quote

"De financieel adviseur zal zich opnieuw moeten uitvinden. Wij kunnen hem helpen een voortrekker te worden" Bas de Voogd in VVP-special Business Support

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

NHG VERWACHT BLIJVEND HOOG NIVEAU VERLIESDECLARATIES

In het derde kwartaal hebben in totaal 37.800 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met NHG. Dat is een toename ten opzichte van het vorige kwartaal.

 


13 oktober 2015

Daar staat tegenover dat 1.031 huishoudens in deze periode een beroep hebben gedaan op NHG in verband met de verkoop van hun woning met verlies. Dat is een daling ten opzichte van het vorige kwartaal. De hoge instroom van garanties gecombineerd met een daling van het aantal verliesdeclaraties heeft in het derde kwartaal van 2015 geleid tot een verdere stijging van het fondsvermogen naar 868 miljoen euro. Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) verwacht de komende periode het fondsvermogen aan te spreken als gevolg van een verwacht blijvend hoog niveau van verliesdeclaraties en een op termijn dalend aantal nieuwe garanties. "De resultaten van het WEW zijn van meerdere, meestal onzekere economische en woningmarktontwikkelingen afhankelijk. Op basis van de meest recente Liquiditeitsprognose en bij stabiel overheidsbeleid verwacht het WEW echter geen aanspraak op de achtervang van de overheid te hoeven maken."

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Is het vermogen in één van de afgelopen 7 magere jaren gedaald? Zijn de normen voor woningbehoud niet héél erg ruim? Is het onredelijk om uit te gaan van 3% rendement op de stroppenpot? Kunnen 1.000 declaraties niet al zo'n beetje betaald uit die 3%? 37.800 x 1% hoeveel is dat wel niet? Ten opzichte van 1.031 verliesdeclaraties? Bijna 38 op 1 als verhouding? En wat doet de 100% verplichte aflossing met de kans op verliesdeclaratie? Verwacht NHG dat 1 op de 40 NHG woningen gedwongen met verlies - en compensatie!- gaat worden verkocht? Het begint wel een beetje beton onder water tegen brand verzekeren te worden als je 't mij vraagt. Oh je vraagt me niks... (mopperend af door de coulissen)

Rob Bastian / AVA

Onbegrijpelijk: alle nieuwe NHG dossiers lossen verplicht af op de hypotheek. Daarmee neemt het NHG risico rap af. De stijging van de woningwaarde lijkt ook niet verwerkt. Wel neemt het vermogen fors toe. Kennelijk verwachten ze na het einde van de crisis een hausse aan echtscheidingen . . . . . .

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@Rob, hoeveel heeft u er dan nog die in aanmerking komen voor kwijtschelding? Met die nieuwe regels in behoud/beheer kan vaak een van beiden -al dan niet tegen zijn zin- de woning behouden. Het aantal declaraties zie ik niet verder stijgen, het bedrag wordt lager, en de nieuwe hypotheken zijn niet meer 112% van de e.w. maar slechts enkele procenten meer dan de m.w. Dat neemt nog af, door aflossing is na enkele jaren al geen sprake meer van een verlies. Je hebt hooguit nog een bubbeltje van 2007-2013 woningen en van de toen hogere NHG bedragen. 868.000.000 groeit vanzelf al met 25.000.000. Gemiddelde verliesdeclaratie zeg 25.000. Dan kan er toch al 1.000 keer betaald, alléén uit een beetje vermogensgroei? En dan komt er nog 38.000 keer gemiddeld 1.000 binnen. Dat zijn er ook ruim meer dan 1.000 EEen ruime verdubbeling van de velrisdeclaraties is dan geen enkel problee: dna groeit de pot nog! Als je dan nog verlies verwacht heb je een wel heel somber toekomstbeeld. Waar is dat dan op gebaseerd? Nog verder instorten van de woningmarkt door nog weer strenger overheidsbeleid?

