. Andersom trouwens ook niet.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...