quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

AON: MEER KOOPKRACHTVERLIES GEPENSIONEERDEN

Gepensioneerden kwamen er tijdens Prinsjesdag al bekaaid vanaf. Zij profiteren niet of nauwelijks van de fiscale maatregelen van het kabinet. Volgens Aon Hewitt zal hun koopkracht ook de komende tien jaar gemiddeld met nog eens 5 procent dalen. Bij pensioenfondsen met een jong deelnemersbestand of een defensief beleggingsbeleid kan de koopdrachtdaling oplopen tot 10 procent.

 


30 september 2015

Aon Hewitt onderzocht de effecten van twee recente wijzigingen in de pensioenwetgeving: het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) en de nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen (UFR) die sinds juli van toepassing is. Een van de redenen voor de tegenvallende cijfers is dat pensioenfondsen hun verplichtingen met 20 miljard euro zagen stijgen door de nieuwe UFR-methodiek. Het vrije vermogen van de fondsen daalt de komende jaren met zeker 30 miljard euro extra als de rente op het huidige niveau blijft.

Het effect op de pensioenpremies is sterk afhankelijk van de manier waarop pensioenfondsen hun premies berekenen. Bij fondsen die een kostendekkende premie berekenen, stijgen de premies met 10 tot 12 procent. Voor fondsen met jonge deelnemers kan de stijging oplopen tot meer dan 20 procent. Naast een kostendekkende premie kunnen fondsen er voor kiezen de premie te dempen op basis van de gemiddelde rente. In dat geval krijgen zij op de langere termijn sowieso te maken met een premiestijging van 30 procent. Door het nFTK en de nieuwe UFR-methodiek zal de premie met meer dan 20 procent extra stijgen.

 

Stijging met dubbele cijfers

Met name bij fondsen die minder beleggingsrisico nemen, zullen de premies zonder versobering van de pensioenregeling stijgen met dubbele cijfers, verwacht Aon Hewitt. Een rentestijging kan de pijn voor fondsen en deelnemers enigszins verzachten, maar ook bij een hogere rente zal op korte termijn geen hosannastemming heersen. “Door de recente wijzigingen zullen de pensioenpremies komend jaar met minimaal één miljard euro stijgen,” aldus Frank Driessen, Chief Commercial Officer Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. Hij benadrukt dat dit bedrag op de langere termijn nog hoger uit kan vallen.

 

Geen ruimte voor indexatie
Naast een premiestijging voorziet Driessen uitstel van de indexatie. “De nieuwe rekenrente leidde al tot lagere dekkingsgraden. Dat effect wordt de komende jaren naar verwachting nog wat groter.” Bovendien mogen pensioenfondsen onder het nFTK pas later met indexeren beginnen. Gepensioneerden krijgen meteen te maken met het koopkrachtverlies, werknemers pas nadat zij met pensioen zijn gegaan. “Maar zonder wijziging van de pensioenregeling zullen de premies van de meeste pensioenfondsen stijgen,” aldus Driessen. “En dan daalt ook bij werknemers de koopkracht op korte termijn.”

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...