Rob Bastian / AVA

@ Albert, ben het helemaal met je eens!
NHG vormt vermogen als doel op zich. Heeft niets meer te maken met risicoafdekking.
Daarnaast begrijp ik niet waarom de NHG grens daalt. Je zou verwachten dat de overheid NHG zou stimuleren ipv afremmen.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Rob, de doelstelling was toch "bevordering eigen woning bezit" voor de modale burger, die anders moeilijk toegang zou hebben tot de koopwoningmarkt. Met de huidige praktijk en Nibud normeringen lijkt de overheid meer het doel te hebben de koop van woningen door beneden modale consumenten zoveel mogelijk te verhinderen. Zo ervaar ik het tenminste. De doelstelling van het Waarborgfonds lijkt dan achterhaald, en nou vraag ik me af: als er straks een miljard in de pot zit, en de hele NHG regeling wordt afgeschaft, wat gebeurt er dan?

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

@Rob@Albert
Kennen jullie deze?: https://biflatie.nl/artikelen/huizenmarkt/nhg-de-nationale-hypotheek-gruwel/

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@Jeffrey, mooi stuk, goede omschrijving van de huidige NHG praktijk.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • CLIËNT BOORT VERGEEFS REISPOLIS AAN

  Wie op reis naar de tandarts moet, kan de kosten daarvan niet claimen op de reispolis als sprake is van achterstallig gebitsonderhoud. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-370.

 • "HYPOTHEEKPOLIS HAD MAKKELIJK KUNNEN WORDEN OMGEZET IN SPAARHYPOTHEEK"

  "Hoe eenvoudig hadden veel hypotheekpolissen niet omgezet gekund naar spaarhypotheken!" Zo reageert Albert van der Poll (Van der Poll Financiële Diensten) op de VVP-stelling van deze week: 'Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken in woekerpolisaffaire'. 

 • PENSIOEN: BEPERK HET AANTAL KEUZES

  Vereenvoudigen keuzes en inspelen op intuïtie leidt tot betere pensioenkeuzes, blijkt uit een literatuurstudie en internationale vergelijking door Henriëtte Prast (Tilburg University) voor Netspar.

 • DIRECTIEVOORZITTER MONUTA NEEMT AFSCHEID

  Gert-Hein de Heer zal eind 2017 afscheid nemen als directievoorzitter van Monuta Holding.

 • CLAIMSTICHTINGEN SUPERTROTS OP EERSTE GROTE SUCCES

  "Dit is het eerste grote succes voor de belangenorganisaties die al jarenlang strijden voor een oplossing." Dit schrijven Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces in een gezamenlijk persbericht over het compensatieakkoord dat zij hebben bereikt met Allianz. Aanmelden bij de belangenorganisaties met polissen van Allianz is vanaf vandaag niet meer mogelijk.

 • ALLIANZ BEREIKT AKKOORD MET CLAIMSTICHTINGEN

  Allianz heeft een akkoord bereikt met Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces over het tegemoetkomen van polishouders van beleggingsverzekeringen die in het verleden zijn verkocht. Alle polishouders die zijn aangesloten bij de drie claimstichtingen profiteren van de compensatieregeling. De tegemoetkoming verschilt per polishouder omdat elke individuele situatie anders is. Volgens de claimstichtingen gaat het om een substantiële vergoeding met een minimum van 500 euro per polis.

 • SLECHTS KWART VERZEKERAARS FORMULEERT DUURZAAMHEIDSDOELEN VOOR BELEGGINGSBELEID

  Slechts een kwart van de Nederlandse verzekeraars formuleert duurzaamheidsdoelstellingen voor het beleggingsbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). 

 • NN START PROEF MET PREPAID AUTOVERZEKERING

  Nationale-Nederlanden en Vodafone starten een proef met de prepaid autoverzekering Bundelz. 

 • SWIM FOR TIM DINNER INMIDDELS VOLGEBOEKT

  Het Swim for Tim Dinner op 3 juli is inmiddels volgeboekt.

 • INHAALSLAG OUDEREN OP SOCIAL MEDIA

  Acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder maken gebruik van sociale netwerken als WhatsApp, Facebook of Twitter. De afgelopen jaren is het gebruik hiervan onder ouderen toegenomen, terwijl dit onder jongeren nauwelijks is veranderd. Dat meldt het CBS bij het verschijnen van de publicatie ICT, Kennis en Economie 2017.

Meer nieuws...