quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

VOORLOPIG GEEN KANS OP DALING TOEZICHTSKOSTEN

De kosten van de AFM ontwikkelen zich in lijn met de begroting. Voorlopig dus geen kans op een verlaging van de door financiële dienstverleners als fors ervaren bijdrage aan de toezichtskosten.


14 oktober 2015

De AFM: "Om AFM klaar te maken voor haar rol in een veranderende financiële sector waar onder andere technologie en daarmee datagedreven toezicht een grotere rol gaan spelen, zijn ook intern veranderingen nodig. De tussentijdse balans van AFM stemt tot tevredenheid. De prognose van de totale lasten is naar verwachting nagenoeg gelijk aan de begroting. Ook de gemiddelde personele bezetting zal voor 2015 ongeveer gelijk zijn aan de begroting."

De toezichthouder schrijft in de 'Voortgang activiteitenagenda 2015' tevreden terug te kijken op het eerste halfjaar. "Wij zijn op koers met onze agenda voor 2015. Het bestuur van de AFM kijkt dan ook met tevredenheid terug op de eerste helft van dit jaar. Binnen het toezicht heeft de AFM in het bijzonder aandacht besteed aan de impact van technologische ontwikkelingen op de financiële sector en haar consumenten, aan financiële dienstverlening aan zakelijke partijen, accountsorganisaties en kapitaalmarkten. Ook heeft de AFM onderzoeken uitgevoerd naar rentederivaten en bijzonder beheer van banken. Intern is het bestuur van de organisatie versterkt en is er een bijna geheel nieuwe raad van toezicht aangetreden. De kosten van de organisatie ontwikkelen zich in lijn met de begroting."

reacties

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Bij (andere), zeg maar ons soort, bedrijven is het een uitdaging om het van de begroting te "winnen". Omzet natuurlijk, maar in ieder geval daar waar het de kosten betreft. Ik begrijp dat die drive er bij deze club niet is.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...