quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

OPROEP AFM: ACTUALISEER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

De AFM roept financiële dienstverleners op om te controleren of hun Dienstverleningsdocument nog actueel is.


13 september 2015

De AFM publiceert in de DVD-generator jaarlijks het aantal op de markt verkrijgbare producten per productcategorie: de benchmark. Deze benchmark is op 2 september vernieuwd. "Mogelijk moet u hierdoor uw DVD aanpassen", aldus de toezichthouder.

In de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) is vastgelegd dat een DVD altijd actueel moet zijn.

Een DVD geeft de consument een beeld van de reikwijdte van de dienstverlening. Bijvoorbeeld of er sprake is van een vergelijking van een beperkt aantal producten of van een groot aantal producten. In de DVD-generator heeft de dienstverlener ingevuld hoeveel producten hij binnen een bepaalde productcategorie vergelijkt. Het door hem ingevulde aantal wordt in de DVD-generator afgezet tegen het totaal aantal in de markt verkrijgbare producten binnen de betreffende productcategorie, dit heet de benchmark. Vervolgens concludeert de DVD-generator of de dienstverlener geen, een beperkt of een groot aantal producten vergelijkt.

Ga naar het Digitaal Loket van de AFM en log in met uw AFM-ID. Selecteer daarna de dienst DVD-generator en ga naar de conceptversie van uw DVD. Hier ziet u het DVD op basis van de gegevens die u eerder heeft ingevoerd. Vul onder het kopje ‘objectieve analyse’ in hoeveel producten u binnen de betreffende productcategorie vergelijkt. In de DVD-generator wordt dit aantal afgezet tegen de geactualiseerde benchmark. Na het opslaan verschijnt uw geactualiseerde DVD, en kunt u zien of de update leidt tot een gewijzigd DVD. Is dit het geval, plaats het geactualiseerde DVD op de website van uw onderneming.

reacties

Paul Schoo / Platter-Schoo

Niemand, maar dan ook niemand leest het DVD. Blijft alleen maar een AFM speeltje. Stop met dergelijke tijdrovende regeltjes svp. Laat dit soort info aan de markt over.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...