quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

INTERMEDIAIR GAAT GESPREK AAN MET AFM

Femke de Jong - Struiksma en Pjotr van Tilburg organiseren in oktober en november een aantal ronde tafelgesprekken, waarin intermediairs in een kleine setting om tafel gaan met beleidsbepalers en stakeholders uit de markt. Bij de eerste sessie is AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven aanwezig.


28 september 2015

“Wij pleiten al langer voor een meer constructieve samenwerking tussen de markt, de politiek en toezichthouder", zegt Van Tilburg. "Eén van de knelpunten daarbij is dat politiek en toezichthouder vaak niet goed op de hoogte zijn van wat er in de markt speelt. En dat kunnen we ook niet van hen verwachten, tenzij we écht op inhoud het gesprek met elkaar aangaan. Met deze sessies doen we daar een eerste aanzet toe.”
De Jong: “De discussie over het intermediair wordt nu vooral gevoerd over de hoofden van de partijen die het betreft. Wij willen intermediairs de kans geven om zichzelf te laten horen over thema’s die hun bedrijfsvoering raken. Maar dan wel op een niveau waarmee er ook echt iets met die input kan worden gedaan.
En daarom zoeken we inhoud en verdieping. Samen de uitdagingen en knelpunten inventariseren, zodat we daarna op een constructieve manier met elkaar op zoek kunnen naar oplossingen. Dat is het doel van deze sessies. Wij zijn dan ook erg blij dat bijvoorbeeld de AFM al heeft laten weten dat ze op bestuurlijk niveau aan deze sessies zullen deelnemen! Verder zijn ook de politiek en het Ministerie uitgenodigd.”
 
Sessies

De eerste sessie vindt plaats op 22 oktober 2015 en heeft als thema ‘Innovatie’. Bij deze sessie wordt de AFM onder meer vertegenwoordigd door Merel van Vroonhoven (voorzitter Raad van Bestuur AFM).
De tweede bijeenkomst vindt plaats op 5 november 2015 in Amsterdam. Deze sessie staat heeft als thema ‘(Advies)kwaliteit en vakmanschap’. Bij deze sessie zal onder andere Femke de Vries aanwezig zijn. Femke is de opvolger van Theodor Kockelkoren.
De derde bijeenkomst vindt plaats op 19 november 2015 en staat in het teken van ‘Marktverhoudingen en (inter)sectorale samenwerking’.
Intermediairs kunnen zich tot uiterlijk 10 oktober 2015 aanmelden via suggesties@uitdearena.nl. Deelname is gratis. Per sessie is er plek voor maximaal vijftien deelnemers.

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Mag ik een kleine suggestie doen qua samenstelling? Probeer er ook een aantal van die kleine intermediairs bij te krijgen, zodat de AFM ook tot het inzicht komt dat misschien wel 80% van de markt bestaat uit kleine ambachtelijke bedrijven: éénpitters, pappa/mamma tokootjes en kantoren met een paar man. Probeer over het voetlicht te krijgen dat die alle wet- en regelgeving náást hun al meer dan 40-urige werkweek op hun bordje krijgen, zonder hulp van juridische afdelingen compliance officers en zo. Juist deze bedrijven waarbij -daar ben ik wel van overtuigd- de kwaliteit en het behartigen van het klantbelang vanuit persoonlijke diepe overtuiging al jarenlang centraal staat hebben de meeste last van de wetgeving en het provisieverbod op de kleine levenpolissen. Zij zien de AFM kleine kantoren voor de rechter slepen, maar grote banken en verzekeraars komen met juridische handigheden overal mee weg ( dat vinden wij de Calimero's dan hé)

Alex van der Sluijs / WH

Als je ze dan toch spreekt, vraag dan gelijk even of ze even toezicht houden op hun eigen salarissen. Ze is er immers op afgestudeerd.

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

@ Albert, hiermee scoor je 100 punten. AFM wil best in gesprek maar staat te ver af van de praktijk en zeker van de praktijk van kleine kantoren die oprecht het beste met hun klant voor hebben, alle regels en wetten ten spijt! De grote kantoren regelen hun zaakjes wel, de kleine kantoren ploeteren maar verder met alle wet en regelgeving, er moet zo gestudeerd worden dat er niet meer geadviseerd KAN worden.....

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Voor de vuist weg?
Een aardig initiatief waarbij de input ligt bij het intermediair. U mag spreken over thema´s die uw bedrijfsvoering raken. Die thema's kunnen heel divers zijn. Een suggestie op zich waarbij er in eerste instantie direct is te denken aan de jaarlijks veel te hoge en feitelijk niet te verdedigen AFM factuur. Wat ontbreekt is een harde of kloppende agenda vooraf. Blijkbaar moet die ter plaatse worden ingevuld. Ervan uitgaande dat er (overeenkomstige) knelpunten zijn zodat er naar een ultieme oplossing kan worden gezocht. Dat zijn hierbij de uidagingen. Maar is het dan niet handiger om eerst die mogelijke en of veronderstelde knelpunten te inventariseren?

@ Albert, je verhaal is goed, alleen Climero had je wellicht niet een plaatsje hoeven te geven.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Willem, jij mag natuurlijk altijd onbetaald aanschuiven om van mevrouw De Vries een uitleg te vragen waarom voor haar een uitzondering is gemaakt op de Wet Normering Topinkomens, en hoe zich dat verhoudt tot haar inzichten over excessieve beloning voor kleine zelfstandig ondernemers zoals wij. Het zal wel ten koste gaan van de gezelligheid vrees ik.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Albert, ik moet erkennen dat je vandaag toch aardig goed in de wedstrijd zit. Je geeft leuke kromme voorzetten. Maar toch sluit ik niet uit dat het dan toch nog gezellig kan worden. Immers, je moet de zaken altijd benoemen zoals ze feitelijk zijn om ze vervolgens in een zo goed mogelijk perspectief te plaatsen. Aanschuiven? Ik behoor niet tot de genodigden en daarnaast is het nog de vraag of ik wil aanschuiven. Persoonlijk hou ik meer van een duidelijke agenda vooraf zodat ik me op zaken kan voorbereiden. Dat wordt je in deze complex gemaakte wereld niet altijd gegeven en dan moet er weleens snel geschakeld worden. Over tot de orde van de dag! Prettige dag verder.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...