quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Maximale premieverhoging 10% sneuvelt terecht in hoger beroep"

nieuws

AON: MEER KOOPKRACHTVERLIES GEPENSIONEERDEN

Gepensioneerden kwamen er tijdens Prinsjesdag al bekaaid vanaf. Zij profiteren niet of nauwelijks van de fiscale maatregelen van het kabinet. Volgens Aon Hewitt zal hun koopkracht ook de komende tien jaar gemiddeld met nog eens 5 procent dalen. Bij pensioenfondsen met een jong deelnemersbestand of een defensief beleggingsbeleid kan de koopdrachtdaling oplopen tot 10 procent.

 


30 september 2015

Aon Hewitt onderzocht de effecten van twee recente wijzigingen in de pensioenwetgeving: het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) en de nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen (UFR) die sinds juli van toepassing is. Een van de redenen voor de tegenvallende cijfers is dat pensioenfondsen hun verplichtingen met 20 miljard euro zagen stijgen door de nieuwe UFR-methodiek. Het vrije vermogen van de fondsen daalt de komende jaren met zeker 30 miljard euro extra als de rente op het huidige niveau blijft.

Het effect op de pensioenpremies is sterk afhankelijk van de manier waarop pensioenfondsen hun premies berekenen. Bij fondsen die een kostendekkende premie berekenen, stijgen de premies met 10 tot 12 procent. Voor fondsen met jonge deelnemers kan de stijging oplopen tot meer dan 20 procent. Naast een kostendekkende premie kunnen fondsen er voor kiezen de premie te dempen op basis van de gemiddelde rente. In dat geval krijgen zij op de langere termijn sowieso te maken met een premiestijging van 30 procent. Door het nFTK en de nieuwe UFR-methodiek zal de premie met meer dan 20 procent extra stijgen.

 

Stijging met dubbele cijfers

Met name bij fondsen die minder beleggingsrisico nemen, zullen de premies zonder versobering van de pensioenregeling stijgen met dubbele cijfers, verwacht Aon Hewitt. Een rentestijging kan de pijn voor fondsen en deelnemers enigszins verzachten, maar ook bij een hogere rente zal op korte termijn geen hosannastemming heersen. “Door de recente wijzigingen zullen de pensioenpremies komend jaar met minimaal één miljard euro stijgen,” aldus Frank Driessen, Chief Commercial Officer Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. Hij benadrukt dat dit bedrag op de langere termijn nog hoger uit kan vallen.

 

Geen ruimte voor indexatie
Naast een premiestijging voorziet Driessen uitstel van de indexatie. “De nieuwe rekenrente leidde al tot lagere dekkingsgraden. Dat effect wordt de komende jaren naar verwachting nog wat groter.” Bovendien mogen pensioenfondsen onder het nFTK pas later met indexeren beginnen. Gepensioneerden krijgen meteen te maken met het koopkrachtverlies, werknemers pas nadat zij met pensioen zijn gegaan. “Maar zonder wijziging van de pensioenregeling zullen de premies van de meeste pensioenfondsen stijgen,” aldus Driessen. “En dan daalt ook bij werknemers de koopkracht op korte termijn.”

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • DE VEREENDE ZIET MARKT GROEIEN (1 reactie)

  "Na de herpositionering van afgelopen jaar laat de Vereende zien dat de verbeterde naamsbekendheid resulteert in betere vindbaarheid. Hierdoor kan de Vereende haar maatschappelijke taak nog beter vervullen. "Aldus de Vereende bij de publicatie van het jaarverslag 2016.

 • MOVIR HOUDT WEER ACTIE 'UW OPTIERECHT+'

   Movir verruimt de voorwaarden tijdens de jaarlijkse actie ‘Uw Optierecht+’. Tot 22 september 2017 kunnen verzekerden zonder gezondheidsvragen het verzekerd bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) verhogen.

 • SANDER KERNKAMP NIEUWE CEO ABN AMRO VERZEKERINGEN

  Sander Kernkamp (46) is benoemd tot ceo van ABN Amro Verzekeringen. Kernkamp volgt Hanneke Jukema op, die eerder heeft besloten om een nieuwe uitdaging te zoeken buiten het bedrijf.  

 • “STOP MET EEN POLISJE HIER EN EEN POLISJE DAAR”

  Volop voer voor ondernemers. Dat bood de woensdagmiddag gehouden derde VVP Dag van het Topadvies.

 • VERBOND WERKT AAN SOLIDARITEITSMONITOR

  Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt een Solidariteitsmonitor.

Meer nieuws...