quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

CFD EN ODIN: NIEUWE SWO KOMT TE VROEG

"Als sector zijn we nog niet klaar voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst", zegt CFD-voorzitter Edwin Herdink op basis van de conclusies van het project 'Wie betaalt bepaalt' van CFD en Odin. "De markt begint zich na de crisis en de gigantische ingrepen in de wetgeving nu pas te vormen. De nieuwe swo komt daarom te vroeg en dreigt daardoor oude wijn in nieuwe zakken te worden. Dat is zonde van alle energie die er al in is gestopt."


25 september 2015

"De marktpartijen moeten terug naar de tekentafel en het eerst eens worden over een serie essentiële uitgangspunten", adviseert Herdink. "De thema’s die wij onder de aandacht hebben gebracht met dit project horen daar ook bij.”

Odin-voorzitter Jeffrey Leichel vraagt zich af of de swo's straks niet "overbodig" zijn wanneer de kaders van het nieuwe marktmodel helder zijn en breed in de markt worden gedragen. "De behoefte aan de swo zoals die nu is vormgegeven kan weleens veel kleiner blijken dan nu gevoeld wordt. Dat kan een belangrijke invloed hebben op de bereidheid tot samenwerking tussen partijen", aldus Leichel.


Onderhandelingen 'on hold'

CFD en Odin hebben de samenvatting van hun bevindingen naar Adfiz en OvFD verstuurd, met het verzoek dit in te brengen in de gesprekken over het swo met het Verbond van Verzekeraars. Tevens geven ze de collega brancheoganisaties in overweging om de onderhandelingen over een nieuwe swo ‘on hold’ te zetten en eerst de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden scherp te krijgen.


Wie betaalt bepaalt

Doel van het project 'Wie betaalt bepaalt' was meer inzicht te krijgen in een marktbrede visie op de thema’s die volgens CFD en Odin niet of onvoldoende
worden belicht in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die Verbond, Adfiz en OvFD in november vorig jaar presenteerden. Hieronder de belangrijkste conclusies van het project:

1. Visies van marktpartijen lopen sterk uiteen. Hierdoor bestaat er geen duidelijk kader waarbinnen een nieuwe swo duurzaam kan worden ontwikkeld.
2. Bij consumentenorganisaties is er grote terughoudendheid om te reageren op de thema’s. Vaak ingegeven door een complex van belangen. Achter de schermen gebeurt meer dan ervoor.
3. De politieke partijen hebben het, op één uitzondering na, massaal laten afweten. Dit is volgens CFD en Odin "een klap in het gezicht van het intermediair, dat wel zwaar de les is gelezen door diezelfde partijen".
4. Intermediairs moeten meer verantwoordelijkheid nemen in het aanpassen van hun bedrijfsmodel aan de nieuwe tijd. Van de 50 intermediairs die zijn benaderd input te geven voor dit project heeft niet meer dan 14 procent gereageerd.
5. Er bestaat geen eenduidige definitie van 'de klant centraal'. Voor een groot aantal andere essentiële thema’s geldt hetzelfde.
6. De reacties van een aantal invloedrijke personen zijn zeer teleurstellend.

reacties

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Voor wie is geïnteresseerd. Het verslag van ons onderzoek via de volgende link: http://www.stichting-odin.nl/media/images/documenten/Verslag_project_Wie_Betaalt_Bepaalt.pdf

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...