quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

OMTZIGT: "WOEKERPOLIS HAD NOOIT VERKOCHT MOGEN WORDEN"

Het tv-programma 'Dit is de dag', dat zaterdag een uitzending had over woekerpolissen, heeft aanvullende interviews op haar website gezet. Het gaat om gesprekken met Pieter Omtzigt (lid van de Tweede-Kamerfractie van het CDA) en ontwoekeraar René Graafsma. Omtzigt betitelt woekerpolissen als producten die eigenlijk nooit hadden mogen worden verkocht.


14 oktober 2015

Omtzigt noemt het echter een "makkelijke kreet" om te roepen dat de politiek schadevergoeding moet afdwingen. Dat ligt juridisch lastig. Volgens Omtzigt worden de gevolgen voor gedupeerden van de affaire nog onvoldoende beseft. Ondertussen willen verzekeraars volgens de politicus de zaak "het liefst volledig onder het tapijt schuiven". Hij noemt het "pijnlijk" dat verzekeraars het DNB-argument dat een royale schikking de doodsteek zou zijn voor verzekeraars "als een manier lijken te gebruiken om niet met volle kracht te proberen de kwestie op te lossen".

Graafsma stopte met het adviseren van woekerpolissen toen hij in de gaten kreeg dat wat werd beloofd te mooi was om waar te zijn. Het betekende financiële zelfmoord. Te zien is hoe Graafsma bij gebrek aan geld de acht kilometer van huis naar zijn kantoor in Hilversum loopt.

reacties

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Interview met Omtzigt is interessant. Conclusie: kleine vergrijpen pakken we keihard aan, grote misstanden helemaal niet. Hèt recept voor revolutie.

Milco de Frel / De Frel Financieel Planners

Bijna een met Omtzigt. De oorzaak is niet de verkoop van deze producten. De oorzaak is de ontwikkeling van deze producten. Daar zit de kern van het probleem! En wie hebben deze producten bedacht? In ieder geval niet de verkopers.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Hier aan kun je zien dat de politici en beleidsmakers er NIETS van begrijpen (hoop ik) ,want het zou ook zo kunnen zijn dat er heel andere belangen spelen: €€€
Straks hebben de autoverkopers van VW ook de schuld van de aangepaste software in de VW's. En zo komt de witte boorden criminaliteit er altijd weer gemakkelijk vanaf.
Hoe zou dat toch komen?! Politici en beleidmakers moeten de lobbypartijen goed contoleren, of horen ze zelf bij de witte boorden?
Hoop ik niet. Maar zo langzamerhand heb ik wel hele grote twijfels.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Het is makkelijk achteraf te oordelen. In een filosofische bui vraag ik me wel eens af hoe die ontwikkeling zo heeft kunnen ontstaan? In de jaren 50 is toch al de Waerdye begonnen, was er toen niks aan de hand? Zo'n verzekeraar die hypotheken verstrekt, met aflossing uit zijn eigen polis. Je zou toch -als ontwikkelaar die alle ins en outs kent- op z'n minst hebben kunnen vermoeden dat deze producten nooit ook maar de geringste kans hadden de beloften waar te maken? Zeker bij polissen waarbij de inleg relatief laag was kun je in de offerte al zien dat zelfs bij 8-10% rendement niet eens de inleg retour komt. Wat heeft mensen bewogen die dingen af te sluiten? ( ja ja de adviseur deed dit voor de provisie stil maar) 20 jaar betalen en pxd is minder dan de premie. Het lijkt wel een vorm van social proof: iedereen koopt zoiets, profiteert van die beursstijgingen, dus dan wil ik het ook.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Er is altijd naar een oplossing toe te werken, ook een politieke, echter het lijkt er gewoon op dat men dat niet wil.

Eigenlijk is het heel simpel, stel een enquete commissie aan van bijvoorbeeld 10 oud rechters, Wijze mannen en vrouwen met bijvoorbeeld een politieke achtergrond die overeenkomt met de verdeling in de 1e Kamer, of als dat niet wenselijk is gewoon 10 oud rechters die geen lid zijn van een politieke partij en dat ook de laatste 10 jaar niet zijn geweest.

Die gaan vervolgens de captains of industie van de Bankverzekeraars die feitelijk verantwoordelijk zijn voor deze producten eerst eens goed aan de tand voelen. Net als bij de bouwfraude, maar dan ongetwijfeld met veel meer inhoud.

Uiteindelijk zal rapport door hen dienen te worden opgemaakt waarin zij de politiek adviseren welke maatregelen er genomen zouden moeten worden. Dat rapport kan dan gewoon gevolgd worden. Geen enkele politieke partij hoeft dan zijn gezicht te verliezen op dit slepende dossier.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

In de beleggingspolisproblematiek wordt de verantwoordelijkheid voor een groot deel bij de adviseurs gelegd, althans zo ervaar ik de aandrang tot 1 op 1 kosteloos uitgebreid hersteladvies in combinatie met de onwil om te streven naar collectieve verbetering van de producten. Hier en daar zie ik vergelijkingen met de VW software, dat is een leuke! VW trekt direct het boetekleed aan, en ik zie nergens dat de dealers als verantwoordelijke partij worden gezien.Of beter hadden moeten weten, of zelf de producten testen. Nou ben ik benieuwd of er van de dealers verwacht wordt dat zij gratis nieuwe software installeren, de klanten opbellen bezoeken enzovoorts.

Rob Goedhart

http://www.rgkpf.nl/apps/blog/show/42451623-woekerpolissen-hadden-nooit-zo-verkocht-mogen-worden

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Rob wie had al deze op- en aanmerkingen in 1995? of 2000? Of 2005?
Ik heb ooit een prachtig stuk gelezen van een professor (Oostendorp of zo, de naam ontschiet me even) die heel mooi uitlegde waarom je niet met 8% rendement moest rekenen, alleen verscheen dat artikel jaren nadat de laatste polis was verkocht.

Anno 2015 wordt nog steeds aangeraden gespreid te beleggen, vooral niet te vaak te switchen enzovoorts,. Voor je gedachten over het beheer en onderhoud van de polis bespreken van doelstellingen enzovoorts ken ik een liedje: wie zal dat betalen Zoete Lieve Gerritje... We hebben denk ik inmiddels wel in de gaten dat de modale consument de knip niet wil trekken voor advies over : uitvaart, overlijdensrisico, lijfrente, arbeidsongeschiktheid, uitkerende pensioenen ( ik las dat ZL een pilot begint waarin dit advies "slechts"400 euro gaat kosten, en opzichte van de vroegere 1,5% provisie) Ik verwacht dan ook dat geen enkele consument -als hij in 2015 een polis zou sluiten- daarbij een service abonnement zou willen afsluiten voor zeg 5 euro per maand.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...