quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

FAIRZEKERING: INZICHT IN RIJGEDRAG LOONT

Na een testperiode van een jaar en 10 miljoen testkilometers constateert Fairzekering dat inzicht in rijgedrag automobilisten bewuster maakt en aanzet tot veiliger rijden. De innovatieve autoverzekering (die vorig jaar werd bekroond met de Financial Marketing Award) gaat vandaag officieel van start.


17 september 2015

Inzicht in rijdgedrag draagt bij aan minder ongelukken, minder schade en een lagere premie voor de klant. Bij Fairzekering wordt de veilige rijder beloond. Iedere maand dat de rijder goed en veilig rijgedrag heeft aangetoond, ontvangt deze 35 procent premie terug. Omdat de schadelast na een jaar met meer dan 35 procent gedaald is, heeft risicodrager Nationale-Nederlanden besloten de basispremie voor jonge rijders te verlagen.


Chipin-stekker

Bij het afsluiten van Fairzekering ontvangen automobilisten een ‘Chipin-stekker’. Deze stekker meet onder meer hoe vaak de maximum snelheid wordt overschreden, hoe vaak er te hard wordt opgetrokken en hoe vaak te hard geremd. Uit al deze gegevens volgt een rijvaardigheidsscore van 1 tot 100. Met behulp van het digitale dashboard of de App heeft de klant altijd inzicht in zijn rijgedrag en score. Daarnaast wordt nu ook inzicht in de voertuigstatus gegeven. Bij een score van 70 of hoger ontvangt de klant 35 procent van de premie terug. Bij een score tussen 55 en 70 ontvangt de rijder 10 procent premie terug. In het afgelopen jaar heeft 81 procent van de testrijders een score van 70 of hoger behaald. Uit de testfase blijkt verder dat op zaterdagochtend het slechtste wordt gereden en dat vrouwen harder optrekken dan mannen.

De techniek achter de Fairzekering is ontwikkeld door Chipin, een aanbieder van telematica-oplossingen.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...