quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

NIVRE VALT MEERKOSTEN BIJ CONTRA-EXPERTISE NIET AAN

Het Nivre vindt dat alle betrokken partijen tegenover de klant duidelijk moeten zijn over het recht op contra-expertise. Het Nivre valt echter de door verzekeraars in stand gehouden praktijk van meerkosten voor de klant - en die kunnen er al gauw zijn - niet aan.


14 oktober 2015

Het Nivre: "Het recht op contra-expertise is een onderwerp dat van tijd tot tijd de gemoederen binnen en buiten de verzekerings- en schaderegelingsbranche bezighoudt. Recentelijk nog naar aanleiding van een TV-uitzending van het consumentenprogramma Radar. Zowel de uitzending zelf als de hieruit voortvloeiende reacties in de diverse media maakten andermaal duidelijk dat er veel onduidelijkheid bestaat over het recht op contra-expertise. De gedragscode die is ingesteld door het Nivre geeft al richtlijnen in dit kader. Het bestuur van het Nivre pakt de actualiteit graag op om hun visie te geven.
"Contra-expertise is voornamelijk aan de orde bij property, dus bij brand-, auto- en scheepsverzekeringen en bij al deze categorieën verschillen de voorwaarden. In de polisvoorwaarden van vrijwel alle brandverzekeringen staat vermeld dat een verzekerde bij schade recht heeft op benoeming van een eigen (contra)-expert. In de meeste brandpolissen staat daarnaast dat de kosten van deze contra-expert voor rekening komen van de verzekeraar, waarbij doorgaans een maximering geldt tot de hoogte van de kosten in rekening gebracht door de expert van de verzekeraar. Door verzekeraars zijn met de door hen ingeschakelde expertise vaak tariefafspraken overeengekomen. Met name bij kleinere schaden zijn de dossiertarieven dan zo laag dat de kosten van de contra-expert al snel hoger uitvallen. Dit wordt vaak als oneerlijk beschouwd, maar is een realiteit die vooraf duidelijk moet zijn voor de verzekerde. Een complicerende factor daarbij is dat veel verzekeraars de door hen ingeschakelde experts niet toestaan om met de contra-expert te overleggen over het te rekenen tarief. Zo ontstaat in veel gevallen pas achteraf duidelijkheid over de omvang van de meerkosten voor verzekerde. Deze meerkosten komen dus in principe voor rekening van de verzekerde. Doch indien in de polis niets over deze maximering staat, dan geldt de wet als grondslag en op basis daarvan dient de verzekeraar ‘alle naar redelijkheid gemaakte expertisekosten‘ te vergoeden in die situaties waarin door de contra-expert een ander licht op de schadeomvang is ontstaan en het schadebedrag hoger wordt vastgesteld.
"Het Nivre vindt met name van belang dat een gedupeerde in alle situaties tijdig gewezen moet worden op zijn rechten vanuit de polis en/of vanuit de wet. Dit geeft de gedupeerde vanaf het begin duidelijkheid over zijn formele rechten en de financiële reikwijdte om deze uit te oefenen. Uiteraard spelen verzekeraars als contractpartij en de verzekeringsmakelaar als intermediair een primaire rol, maar het Nivre acht het van belang dat ook de expert haar rol in deze openheid in informatieverstrekking speelt.
"Als Nivre onderschrijven wij uiteraard het recht op contra-expertise. Daarom ook staat binnen de eigen gedragsregels van het Nivre, de Gedragscode, nadrukkelijk vermeld dat de ingeschreven Nivre Register-Experts gedupeerden/verzekeren bij een schade die onder de brandpolis valt moeten wijzen op hun recht op een eigen expert (contra) en op de (mogelijke) grenzen die aan de financiële vergoeding van de verzekeraar zitten.".

reacties

Roelof Radstaake / Claimshulp.nl

De wet spreekt over "redelijke kosten". Dit is bindend recht. Dit betekent dat het niet is toegestaan een eigen invulling te geven aan het begrip "redelijk" door hier in de polis beperkingen aan te verbinden. Bovendien zijn volume-afspraken iets tussen verzekeraars en expertisebureau's waar de verzekerde geen rol in speelt. Deze afspraken mogen dus niet tegen verzekerde worden gebruikt.

Een maatschappij als Turien en Co doet het netjes. Die zegt simpelweg: de kosten van deskundigen worden vergoed. Dus zonder beperkingen. Het wordt tijd dat alle verzekeraars dit gaan doen en de beslissing aan de Rechter laat als verzekeraar van mening is dat de kosten niet meer redelijk zijn. Het staat verzekeraar dan vrij hierover uitspraken te ontlokken.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...