quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

OP WOEKERTOER MET VERENIGING WOEKERPOLIS

Vereniging Woekerpolis.nl start op 7 oktober de Woekertoer 2015.


1 oktober 2015

Uit onderzoek van de vereniging onder haar leden blijkt dat 57 procent van de bezitters van een woekerpolis nog steeds geen maatregelen heeft genomen om van de polis af te komen, zo stelt de vereniging zelf. De vereniging roept daarom alle gedupeerden met een nog lopende woekerpolis op om in actie te komen. Tijdens de Woekertoer van de vereniging kan iedereen met een woekerpolis op verschillende plaatsen in het land terecht voor gratis financieel en juridisch advies.

Voorzitter Ab Flipse: “Het is schokkend dat nog steeds zoveel Nederlanders met hun woekerpolis in hun maag zitten. Wij roepen mensen op om niet langer stil te zitten, maar nú in actie te komen. Alleen dan kan het uiteindelijke doel, vaak het aflossen van de hypotheek of het opbouwen van pensioen, alsnog worden gehaald.”

De eerste inloopspreekuren worden gehouden in Amsterdam op 7 oktober en in Utrecht op 14 oktober van 19:00 tot 21:30 uur. Meer informatie is te vinden op www.woekertoer.nl.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...